Nuclearelectrica: Planul de administrare 2019 – 2022, finalizat. Nu se acordă componenta variabilă a remunerației anuale șefilor SNN dacă indicatorii de performanță realizați înregistrează cumulat sub 75%

Publicat pe Categorii Business, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Nuclearelectrica: Planul de administrare 2019 – 2022, finalizat. Nu se acordă componenta variabilă a remunerației anuale șefilor SNN dacă indicatorii de performanță realizați înregistrează cumulat sub 75%
  • Acțiuni prioritare: consolidarea producției de energie, retehnologizarea Unității 1, proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă
  • Se va demara un proces de analiză privind utilizarea optimă a imobilizărilor corporale. Compania dispune de active imobilizate care nu sunt necesare în activitatea de bază, de producție de energie electrică, evaluate la circa 28 de milioane de lei

Exploatarea intensivă a celor două reactoare din CNE Cernavodă, în condițiile menținerii nivelului de excelență în operare, implică pentru următorii 4 ani, necesitatea implementării unor măsuri compensatorii care să permită menținerea producției de energie la un nivel stabil, cu minim de opriri de funcționare, în condițiile respectării normelor de Securitate nucleară, subliniază conducerea Nuclearelectrica. Consolidarea producției de energie electrică din CNE Cernavodă, prin asigurarea unei producții fizice de cel puțin 9.6 milioane MW și pregătirea extinderii duratei de viață de la 210.000 la 245.000 ore efective de funcționare, este una din direcțiile principale stabilite în Planul de administrare al companiei pe perioada 2019 – 2022, elaborat de către administratorii și directorii cu contract de mandate.

SNN, prin CNE Cernavodă, asigură 18% din consumul național de energie electrică, cu un factor de capacitate în 2018 de 92.37%, ce depășește cu mult nivelul de 80% stabilit conform proiectului inițial.

Acționarii Nuclearelectrica sunt solicitați să aprobe, în ședința AGOA din 10 aprilie, Planul de administrare al companiei pe perioada 2019 – 2022. elaborat de către administratorii și directorii cu contract de mandate.

Din  Consiliul de Administrație al SNN fac parte: Tudorache Iulian-Robert, Mihai Daniel Aniței, Ghențea Cristian, Elena Popescu, Cristian Dima, Cosmin Ghiță și Remus Vulpescu. Echipa de directori: Cosmin Ghiță – Director General, Dan Laurențiu Tudor – Director General Adjunct, Adrian Gabriel Dumitriu – Director Financiar, Dan Bigu – Director Sucursală CNE Cernavodă, Florin Gheba – Director Sucursală FCN Pitești.

Acționarii sunt solicitați să aprobe și modul de acordare a remunerațiilor pentru administratori și directori. Se propune să se acorde componenta variabila a remunerației condiționat de îndeplinirea cumulată a indicatorilor cheie de performanță.

Dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulat la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 75%, componenta variabilă anuală nu se acordă, se specifică într-o Notă a companiei ce va fi prezentată acționarilor.

Alte direcții de acțiune stabilite de managementul SNN pentru perioada 2019 – 2022 sunt: actualizarea strategiei pe termen lung a DICA, concomitent cu asigurarea depozitării intermediare a combustibilului ars, precum și diversificarea sursei uraniu,  respectiv achiziția de materie primă de la cel puțin 2 furnizori.

În vederea pregătirii proiectului de retehnologizare al Unității 1 de la Cernavodă, echipa de management are în vedere finalizarea studiilor necesare implementării ( deșeuri, apă grea, infrastructură logistică), a studiului de fezabilitate și alegerea soluției de retubare.

În ce privește proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, se urmărește  “finalizarea negocierilor cu CGN, în limitele Strategiei revizuite și mandatului aprobat de Consiliul de Administrație”. Totodată, se vor lua măsurile necesare pentru realizarea activităților de pregătire a proiectului în cadrul societății mixte înființate împreună cu CGN în care SNN va fi acționar. SNN se va implica activ în discuțiile cu reprezentanții diverselor autorități publice, în vederea obținerii tuturor aprobărilor/acordurilor/avizelor necesare pentru derularea și finalizarea cu succes a proiectului, se precizează în Planul de administrare.

Șefii SNN sunt preocupați să mențină și să atragă personal calificat care sa permită operarea Unităților  3 și 4. Contextul actual al pieței de profil la nivel național, regional și internațional impun o reproiectare a strategiei în domeniul resurselor umane, axată pe: valorile individului; motivare a performanței individuale și de echipă; flexibilitate la schimbările pieței ce modifică punctul de echilibru dintre cerer și ofertă; structura ierarhic funcțională adaptată obiectivelor stabilite pentru atingerea performanțelor previzionate; reproiectarea indicatorilor de performață atașați obiectivelor în concordanță cu KPI (key performance indicator) comparabili în piața de profil ca element crucial de obținere a performanțelor așteptate; bune practici; investiție în inovare și know-how organizational, se specifică în documentul consultat de InvesTenergy.

Pe de altă parte, SNN va demara un proces de analiză privind utilizarea optimă a imobilizărilor corporale. Compania dispune de active imobilizate care nu sunt necesare în activitatea de bază, de producție de energie electrică, evaluate în situațiile financiare la o valoare  de aproximativ 28 de milioane de lei. Aceste active necesită cheltuieli de administrare și întreținere, afectând marginal ratele de profitabilitate ale companiei, se precizează în documentul consultat de InvesTenergy.

Alte direcții de acțiune stabilite de directori și administratori:

  • menținerea unei politici previzibile de dividend. În formularea propunerilor către AGA vor fi avute în vedere respectarea cerințelor prevăzute în OG 64/2001, inclusiv a ratei minime de distribuire de 70% din profitul distribuibil;
  • respectarea principiilor de guvernanță corporatistă;
  • consolidarea sistemului de management al riscurilor.

Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *