Alarmant! Concluzia unei analize efectuate de Transelectrica, la cererea ANRE: Lipsă de capacitate de producere în SEN în raport cu cererea de consum – 1799 MW în 2022, 2512 MW în 2027

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Alarmant! Concluzia unei analize efectuate de Transelectrica, la cererea ANRE: Lipsă de capacitate de producere în SEN în raport cu cererea de consum – 1799 MW în 2022, 2512 MW în 2027
  • Pentru atingerea nivelului de adecvanță a SEN, este necesară punerea în funcțiune a unor capacități de 300 – 600 MW în 2020, respectiv 570 – 670 MW până în 2025
  • Asigurarea alimentării cu energie electrică a zonei metropolitane București rămâne o problemă nerezolvată de către C.N.T.E.E. Transelectrica
  • ANRE a cerut Transelectrica să revizuiască Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2018-2027

Pentru anul 2022 se înregistrează o lipsă de capacitate de producere în SEN în raport cu cererea de consum de 1799 MW, iar pentru anul 2027 o lipsă de capacitate de producere de 2512 MW, este concluzia unei analize efectuate de Transelectrica, la cererea ANRE. Aceste valori sunt la limita capacității de import a liniilor electrice de transport transfrontaliere, precizează societatea.

La cererea expresă a ANRE, Transelectrica  a revizuit Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2018-2027, ce a fost aprobat de reglementator în octombrie 2018. Autoritatea a solicitat companiei să realizeze o analiză de sensibilitate în raport cu disponibilitatea unităților de producere care funcționează pe bază de combustibili fosili (stare tehnică, exigențe privind protecția mediului, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră) și în raport cu probabilitatea de nerealizare a capacităților noi de producere prognozate, cu impact semnificativ asupra sistemului.

„Acoperirea unei părți importante a consumului intern net prin import implică anumite riscuri legate de potențiala lipsă de resurse regionale în ceea ce privește capacitățile de producere a energiei electrice, ținând cont de soldul anual al țărilor din regiune, care, cu excepția Bulgariei și Cehiei, sunt net importatoare (Ungaria, Polonia, Croația, Serbia)”, se remarcă în analiza efectuată de Transelectrica.

La efectuarea analizei de sensibilitate, Transelectrica a luat în considerare următoarele scenarii

–           nerealizarea grupurilor 3 și 4 la CNE Cernavodă până în 2027 și nerealizarea grupurilor noi funcționând pe gaz natural, estimate a fi puse în funcțiune până în 2022: la Arad (puterea netă disponibilă de 38 MW), Govora (3 TG cu puterea totală netă disponibilă de cca. 125 MW) și București (3 CC cu puterea totală netă disponibilă de 400 MW la Grozăvești, București Sud și Progresul) – Scenariu critic;

–           diminuarea, până la dispariţia completă, a capacităților energetice din portofoliul CE Oltenia, considerate neutilizabile începând cu anul 2022 (dată fiind evoluția prețului certificatelor de CO2 asupra situației financiare a companiei). Din 2022, se consideră neutilizabile și capacitățile CET Govora – cca. 180 MW (considerente financiare, central fiind dependentă de resursa primară provenită de la CE Oltenia),  CET Drobeta datorită declarării falimentului RAAN, CET Galaţi –  circa 305 MW ( risc real de faliment) – Scenariu modelat.

Și pentru atingerea nivelului de adecvanță a SEN, sunt necesare capacități suplimentare de producere a energiei electrice. Potrivit analizei Transelectrica, pentru anul 2020 este necesară punerea în funcțiune a unor capacități cu o putere totală instalată de 300 – 600 MW, iar până în 2025 ar fi necesară existența unei capacități disponibile suplimentare de cel puțin 570 MW, respectiv de 670 MW.

ANRE a solicitat Transelectrica să analizezea adecvanța, luând în considerare disponibilitatea capacităților de interconexiune transfrontaliere, precum și   impactul condițiilor meteorologice severe asupra cererii de consum și asupra disponibilității capacităților de producere. Compania s-a conformat, îndeplindu-și obligațiile în baza unui studiu de adecvanță a SEN pe termen mediu și lung, respectiv determinarea capacității și structurii de producție necesare.

Tot la cererea ANRE, Transelectrica a analizat raportul cerere de consum/capacități de producere disponibile la nivel zonal, în vederea identificării de soluții pentru integrarea producției distribuite și a cererii de consum în echilibrarea balanței consum/producție, respectiv în portofoliul serviciilor tehnologice de sistem.

Zona care delimitează  Transilvania de Nord este cea mai indicată pentru dezvoltarea unor noi capacități de producție. Realizarea LEA 400 kV Suceava – Gădălin și reconductorarea LEA 220 kV Stejaru –Gheorghieni – Fântânele va contribui la creșterea capacității de transfer, reiese din analiza companiei. Și zona Moldova este deficitară, consumul fiind acoperit datorită transferului de putere din restul țării. Pe termen lung, datorită instalării centralelor electrice eoliene este posibil ca zona să devină excedentară, susține Transelectrica.

O altă cerință pentru Transelectrica: “să realizeze împreună cu operatorii de distribuție concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice un studiu tehnico-economic care să stabilească zonele și nodurile/stațiile în care sunt necesare injecții de putere din rețeaua electrică de transport în rețeaua electrică de distribuție, astfel încât să se diminueze tranzitele de transport prin rețelele electrice de distribuție, precum și proiectele de investiții necesare în acest scop”.

În urma consultărilor cu diistribuitorii, Transelectrica S.A. a identificat următoarele proiecte (preluare din documentul transmis de companie către ANRE):

– Distribuție Energie Oltenia: o nouă stație de 400/110 kV în zona Câineni, jud. Vâlcea șiracordarea acesteia în LEA 400 kV Tânțăreni – Sibiu pentru evacuarea puterii produse în CHE din zona Oltului mijlociu;

– SDEE Transilvania Nord: o nouă stație Bistrița 400/110 kV racordată în noua LEA 400kV Suceava – Gădălin sau o stație în zona Dej și racordarea acesteia în sistem intrare-ieșire în LEA 220 kV Iernut – Baia Mare existentă;

– SDEE Muntenia Nord: dublarea unităților trafo/autotrafo în stațiile Teleajen, Stâlpu,Focșani Vest, Filești unde în prezent există o singură unitate de transformare și indisponibilizarea ei duce la creșterea tranzitului de putere prin RED și construcția unei noi stații în zona Liești-Cudalbi pentru evacuarea enegiei produse în CEE Gemenele, Cudalbi, Băleni.

ANRE a mai transmis Transelectrica să includă în lista proiectelor de investiții propuneri de lucrări de investiții și/sau proiecte pilot pentru pregătirea tranziției către rețelele inteligente și digitalizarea rețelei electrice de transport.

Ca urmare, Transelectrica a prezentat proiectele aflate în desfășurare (preluare din documentul companiei, transmis ANRE):

  • echiparea cu instalații de monitorizare a bobinelor de compensare și a unităților de transformare, un proiect care se va derula pe o perioadă de 48 de luni (2019 – 2024) în trei etape și vizează monitorizarea online a condiției tehnice pentru activele critice ale companiei
  • un proiect privind optimizarea funcționării unui număr de 14 LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea
  • Se vor monta sisteme de monitorizare on-line (tip Smart grid) prevăzut a se desfășura în perioada 2019 – 2023 și retehnologizare stația Alba Iulia 220/110 kV/MT – proiect prin care se urmărește realizarea primului proiect pilot de stație 100% digital
  • patru proiecte pilot de cercetare – inovare finanțate de către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 2020.

Asigurarea alimentării cu energie electrică a zonei metropolitane București la nivelul cerințelor actuale, rămâne o problemă nerezolvată de către C.N.T.E.E. Transelectrica

Document Transelectrica

ANRE a mai cerut Transelectrica să includă în lista proiectelor de investiții lucrările de investiții necesare pentru asigurarea siguranței și continuităţii în alimentare a zonei metropolitane București.

Până acum, în privința soluției de perspectivă pentru asigurarea alimentării cu energie

electrică a zonei metropolitane București, nu există o fundamentare tehnico-economică care să susțină luarea unei decizii pentru o soluție tehnică, ce ar permite trecerea la o fază care să contureze unul sau mai multe proiecte de investiții, precizează Transelectric, care menționează că a fost achiziționat, prin licitație deschisă, un studiu privind dezvoltarea reţelei electrice de alimentare a zonei metropolitane Bucureşti –perspectiva pe 10 ani, ce se va finaliza la începutul anului 2020.

Asigurarea alimentării cu energie electrică a zonei metropolitane București la nivelulcerințelor actuale, rămâne astfel o problemă nerezolvată de către C.N.T.E.E. Transelectrica, se precizează în documentul transmis ANRE.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *