ANRE ia măsuri pentru deblocarea procesului de racordare la rețelele electrice a noilor capacități de producere a energiei, mai ales a celor din surse regenerabile

Publicat pe Categorii Flux energetic, Info Legislativ, Regenerabile, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic ANRE ia măsuri pentru deblocarea procesului de racordare la rețelele electrice a noilor capacități de producere a energiei, mai ales a celor din surse regenerabile

ANRE a pregătit noi măsuri pentru deblocarea procesului de racordare la rețelele electrice a capacităților de producere a energiei electrice noi, mai ales a celor din surse regenerabile. Un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 59/2013, este în consultare publică.

Astfel, în actul normativ a fost introdusă o  dispoziție privind considerarea în studiile de soluție elaborate pentru stabilirea soluțiilor de racordare a locurilor de producere/locurilor de consum şi de producere, a unor soluții de racordare cu limitarea operațională manuală sau prin echipamente de automatizare prevăzute în instalațiile operatorului de rețea sau în cele ale utilizatorului, după caz, a puterii evacuate cu încadrarea acesteia în valoarea puterii maxime simultane aprobate ce poate fi evacuată în rețea.

Soluția de racordare cu limitarea operațională va fi luată în considerare numai în situațiile rezultate din studiul de soluție și va fi consemnată în avizele tehnice de racordare și în certificatele de racordare emise de operatorul de rețea.

O altă măsură prevede ca operatorul de rețea să completeze valoarea costurilor respective şi modalitatea de plată ale acestora către primul utilizator, respectiv către ceilalți utilizatori, în contractul de racordare pe care îl încheie cu noul utilizator. Totodată, se clarifică faptul că operatorul completează avizul tehnic de racordare cu prevederi privind posibilitatea utilizatorului de a opta pentru achitarea costurilor care revin celorlalţi utilizatori pentru aceleaşi lucrări de întărire generale, a valorii integrale a lucrărilor de întărire și a dreptului utilizatorului de a primi compensații din partea celorlalți utilizatori beneficiari ai lucrărilor respective.

Potrivit noului act normativ, ultilizatorul va avea posibilitatea să-și aleagă   proiectantul şi/sau constructorul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum.

Totodată, sunt aduse clarificări cu privire la puterea aprobată pentru evacuare.

ANRE modifică și termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului, și anume ”maximum 90 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru branșament” în loc de ”maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare”.

În situaţia încheierii directe a contractului pentru proiectarea/execuţia instalaţiei de racordare între utilizator și operatorul economic atestat, desemnat de către acesta, se elimină obligația utilizatorului de a transmite operatorului autorizaţia de construire a obiectivului ”până la data încheierii contractului de executie a instalației de racordare”.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Un comentariu la “ANRE ia măsuri pentru deblocarea procesului de racordare la rețelele electrice a noilor capacități de producere a energiei, mai ales a celor din surse regenerabile”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *