Acord istoric: Primarii din Valea Jiului au semnat, la sediul Comisiei Europene, Memorandumul pentru Tranziție Justă în zonele miniere

Publicat pe Categorii Esential, Minerit, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Acord istoric: Primarii din Valea Jiului au semnat, la sediul Comisiei Europene, Memorandumul pentru Tranziție Justă în zonele miniere
  • Administrațiile locale din Valea Jiului și-au asumat participarea la dezvoltarea unei strategii pentru tranziție și a planurilor de implementare, inclusiv identificarea proiectelor de care pot beneficia comunitățile Văii Jiului

Astăzi, 16 iuile, în prezența reprezentanților Comisiei Europene, Ministerului Fondurilor Europene și a organizațiilor Bankwatch România și Greenpeace România, primarii din Valea Jiului  au semnat un acord istoric: „Parteneriatul Văii Jiului pentru Tranziție Justă”, pentru atingerea obiectivelor tranziției energetice și ale dezvoltării economice în comunitățile din Valea Jiului.

Semnarea Memorandumului reprezintă un angajament colectiv pentru facilitarea unei tranziții graduale, eficiente și participative de la o economie bazată pe cărbune la un model economic mai sustenabil și diversificat. Administrațiile locale din Valea Jiului și-au asumat participarea la dezvoltarea unei strategii pentru tranziție și a planurilor de implementare, inclusiv identificarea proiectelor de care pot beneficia comunitățile Văii Jiului.

„Parteneriatul Văii Jiului pentru Tranziție Justă” pune accentul pe colaborare participativă și implicarea organizațiilor publice și private, a sindicatelor, a partenerilor sociali și a societății civile. Primarii și-au luat angajamentul să dezvolte proiecte astfel încât nicio categorie socială să nu fie dezavantajată în această tranziție energetică. Întâlnirea  a avut loc în cadrul Platformei pentru Regiuni Carbonifere în Tranziție în continuarea discuțiilor dintre autoritățile locale, asociații, sindicate, mediul de afaceri și reprezentanții Comisiei Europene, organizate în aprilie la Universitatea Petroșani, când a fost subliniată nevoia de colaborare între autorități pentru a se implementa proiecte în urma cărora să beneficieze întreaga Vale.

Înainte de semnarea documentului, primarii din Valea Jiului au discutat cu directorul general adjunct DG ENER Klaus Dieter Borchardt și despre resursele disponibile limitate pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă. Primarii pot acum aplica împreună pentru asistență tehnică prin programul START în vederea formulării de proiecte viabile pentru întreaga regiune și pentru stabilirea surselor de finanțare. De asemenea, au fost prezentate exemple de parteneriate de succes încheiate de autoritățile din zonele miniere Limburg și Dundee pentru diversificarea economiei.

„Parteneriatul pentru Tranziție Justă reprezintă o măsură esențială pentru începerea unui proces de dezvoltare economică fără emisii de carbon a Văii Jiului. Primarii înțeleg cel mai bine că este nevoie de alternative economice la cărbune în Valea Jiului și că viitorul comunităților pe care le reprezintă depinde de această tranziție către energii curate”, a declarat Vlad Cătună, coordonator de campanii Greenpeace România. „Organizațiile noastre au susținut implicarea tuturor actorilor în procesul de tranziție de când România a fost inclusă în Platformă, și de aceea am organizat vizita Comisiei în Valea Jiului. Ne-am dorit ca această inițiativă să se concretizeze, și de aceea Parteneriatul de astăzi este important – doar prin colaborarea autorităților este posibilă diversificarea economică a zonei”, a completat Alexandru Mustață, coordonator de campanii Bankwatch România.

Memorandum de Înțelegere între cele șase unități administrative ale Văii Jiului

Parteneriatul Văii Jiului pentru Tranziție Justă

Berlaymont, Bruxelles, Belgia 16 Iulie 2019

Acest Memorandum de Înțelegere (denumit în continuare „Memorandumul”) reprezintă un angajament pentru instituirea Parteneriatului Văii Jiului pentru Tranziție Justă. Memorandumul se încheie între cele șase unități administrative din Valea Jiului (denumite în continuare „Părțile”): Aninoasa, reprezentată de Nicolae Dunca, primar; Lupeni, reprezentată de Lucian Resmeriță, primar; Petrila, reprezentată de Vasile Jurca, primar; Petroșani, reprezentată de Tiberiu Iacob-Ridzi, primar; Uricani, reprezentată de Dănuț Mocanu, funcționar public; și Vulcan, reprezentată de Gheorghe Ile, primar.

Scopul Memorandumului

Acest Memorandum angajează părțile la stabilirea unui parteneriat între cele șase unități administrative ale Văii Jiului, prin intermediul căruia Părțile vor colabora pentru atingerea obiectivelor tranziției energetice și ale dezvoltării economice în toate comunitățile din Valea Jiului. Memorandumul angajează Părțile să acționeze într-o manieră participativă, care să includă organizațiile publice și private, sindicatele, partenerii sociali și societatea civilă. Mai mult, Memorandumul reprezintă un angajament pentru instituirea guvernanței, organizării și planificării necesare pentru facilitarea unei tranziții graduale, eficiente și participative de la o economie bazată pe cărbune la un model economic mai sustenabil și diversificat.

Preambul

Memorandumul recunoaște că pentru îndeplinirea angajamentelor stabilite prin Acordul de la Paris UNFCCC trebuie luate măsuri la nivel local. În consecință, va fi necesară elaborarea și implementarea unor strategii și procese colective pentru tranziția energetică și dezvoltarea economică a Văii Jiului. Mai mult, Memorandumul recunoaște că realizarea tranziției energetice și a dezvoltării economice în cele șase unități administrative ale Văii Jiului va necesita angajamentul și implicarea mai multor partneri care operează la niveluri geografice diferite (local, regional, național și European).

Memorandumul recunoaște provocările socio-economice și de mediu comune cu care se confruntă comunitățile din Valea Jiului. De asemenea, acesta recunoaște și limitările în ceea ce privește puterea, resursele și capacitatea unităților administrative de a aborda separat aceste provocări. Prin urmare, Părțile recunosc beneficiile potențiale care pot fi asigurate prin colaborare și prin acțiuni colective care pot spori consensul, legimitatea, transparența și sprijinul pentru realizarea tranziției energetice și a dezvoltării economice și pentru utilizarea eficientă a resurselor limitate.

Domeniul de aplicare a parteneriatului

Activitățile Parteneriatului Văii Jiului pentru Tranziție Justă vor include:

  • Dezvoltarea guvernanței, organizării și planificării pentru tranziție la nivel local;
  •  Participarea la dezvoltarea unei strategii pentru tranziție și a planurilor de implementare, inclusive identificarea proiectelor care pot beneficia comunitățile Văii Jiului, împreună cu autoritățile naționale, în proiectul administrat de Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structurale;
  • Identificarea susținerii externe și a finanțării într-o manieră coordonată.

Părțile sunt de acord că domeniul de aplicare a Parteneriatului poate evolua în timp.

Responsabilitățile Părților

Părțile semnatare Memorandumului sunt de acord cu următoarele responsabilități și le vor respecta:

– Să promoveze colaborarea participativă în cele șase unități administrative a Văii Jiului.

– Să instituie guvernanța, organizarea și planificarea necesare pentru a facilita o colaborare participativă și eficientă în Valea Jiului.

–  Să contribuie consecvent la împlinirea obiectivelor de tranziție energetică și dezvoltare economică în Valea Jiului.

–  Să transparentizeze procesul colaborării participative pentru locuitorii Văii Jiului.

– Să utilizeze resursele și să dezvolte proiecte într-o manieră care beneficiază comunitățile în care acestea sunt implementate și întreaga regiune, și să acționeze astfel încât nici o categorie să nu fie dezavantajată în această tranziție energetică.

– Să furnizeze constant angajamentul politic și resursele necesare pentru a dezvolta colaborarea participativă în Valea Jiului, așa cum este descrisă în acest Memorandum.

– Să susțină producerea unei strategii de dezvoltare socio-economică care va identifica prioritățile pentru următorul deceniu.

––––––––––––––-

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Nicolae Dunca (primar), reprezentant Aninoasa

Lucian Resmeriță (primar), reprezentant Lupeni

Vasile Jurca (primar), reprezentant Petrila

Tiberiu Iacob-Ridzi (primar), reprezentant Petroșani

Dănuț Mocanu (funcționar public), reprezentant Uricani

Gheorghe Ile (primar), reprezentant Vulcan


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *