ANRE ia măsuri pentru eficientizarea procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor și reducerea birocrației în etapele necesare racordării la sistemul de transport al gazelor naturale. Vezi care sunt modificările aduse regulamentelor

Publicat pe Categorii Info Consumatori, Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Info Info Consumatori ANRE ia măsuri pentru eficientizarea procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor și reducerea birocrației în etapele necesare racordării la sistemul de transport al gazelor naturale. Vezi care sunt modificările aduse regulamentelor
  • A fost înlăturată cerința privind valoarea racordului față de valoarea care permite încredințarea directă și eficientizarea procesului de racordare
  • Titularul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale nu mai poate  să presteze activități de proiectare, verificare a documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice și de execuție pentru instalații de utilizare a gazelor naturale în zona concesionată pentru serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE modifică propriile reglementări pentru eficientizarea procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale și reducerea birocrației în etapele necesare racordării la sistemul de transport al gazelor naturale. Două proiecte de ordin ce modifică Regulamente sunt în consultare publică.

Astfel, prin proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, se propune reducerea birocrației în etapele necesare racordării la sistemul de transport al gazelor naturale, prin înlăturarea cerinței privind valoarea racordului față de valoarea care permite încredințarea directă și eficientizarea procesului de racordare.

Potrivit notei de prezentare a proiectului, se modifică art. 23 alin. (2) după cum urmează: „(2) Tariful de racordare și/sau cota-parte ce îi revine solicitantului pentru finanțarea obiectivelor/conductelor necesare racordării se recalculează de către OTS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului negocierii dintre solicitant şi operatorii economici autorizaţi ANRE, pentru proiectarea şi/sau execuţia ST.”

Printr-un alt proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017, reglementatorul propune eficientizarea procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale prin:

  • eliminarea posibilităţii de abuz de putere dominantă în situaţia de monopol pe care o are operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale
  • permiterea dezvoltării pieţei în sectorul serviciilor asigurându-se creșterea eficientă a concurenței
  • introducerea obligativității OSD de a informa solicitanții care doresc racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, cu privire la posibilitatea alegerii operatorilor economici autorizați ANRE şi a verificatorilor de proiect atestaţi ANRE, pentru etapele necesare racordării.

“Astfel, acest demers legislativ conduce la asigurarea mediului concurențial normal și tratarea nediscriminatorie a operatorilor economici autorizaţi ANRE şi a verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, operatorului economic, titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, fiindu-i interzis să presteze activități de proiectare, verificare a documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice și de execuție pentru instalații de utilizare a gazelor naturale în zona concesionată pentru serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale”, precizează ANRE.

Potrivit unei alte Note emise de Autoritate, în condițiile în care solicitanții care nu doresc alegerea operatorilor economici autorizați ANRE pentru desfășurarea activităților de proiectare, execuție și verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic a extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului, aceste activități se realizează de OSD (Operatorul sistemului de distributie a gazulor naturale).  


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.