ANRE a aprobat reglementările ce asigură dreptul consumatorilor de a deveni prosumatori și de a fi remunerați pentru energia electrică livrată în rețea

Publicat pe Categorii Energie, Info Consumatori, Regenerabile, Semnal
Prima Pagina Info Info Consumatori ANRE a aprobat reglementările ce asigură dreptul consumatorilor de a deveni prosumatori și de a fi remunerați pentru energia electrică livrată în rețea

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a aprobat Ordinele care oferă cadrul de reglementare pentru asigurarea dreptului consumatorilor finali de a deveni prosumatori și de a fi remunerați pentru energia electrică livrată în rețea. Autoritatea îndeplinește astfel  obligația legală de a elabora cadrul de reglementare care să faciliteze comercializarea energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor și livrată în rețeaua electrică către furnizorii de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.

Potrivit unui comunicat al ANRE, Comitetul de reglementare a aprobat astăzi Ordinul privind regulile de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor care instituie:

– cerințele cumulative pe care trebuie să le îndeplinească un consumator final de energie electrică ce deține o centrală electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum  pentru certificarea calității de prosumator;

– încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă și livrată în rețeaua electrică, între prosumator și furnizorul de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, cu respectarea contractului – cadru aprobat prin ordin ANRE;

– stabilirea de către operatorul de distribuție a formulei de calcul utilizată la determinarea cantității de energie electrică care beneficiază de prețul legal, dacă schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică, respectiv citirea simultană a acestor contoare și a contorului de măsurare a energiei electrice livrată în rețelele electrice/consumată din rețelele electrice, cu frecvență lunară;

– evidențierea distinctă în factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică prosumatorului, cu semnul minus, a valorii rezultate ca produs dintre cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată de prosumator în rețelele electrice și prețul legal stabilit;

– suspendarea, prin decizie ANRE, a aplicării sistemului de promovare prin certificate verzi pentru prosumatorii care optează pentru prețul legal stabilit, pe perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice, cu recuperarea numărului de certificate verzi emise necuvenit pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice și data deciziei de suspendare a acreditării.

Totodată, Autoritatea a aprobat Ordinul privind Contractul – cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice, care dă posibilitatea prosumatorilor care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi de a comercializa energia electrică produsă și livrată în rețea, la un preț transparent, printr-un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat în temeiul unui contract-cadru.

Un alt Ordin aprobat se referă la Norma Tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea”,care specifică condiţiile tehnice de racordare pentru prosumatori, o categorie nouă şi recent definită în cadrul legislativ naţional și care au rolul de a asigura funcţionarea în siguranţă a reţelelor electrice de interes public, cu respectarea parametrilor de calitate a energiei. În cadrul ordinului se specifică faptul că prosumatorii trebuie să asigure calitatea energiei electrice în punctul de racordare/delimitare conform prevederilor Standardului de performanță în vigoare și să evite funcționarea în regim insularizat, cât și faptul că sistemele de măsurare se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit, cel puțin, citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligentă, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice în vigoare.

Ordinele aprobate astăzi oferă cadrul de reglementare pentru asigurarea dreptului consumatorilor finali de a deveni prosumatori și de a fi remunerați pentru energia electrică livrată în rețea, măsuri necesare pentru deschiderea de noi perspective pentru consumatorii finali, inclusiv prin înlesnirea condițiilor de participare a acestora la piața de energie electrică în calitate de prosumatori, se precizează în comunicat.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *