Ministerul Economiei pregătește scoaterea Transelectrica din provizorat. S-a redactat Scrisoarea de așteptări. Ce vor acționarii de la supraveghetorii și membrii Directoratului ce vor avea mandate pe 4 ani

Publicat pe Categorii Business
Prima Pagina Business Ministerul Economiei pregătește scoaterea Transelectrica din provizorat. S-a redactat Scrisoarea de așteptări. Ce vor acționarii de la supraveghetorii și membrii Directoratului ce vor avea mandate pe 4 ani


Cu un nivel de interconectare de 7%, România se situează printre cele 12 state membre care rămân în continuare sub pragul de 10% al obiectivului de interconectare electrică, și pe cale de consecință izolate pe piața internă a energiei electrice. România își propune să schimbe această stare de fapt și are ca obiectiv național creșterea nivelului de interconecatre la 10% pe termen scurt și de 15% până în 2030


Scrisoare de așteptări, proiect
  • Noii șefi ai Transelectrica vor creea un mediu atractiv pentru noile de specialiști și, în egală măsură, se vor asigura că se păstrează competența în interorul companiei

În sfârșit, se pregătește scoatereaTranselectrica din provizorat. Fără grabă însă! La Ministerul Economiei există preocupare pentru selecția de supraveghetori și membri ai directoratului, cu mandate de 4 ani, în conformitate cu prevederile OUG 109 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. De ani buni, la conducerea operatorului de transport și de sistem, companie de interes național și strategic, s-au perindat mai multe serii de membri ai directoratului și supraveghetori provizorii.

Pentru început, s-a redactat un proiect de Scrisoare de așteptări.  Ministerul Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară, a organizat, zilele trecute, consultării cu acționarii Transelectrica în vederea definitivării scrisorii. Reprezentanții ministerului susțin că doresc o îmbunătățire a performanței și guvernanței companiilor din portofoliu.

Prezentăm, pe scurt, așteptările acționarilor privind performanțele Transelectrica și ale Consiliului de Supraveghere și Directoratului pentru o perioadă de 4 ani.

Administratorii companiei vor elabora un Plan de dezvoltare a Transelectrica pe următorii 10 ani, care să fie parte integrantă a Strategiei Naționale Energetice. Vor asigura funcționarea în condiții de siguranță a SEN, oprerarea, dezvoltarea și întreținerea infrastructurii; vor contribui la realizarea unei legislații pe termen lung, astfel încât să se evite neclaritățile și modificările frecvente.  Cadrul legal trebuie să asigure definitivarea unor prorități în domeniul transportului energiei electrice și identificarea proiectelor de investiții care vor deveni prioritate la nivel național, pe baza unor criterii clare și transparente, se precizează în proiectul scrisorii de așteptări.

Totodată, administratorii cu mandate pline vor asigura orientarea rețelelor de transport spre rețele inteligente și implementarea la scară largă a sistemelor inteligente de contorizare. De asemenea, vor stimula consumatorii de a deveni participanți activi în funcționarea pieței de energie electrică și echilibrarea sistemului.

Alte așteptări ale acționarilor:

  • realizarea pieței interne europene de energie electrică care va permite creșterea schimburilor din zonă;
  • creșterea capacității de interconexiune și întărirea infrastructurii pentru asigurarea obiectivului de interconecatre de 10% în anul 2020 și 15% în anul 2030;
  • proiectele de investiții din planul de dezvoltare să fie tratate proiritar în procesul de implementare;
  • integrarea pe scară largă a surselor regenerabile, inclusiv prin promovarea sistemelor de stocare/compensare și a schimburilor frontaliere;
  • promovarea tehnologiilor noi și a măsurilor privind creșterea eficienței energetice, inclusiv prin dezvoltarea surselor de echilibrare de tipul agregatorilor de răspuns la cerere.

Acționarii se așteaptă ca noii șefi ai Transelectrica să creeze un mediu atractiv pentru noile generații de specialiști și, în egală măsură, să păstreze competența în interorul companiei. În Scrisoare se specifică: “Acționarii Transelectrica sunt pe deplin conștienți de importanța celor care își aduc contribuția, astfel încât serviciul public de transport al energiei electrice să nu aibă de suferit. Este cunoscut că, pentru realizare acestor îndatoriri, este nevoie de resursă umană cu expertiză în domeniu. Multe dintre pozițiile tehnice din cadrul companiei necesită lucrul cu înaltă tensiune sau la înălțime, iar în sfera tehnologiilor aflate în continuă schimbare, necesită personal cu înaltă pregătire profesională”.

În ce privește Politica de dividente, statul român, prin Ministerul Economiei, și acționarii Transelectrica setează așteptări privind creșterea valorii companiei pe termen mediu și lung, cu îndeplinirea condițiilor care să permită, în mod prioritar, asigurarea fondurilor pentru realizarea planului de investiții și, în același timp, asigurarea distribuirii de dividende în linie cu așteptările acționarilor.

Preocupare pentru investiții

Cu un nivel de interconectare de 7%, România se situează printre cele 12 state membre care rămân în continuare sub pragul de 10% al obiectivului de interconectare electrică, și pe cale de consecință izolate pe piața internă a energiei electrice. România își propune să schimbe această stare de fapt și are ca obiectiv național creșterea nivelului de interconecatre la 10% pe termen scurt și de 15% până în 2030, se specifică în documentul consultat de InvesTenergy.

Ca urmare, conducerea Transelectrica va avea de îndeplinit obiective de investiții privind creșterea capacității de interconexiune transfrontalieră,precum și creșterea capacității de transport în zona de est (Dobrogea) și restul SEN interconectat și integrarea în sisitem a puterii generate de SRE și alte surse din Dobrogea.

Starea sistemului EMS/SCADA – Dispecerul Energetic Național și a echipamentelor din rețeaua de telecomunicații impune derularea unui program de înlocuire și extindere a sistemului actual. Totodată, este necesară și întărirea de urgență a infrastructurii critice cu echipamente și aplicații software specifice, astfel încât, pentru nicio clipă, DEN să nu fie în pericolul de a nu își îndeplini rolul funcțional, având învedere noile evoluții în plan cibernetic și amenințările careprovin din această direcție, se specifică în Scrisoare de așteptări.

Cei interesați pot consulta proiectul Scrisorii de așteptări pe site-ul companiei Transelectrica.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.