ANRE admite că prevederi ale Procedurii privind programele de investiții ale distribuitorilor de energie sunt “insuficient de flexibile și îngreunează activitatea investițională a operatorilor”. Un nou proiect de ordin este în consultare publică

Publicat pe Categorii Esential, Exclusiv, Investitii / Tranzactii, Semnal
Prima Pagina Actual Esential ANRE admite că prevederi ale Procedurii privind programele de investiții ale distribuitorilor de energie sunt “insuficient de flexibile și îngreunează activitatea investițională a operatorilor”. Un nou proiect de ordin este în consultare publică
  • Reglementatorul a constatat că limitarea posibilității de modificare a planurilor de investiții crează dificultăți în respectarea unor prevederi legale de către operatori. Astfel, unele lucrări de extinderi de rețea, de întărire a rețelei sau lucrări necesare în urma unor avarii și incidente sau fenomene meteorologice deosebite vor fi permise chiar dacă acestea nu sunt prevăzute explicit în ultima formă a planului transmis ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE recunoaște că sunt prevederi în Procedura privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice care “nu sunt flexibile și îngreunează activitatea investițională a operatorilor”.

La solicitarea distribuitorilor, care au semnalat – în repetate rânduri -dificultățile legate de investiții, ANRE a elaborat un Proiect de ordin ce modifică unele prevederi ale actualei Proceduri care s-au dovedit „insuficient de flexibile și care îngreunează activitatea investițională a operatorilor de distribuție a energiei”, se precizează în Nota de prezentare şi motivare anexată.

Noua procedură privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice și pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice este supusă consultării publice timp de 30 de zile.

Reglementatorul a constatat că limitarea posibilității de modificare a planurilor de investiții crează dificultăți în respectarea unor prevederi legale de către operatori. Astfel, unele lucrări de extinderi de rețea, de întărire a rețelei sau lucrări necesare în urma unor avarii și incidente sau fenomene meteorologice deosebite vor fi permise chiar dacă acestea nu sunt prevăzute explicit în ultima formă a planului transmis ANRE.

Potrivit procedurii, operatorii au obligația ca pentru astfel de lucrări să prevadă în plan suma necesară finanțării, care să fie utilizată în funcție de solicitările utilizatorilor sau ale autorităților publice, sau de apariția situațiilor excepționale. În cazul în care unul dintre criteriile de elaborare sau modificare a planului nu poate fi îndeplinit din motive obiective, la solicitarea operatorilor, ANRE va analiza în detaliu lucrările din această categorie, pe baza documentelor justificative și a informațiilor puse la dispoziție de operatori, se menționează în documentul consultat de InvesTenergy.

Potrivit proiectului de ordin ANRE, “obiectivele de investiţii complexe, care se derulează pe o perioadă mai mare de un an, se includ etapizat în valoarea BAR, în măsura în care mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societăţii şi se înregistrează în contabilitate amortizarea aferentă acestora. Valoarea anuală a mijloacelor fixe cuprinse în BAR este justificată la ANRE în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile”.

Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins: “Mijloacele fixe care rezultă în urma investițiilor realizate, prevăzute într-un plan anual și puse în funcţiune în anul următor, se introduc în BAR în anul de punere în funcţiune, cu posibilitatea depăşirii valorii planului anual de investiții al anului în care acestea sunt puse în funcțiune”.

Proiectul de ordin completează Procedura în vigoare cu prevederi referitoare la investiții aflate în prezent în metodologiile de stabilire a tarifelor reglementate și prevederi specifice referitoare la fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare pe 10 ani a rețelei electrice de transport. Ca urmare, prevederile referitoare la termenele de transmitere, conținutul, fundamentarea, modificarea, monitorizarea planurilor de investiții din metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aplicabilă operatorilor concesionari se vor abroga odată cu intrarea în vigoare a noului ordin ANRE.

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/2013 nu se modifică în mod similar, având în vedere că aceasta nu se va mai aplica începând cu data de 1 ianuarie 2020, precizează ANRE.

Noua metodologie aplicabilă nu va mai conține prevederi referitoare la elaborarea, fundamentarea și justificarea planurilor de investiții și a investițiilor realizate. În acest fel, metodologiile vor conține doar prevederi referitoare la recunoașterea costurilor de capital în tarife și la modalitatea de aplicare a corecțiilor aferente, precizează ANRE.  E

ANRE explică

În Nota menționată, ANRE explică că Procedura conține obligațiile  privind elaborarea planurilor de investiții pe cele trei perioade: de perspectivă – zece ani, cinci ani (aferenți unei perioade de reglementare) și un an, structura acestora, modalitatea de fundamentare, precum și criteriile de aprobare utilizate de ANRE.

Planul anual de investiţii al OTS trebuie să includă cel puţin 80 % din lucrările de investiţii planificate cuprinse în planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani, în vigoare. Planurile anuale de investiţii ale operatorilor de distribuţie trebuie să conțină investiţii directe în rețea în proporție de cel puțin 90 % din valoarea lor totală și doar 10 % din valoarea acestora poate fi utilizată pentru dotări: mașini și utilaje, tehnică de calcul, echipamente de lucru etc.

În planurile anuale de investiţii se includ lucrări al căror cost este considerat prudent în sensul prevederilor procedurii și conduc la obţinerea a cel puţin unuia dintre următoarele beneficii: îmbunătăţirea indicatorilor de siguranță și performanţă a serviciului, îmbunătăţirea eficienţei energetice a rețelei prin reducerea consumului propriu tehnologic, reducerea costurilor de operare şi mentenanţă, asigurarea capacităţii de racordare la sistem a tuturor utilizatorilor, conform solicitărilor acestora. ANRE are dreptul să respingă investițiile care se dovedesc a fi ineficiente.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Un comentariu la “ANRE admite că prevederi ale Procedurii privind programele de investiții ale distribuitorilor de energie sunt “insuficient de flexibile și îngreunează activitatea investițională a operatorilor”. Un nou proiect de ordin este în consultare publică”

  1. Noi, cei care chiar pricepem cum functioneaza sistemul energetic, nu vrem sa admitem incompetenta ANRE ……. in timp ce ei admit orice nu pricep …..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *