Angajamente față de Consiliul Concurenței: Rompetrol Gas scapă de amendă modificând contractele cu distribuitorii de GPL

Publicat pe Categorii Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Angajamente față de Consiliul Concurenței: Rompetrol Gas scapă de amendă modificând contractele cu distribuitorii de GPL

• Se elimină noțiunea de „preţ la pompă recomandat” din contracte

În următoarele 3 luni, Rompetrol Gas SRL, companie din grupul Rompetrol, va modifica contractele cu distribuitorii de GPL. Compania și-a luat angajamentul, acceptat de Consiliul Concurenței prin Decizia din 14 septembrie, să elimine clauzele considerate anticoncurențiale din aceste contracte, ca urmare a unei investigații declanșate în urmă cu 4 ani. În primul rând, Rompetrol Gas s-a angajat să elimine noțiunea de „preţ la pompă recomandat” din contracte.

1.1 Gas

Prin acceptarea angajamentelor, societatea a scăpat de o amendă cuprinsă între 0,5% şi 10% din cifra de afaceri. Consiliul Concurenţei a declanşat, din oficiu, în 2011, o investigaţie pe piaţa gazului petrolier lichefiat (GPL) – auto prin care a fost identificată existenţa unor posibile clauze anticoncurenţiale în contractele pentru livrare de autogaz în skid RGS încheiate de către SC Rompetrol Gas SRL cu cei 127 de distribuitori ai săi.
În cadrul mai multor inspecţii inopinate au fost urmărite aspecte legate de comercializarea gazului petrolier lichefiat (GPL) – auto, precum şi de eventualele restricţii privind preţurile de revânzare a acestui produs către consumatorul final, contractele încheiate şi corespondenţa dintre furnizor şi distribuitori.

Potrivit raportului de investigație al Consiliului Concurenței, “între SC Rompetrol Gas SRL (în calitate de furnizor) şi distribuitorii săi (în calitate de beneficiari) a intervenit o înţelegere potenţial anticoncurenţială, materializată prin încheierea unor contracte pentru livrare de autogaz în skid RGS, având clauze contractuale care au determinat restrângerea capacităţii beneficiarilor de a-şi stabili preţul de vânzare cu amănuntul (preţul final afişat la pompă) pentru gazul petrolier lichefiat (GPL) – auto achiziţionat şi au permis fixarea preţurilor de revânzare de către furnizor”. De menționat că principalul furnizor al RGS este Rompetrol Rafinare S.A.

Angajamentele Rompetrol Gas:

– distribuitorii vor avea deplina libertate de a determina preţul de vânzare cu amănuntul a gazului petrolier lichefiat (GPL) – auto, conform propriilor politici de comercializare, fără aprobare prealabilă, limitare, restricţionare ori verificare ulterioară din partea Rompetrol Gas;
– eliminarea din contractul pentru livrare de autogaz în skid RGS cu distribuitorii a referirilor la „preţul de livrare cu amănuntul” afişat la pompă de beneficiar (cu care acesta revinde combustibilul achiziţionat de la Rompetrol Gas către consumatorul final), precum şi eliminarea oricărei condiţionări a preţului de livrare a combustibilului de către Rompetrol Gas de acest preţ de vânzare cu amănuntul. Preţul de livrare al Rompetrol Gas va fi stabilit plecând de la un preţ de referinţă, la care se vor aplica discounturi potrivit politicii comerciale a companiei;
– eliminarea noţiunii „preţ la pompă recomandat”;
– eliminarea prevederilor potrivit cărora este necesar acordul cumpărătorului cu privire la modificarea preţului contractual şi specificarea faptului că modificarea de preţ va fi valabilă pentru cumpărător de la data la care aceasta este afişată la depozitul vânzătorului (Rompetrol Gas) sau comunicată în orice alt mod cumpărătorului;
– eliminarea prevederilor contractuale potrivit cărora Rompetrol Gas are dreptul de a denunţa unilateral contractul dacă beneficiarul comunică în scris că nu este de acord cu preţul notificat de companie;
– introducerea în contract a unei anexe de politică comercială, general valabilă pentru toţi clienţii Rompetrol Gas (beneficiarii) pe acest canal de vânzare, care să prevadă complet şi transparent toate discount-urile de care poate beneficia un client Rompetrol Gas şi condiţiile în care acesta se acordă;
– se elimină obligaţia distribuitorilor de a notifica Rompetrol Gas cu privire la ofertele mai avantajoase de la alţi furnizori şi de a accepta oferta Rompetrol Gas în defavoarea ofertei concurenţilor, la condiţii cel puţin la fel de avantajoase şi a eventualelor sancţiuni corespunzătoare neîndeplinirii acestei obligaţii;
– limitarea duratei contractuale iniţiale la 12 luni, cu posibilitatea prelungirii dacă niciuna dintre părţi nu îşi manifestă intenţia de a înceta contractul;
– introducerea, în cadrul contractului, a unei declaraţii specifice a ambelor părţi privind respectarea principiilor care guvernează un mediu concurenţial corect.

Consiliul Concurenței va monitoriza, timp de un an, activitatea Rompetrol Gas după implementarea angajamentelor și încheierea de acte adiţionale la contractele existente
cu distribuitorii. Compania va transmite Consiliului Concurenței noile modele de contracte cu clienții noi și va notifica orice încetare a vreunei relaţii contractuale, indiferent de motiv.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *