ANRE ia măsuri pentru continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali. Numărul FUI desemnați crește de la 5 la min.7; aceștia vor prelua, prin rotație lunară, consumatorii

Publicat pe Categorii Info Consumatori, Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Info Info Consumatori ANRE ia măsuri pentru continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali. Numărul FUI desemnați crește de la 5 la min.7; aceștia vor prelua, prin rotație lunară, consumatorii

* Clienții preluați de FUI vor fi facturați la un preț de furnizare în regim de UI care să reflecte strict costurile realizate de către FUI

Furnizorii de Ultimă Instanță vor prelua în mod nediscriminatoriu, prin rotație lunară, automat sau la cerere, locurile de consum ale clienților care ajung în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio sursă. ANRE introduce, pentru perioadele în care sunt impuse măsuri de sprijin prin legislaţia primară, acest sistem alternativ.

Totodată, ANRE suplimentează numărului de FUI desemnați, de la minimum 5 la un număr de minimum 7 FUI, în scopul reducerii presiunii asupra FUI care vor prelua, prin rotație, în perioada în care sunt impuse măsuri de sprijin, locurile de consum ale clienților care ajung în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio sursă;

Autoritatea anunță noi măsuri care asigură continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali. În cadrul şedinţei Comitetului de reglementare al ANRE din data de 24.08.2022 a fost aprobat Ordinul preşedintelui ANRE nr. 110/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 173/2020.

Prin Ordinul aprobat, au fost aduse modificări și completări de substanță cadrului de reglementare actual care să protejeze clienții finali, precizează ANRE.

Astfel, clienții preluați de FUI vor fi facturați la un preț de furnizare în regim de UI care să reflecte strict costurile realizate de către FUI.

Modalitatea de preluare a locurilor de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh ca urmare a încetării contractului de furnizare încheiat între furnizorul actual/FUI şi clientul final a fost completată, în sensul includerii posibilității ca și pentru locurile de consum pentru care clienții finali au denunțat unilateral contractul de furnizare să fie posibilă preluarea, dar doar la cererea acestora, și nu automat ca în celelalte situații de încetare a contractului;

A fost clarificat faptul că și încetarea contractului de furnizare încheiat între FUI şi clientul final pentru locul de consum preluat reprezintă o situație de preluare, în condițiile în care acesta nu-și găsește un furnizor pe piața concurențială. Corelativ, s-a introdus prevederea că, în cazul locurilor de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, FUI să decidă în mod liber dacă prelungește perioada de asigurare a furnizării gazelor naturale în regim de UI la locurile de consum ale clienților preluați după împlinirea duratei minime pentru care are această obligație și să notifice clienții preluați, cu cel puțin 30 de zile înainte, încetarea furnizării gazelor naturale în regim de UI, sau, după caz, prelungirea perioadei de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, cu precizarea acesteia.

S-a creat posiblitatea trecerii într-un timp cât mai scurt a clienților preluați de la FUI la un alt furnizor, prin micșorarea termenului de denunțare unilaterală de la 10 zile la 2 zile.

FUI vor avea obligația de a publica în secțiunea dedicată lor, de pe propria pagină de internet, datele de contact necesare comunicării cu clienții finali în ceea ce privește furnizarea gazelor naturale în regim de UI (numere de telefon, adrese de e-mail, modalitatea de contactare prin accesarea paginii de internet etc.), contractul – cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, prețul de facturare, orice alte date și informații privind furnizarea gazelor naturale în regim de UI, conform reglementărilor în vigoare și comunicărilor/solicitărilor ANRE.

Având în vedere contextul actual, această reglementare a fost necesară, iar măsurile vor asigura continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali şi o mai bună gestionare a fluxului de preluare a clienţilor de către furnizorii de ultimă instanță, precizează ANRE.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.