Analiză ANRE: La PZU nu există participanţi dominanţi, iar funcţionarea interconectată a eliminat practic  posibilităţile de manipulare. Vezi care sunt cauzele creșterii prețului energiei

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Esential, Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Analiză ANRE: La PZU nu există participanţi dominanţi, iar funcţionarea interconectată a eliminat practic  posibilităţile de manipulare. Vezi care sunt cauzele creșterii prețului energiei

Ca urmare a notificărilor primite de la un Furnizor,  care a reziliat contracte începând cu 24 ianuarie, și alți furnizori au denunțat, la rândul lor, contractele încheiate pe PCSU

Lipsa abilităţilor participanţilor în a construi strategii mai elaborate de ofertare și managementul  inadecvat al furnizorilor, printre cauzele majorării prețului energiei pe bursă

În luna ianuarie 2017, s-a evidențiat o creștere de preţ pe Piața pentru Ziua Următoare – PZU OPCOM și a preţurilor de deficit/excedent de energie pe piaţa de echilibrare. Lipsa abilităţilor participanţilor în a construi strategii mai elaborate de ofertare a fost una dintre cauzele creşterii preţurilor. La PZU nu există participanţi dominanţi, iar funcţionarea interconectată a eliminat practic  posibilităţile de manipulare a acestei pieţe. La creşterea preţului pe PZU a contribuit şi managementul  inadecvat al furnizorilor.  Acestea sunt principalele concluzii ale prezentării Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE privind evoluţia prețului de închidere al pieței (PIP) pe PZU în perioada 01-30 ianuarie.

curent1

Ca urmare a creşterii preţurilor pe PZU înregistrate în luna ianuarie 2017, ANRE a publicat principalele elemente care au caracterizat activitatea participanţilor la PZU, aşa cum a rezultat din analiza raportărilor zilnice şi săptămânale transmise de OPCOM SA pentru luna ianuarie 2017, a raportărilor lunare transmise de participanţii la piaţa de energie electrică pentru anul 2016, a raportărilor zilnice şi săptămânale transmise de CNTEE Transelectrica SA şi din corespondenţa înregistrată la ANRE în ianuarie 2017.

Piața de energie electrică în luna ianuarie 2017

Potrivit analizei ANRE, piaţa de energie electrică a fost caracterizată în prima luna a anului în curs prin:

– creşterea consumului de energie electrică;

– scăderea energiei disponibile în grupurile dispecerizabile ca urmare a scăderii debitului Dunării la cca.1800 mc/s, minim istoric declarat; reducerii puterii medii disponibile a grupurilor nucleare, rezultat al scăderii debitului apei de răcire la centrala de Cernavodă, direct influenţat de nivelul Dunării; stocurilor insuficiente de combustibil în centralele electrice pe cărbune; prognozelor deficitare pentru energia electrică livrată de centralele eoliene şi solare; scăderii presiunii gazelor naturale în reţeaua de transport ca urmare a creşterii consumului de gaze naturale al clienţilor casnici şi industriali, fapt ce limitează debitul de gaze naturale dispecerizat către centralele electrice cu producţie pe bază de gaze naturale;

– creşterea deficitului producţie- consum, deficit ce trebuie asigurat de operatorul pieţei de echilibrare prin dispecerizarea grupurilor disponibile şi care se datorează în principal notificărilor incorecte transmise de PRE –uri;

– utilizarea la maxim a rezervelor de energie din lacurile de acumulare pentru echilibrarea sistemului.

Având în vedere faptul că Piața Intrazilnică nu este utilizată la capacitate maximă de participanţii la piaţă, numai evoluţia preţului de închidere a PZU reflectă toate informaţiile din piaţă, precizează ANRE. În analiză, se precizează că PZU a funcţionat în regim cuplat toată luna ianuarie 2017, iar OPCOM SA nu a semnalat evenimente sau posibile suspiciuni de comportament inadecvat al participanţilor la PZU: producători, operatorul de transport, distribuitori, furnizori şi nu în ultimul rând traderi. Toţi participanţii se pot înregistra cu oferte de cumpărare şi/sau cu oferte de vânzare pe PZU.

Din analiza raportărilor zilnice şi săptămânale transmise de OPCOM SA şi CNTEE Transelectrica SA, ANRE a constatat că în perioada            01-15 ianuarie 2017 s-au înregistrat creşteri semnificative ale preţului pe PZU, iar preţul mediu calculat ca medie aritmetică a PIP-urilor înregistrate în intervalele orare analizate a rămas cu cca. 3,49% sub valoarea medie europeană de 51,69 Euro/MWh  pentru perioada 01-08.01.2017 şi cu o creştere de 17,99% peste media europeană de 59,04 Euro/MWh pentru perioada 09-15.01.2017. Etapa este caracterizată de creşterea ofertelor la cumpărare cu cca. 9,71% şi a ofertelor la vânzare cu cca. 5,65% în perioada 01-08.01.2017, creşterea ofertelor de cumpărare cu 8,55% şi scăderea ofertelor de vânzare cu 6,46% în săptămâna următoare. În aceste condiţii, volumul tranzacţiilor nu a înregistrat variaţii de la o săptămână la alta, în schimb, se constată o creştere a preţului mediu de închidere cu 38,83% în perioada 09-15 ianuarie faţă de perioada 01-08 ianuarie.

În această perioadă, Transelectrica a notificat Ministerul Energiei, Ministerul Economiei şi ANRE privind iminenţa unor situaţii de criză energetică în perioada următoare.  Solicitarea Transelectrica de aprobare a HG s-a suprapus cu etapa de preluare a activităţii la ministere între cele două echipe, astfel că evenimentul a fost puternic mediatizat şi însoţit de vehicularea unor informaţii privind stocurile de cărbune disponibile, perioada de funcţionare a centralelor pe cărbune,  iar analiştii economici în domeniul energiei au prezentat scenarii diverse, se precizează în analiza ANRE. În data de 12 ianuarie 2017, Ministerul Energiei a propus şi Guvernul a aprobat Hotărârea de Guvern privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică.

În perioada 16-22 ianuarie, prețul mediu pe PZU a crescut cu 12,12%

Potrivit ANRE, în perioada 16-22 ianuarie s-a înregistrat creşterea cu 12,12% a preţului mediu pe PZU; faţă de săptămâna anterioară, preţul mediu calculat este cu 10,45 % peste valoarea europeană de 70,71 Euro/MWh înregistrată în aceeaşi perioadă. În condiţiile în care a fost înregistrată atât o scădere a ofertelor de cumpărare cât şi a ofertelor de vânzare, volumul tranzacţiilor a crescut cu cca. 2,94%.

După data de 23 ianuarie, se înregistrează o creştere a ofertelor de cumpărare pe PZU ca urmare a faptului că, în data de 20 ianuarie, un Furnizor a notificat partenerii de tranzacţii că işi reziliază contractele începând cu data de 24 ianuarie 2017, semnalează ANRE. “Având în vedere faptul că Furnizorul avea încheiate contracte de furnizare cu 2 mari consumatori, precum şi faptul că desfăşurau o activitate intensă de trading cu un număr semnificativ de participanţi la piaţa angro de energie electrică, se constată o nouă etapă de accesare a PZU ca sursă de achiziţie a energiei electrice pentru partenerii lui. Ca urmare a notificărilor primite de la Furnizor, si alți furnizori au denunțat, la rândul lor, contractele încheiate pe PCSU. Ofertele orare de vânzare transmise la PZU nu au fost la nivelul ofertelor orare de cumpărare de energie electrică înregistrate pe PZU de participanţi. Preţurile de închidere pe PZU au înregistrat variaţii mari de la o zi la alta, remarcându-se faptul că în perioada 24-31 ianuarie, chiar dacă că au fost înregistrate valori în scădere pentru consumul de energie, preţurile de închidere s-au menţinut cu valori peste 600 lei/MWh (maximum la 653,68 lei/MWh la data de 31.01.2017 intervalul 10) în intervalele 9-22.

Furnizorul a invocat o motivație generală, cu referiri la criza energetică din România și Europa generată de temperaturile scăzute înregistrate în ultima perioadă, coroborat cu prelungirea perioadei indisponibilității centralelor de producere importante, fără a expune concret implicațiile asupra activității sale pe piața angro din România”, se afirmă în analiza ANRE.

Cauzele creșterii prețului energiei pe bursă prezentate de ANRE

În aceste condiţii, analiza Autorității indică că creşterea de preţ pe PZU şi a preţurilor de deficit/excedent de energie pe piaţa de echilibrare, evidenţiată în luna ianuarie 2017 se datorează în principal:

–           scăderii artificiale a PIP în anii 2015 şi 2016, cu mici excepţii, ca urmare a ofertelor la preţuri mici introduse de producătorii din surse regenerabile; în aceste condiţii furnizorii au identificat PZU ca sursă de achiziţie ce modifică semnificativ preţul portofoliului, astfel încât unii furnizori şi-au crescut treptat ponderea achiziţiei din PZU în portofoliu;

–           diminuării resurselor hidro, care afectează întreaga piaţă, prin reducerea ofertei de vânzare şi creşterea celei de cumpărare PZU, ca şi prin diminuarea disponibilului  pe PE;

–           faptului că unii producători din surse regenerabile au stabilit strategii de ofertare pe piaţa de energie electrică prin care vânzarea pe pieţele centralizate de contracte administrate de OPCOM SA este la nivelul puterii instalate, iar diferenţele între contractat şi energia livrată este achiziţionată de PZU;

–           funcţionării intermitente a centralelor pe lignit a condus la micşorarea stocurilor de combustibil din centrale, iar capacitatea de refacere a acestora este lentă. Reprezentanții ANRE susțin că “situaţia menţionată este greu de explicat dacă luăm în considerare structura organizatorică a acestor operatori economici, care cuprinde şi departamente de exploatare a rezervelor de cărbune din cariere şi mine de lignit şi huilă; un producător a invocat în şedinţe dificultăţi legate de extinderea exploatării cărbunelui şi a căilor ferate de transport al acestuia din cauza unor expropieri necorespunzătoare a terenurilor realizate în justiţie şi neasigurarea veniturilor pentru desfăşurarea activităţii ca urmare a preţurilor mici pe pieţele centralizate OPCOM SA”;

–           suspendării unor contracte aflate în derulare care au antrenat alte suspendări, dovada unei iresponsabilităţi în respectarea cadrului de reglementare al pieţei de energie – pornind de la acordarea licenţei şi garanţia financiară asociată – la garanţiile de bună executie a contractelor – şi  penalităţile pentru nefurnizarea de energie electrică – etc;

–           existenţei indisponibilităţilor în funcţionarea unor grupuri dispecerizabile din centrale clasice; din analiza datelor publicate pe platforma de transparenţă EMFIP, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile, rezultă o indisponibilitate cumulată care depăşeşte în anumite perioade 3000 MW. Încadrarea corectă în tipul de indisponibilitate declarată poate constitui subiectul unei analize distincte.

Toate acestea au condus la înregistrarea unei creşteri a cererii de energie pe PZU în condiţiile unei oferte de vânzare limitată, corelată cu o creştere a necesarului de acoperit pe PE, susțin reprezentanții ANRE.

Lipsa abilităţilor participanţilor în a construi strategii mai elaborate de ofertare a fost una dintre cauzele creşterii preţurilor, se afirmă în analiza Autorității. “Preţurile mari oferite pe PZU de cumpărători pentru cantităţi importante s-au întâlnit în numeroase cazuri cu preţurile din oferta de vânzare şi au determinat PIP. Menţionăm oferta de cumpărare a FUI, care, conform cadrului de reglementare, trebuie să achiziţioneze pe PZU şi PE necesarul consumatorilor alimentaţi în regim reglementat, neacoperit prin contracte reglementate sau prin denunţarea contractelor pe PCSU; aceasta a condus la ofertarea la cumpărare a unor cantităţi orare mai mari de 100 MWh, cu preţuri cuprinse între 500 – 800 lei/MWh”, explică reprezentanții Autorității.

O altă constatare a ANRE este că la PZU nu există participanţi dominanţi, iar funcţionarea interconectată a eliminat practic  posibilităţile de manipulare a acestei pieţe.

Totodată, la creşterea preţului pe PZU a contribuit şi managementul  inadecvat al furnizorilor. “Din analiza modului în care Furnizorul și-a asigurat portofoliul de achiziții pe piața angro, s-a constatat că, în ultimii doi ani, acesta a înregistrat perioade lungi de timp în care sursa principală de achiziție a reprezentat-o PZU-ul (în 2015 valori între 20% și 78%, respectiv în 2016 valori între 0% și 43%), politică de expunere ridicată la volatilitatea prețului pe PZU greu de înțeles în condițiile în care la data de 31.12.2016 avea contracte de furnizare cu un număr semnificativ de clienți finali”, se evidențiază în analiza ANRE.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Un comentariu la “Analiză ANRE: La PZU nu există participanţi dominanţi, iar funcţionarea interconectată a eliminat practic  posibilităţile de manipulare. Vezi care sunt cauzele creșterii prețului energiei”

  1. In concluzie: dupa orice analiza a Autoritatilor Sau comisiei de ancheta nu Se Pune punctul Pe „I” , vinovat este „sistemul” sau ” binomul”??? . Nici macar sugestii Sau propuneri. Pentru mine este clar: nu ne-a ingenuncheat nici o ” iarna energetica” , ne-am descurcat din nou si nici cel mai sensibil cetatean roman, bucuresteanul, nu a ramas pe intuneric si nici nu a murit de frig in apartament

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *