ANRE modifică metodologia la cererea operatorilor: Contribuția de 2% din cifra de afaceri se plătește retroactiv, dar se va face regularizare. Furnizorii, taxați doar la  marja de furnizare.

Publicat pe Categorii Business, Electrica si termica, Energie, Esential, Exclusiv, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica ANRE modifică metodologia la cererea operatorilor: Contribuția de 2% din cifra de afaceri se plătește retroactiv, dar se va face regularizare. Furnizorii, taxați doar la  marja de furnizare.
  • Dacă în urma regularizării contribuțiilor bănești rezultă sume pe care ANRE le datorează titularilor de licențe, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuția bănească datorată de respectivii titulari de licențe în anul următor

După două săptămâni de consultări cu asociațiile de profil și operatori din sectorul energetic, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a decis  să facă unele modificări la Metodologia privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale pentru titularii de licențe din energie și gaze, una dintre reglementările pentru aplicarea OUG 114/2018. Este o variantă de proiect de Ordin actualizată față de cea prezentată pe 15 ianuarie, ca urmare a preluării observațiilor venite din partea operatorilor economici implicați pe perioada de derulare a procesului de consultare publică, precizează ANRE.

Astfel, potrivit proiectului de ordin, prin derogare de la prevederile prezentei metodologii, la stabilirea cifrei de afaceri – baza de calcul pentru care se percepe contribuția băneasca de 2%, se au în vedere și următoarele cazuri particulare:

  1.  cifra de afaceri a operatorilor piețelor centralizate și a piețelor de echilibrare nu include veniturile din tranzacțiile de vânzare-cumpărare de energie electrică/gaze naturale pentru piețele în care operatorul pieței centralizate/pieței de echilibrare are rol de contraparte. Se referă la OPCOM și Transelectrica;
  2. cifra de afaceri nu include veniturile din tranzacțiile de energie electrică/gaze naturale ale furnizorilor/traderilor de energie electrică/gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piața cu negociere dublă continuă;
  3. cifra de afaceri a furnizorilor/traderilor nu include contravaloarea cheltuielilor efectuate cu: serviciile aferente distribuției, transportului, înmagazinării, serviciile de sistem, serviciile de administrare a piețelor centralizate, contribuția de cogenerare și acciza facturate către clienții finali, achiziția de energie electrică/gaze naturale ca marfă;
  4.  cifra de afaceri a furnizorilor de gaze naturale care au și calitatea de producători de gaze naturale nu include contravaloarea redevenței petroliere calculată și datorată de aceștia în baza Legii petrolului nr. 238/2004.

În fapt, în cea de-a doua variantă a metodologiei se clarifică modul de determinare a cifrei de afaceri pentru furnizori și traderi. În cazul lor, contribuția de 2% se va aplica la marja de furnizare. InvesTenergy a remarcat și în prima variantă a metodologiei, în declaraţia privind cifra de afaceri (Anexa 1 la Ordinul ANRE), că  se preciza că se ia în considerare la stabilirea cifrei de afaceri “Activitatea de furnizare a energiei electrice/Activitatea traderului de energie electrică”.

AFEER a sesizat și a solicitat ANRE ca contribuția bănească stabilită prin OUG 114, de 2%, să se aplice doar la cifra de afaceri pentru activitatea de bază, respectiv de furnizare, nu și pentru transport, distribuţie etc. În factura de energie electrică precepută de furnizor, se regăsesc pe lângă prețul energiei achiziționate pe bursă și costurile pentru activitatea de furnizare, tarifele de transport, distribuţie, servicii de sistem, bonusul de cogenerare, certificatele verzi, TVA, accize.

Cititi mai multe pe:

ANRE clarifică: Furnizorii și traderii vor plăti contribuția anuală de 2% din cifra de afaceri doar pentru activitatea de bază

Conform OUG 114/2018, titularii de licențe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice și termice în cogenerare pentru componenta energia electrică, al gazelor naturale au obligația legală de a achita o contribuție bănească egală cu 2% din cifra de afaceri realizată de aceștia din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE. Cifra de afaceri este calculată conform reglementărilor ANRE, aprobate prin ordin al președintelui ANRE cu avizul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Noua metodologie vine cu modificări și în ce privește modul de calcul al contribuției, ANRE  introducând regularizarea contribuției.

Potrivit proiectului de ordin, estimarea contributiei anului n se calculează pe baza cifrei de afaceri estimate a anului n-1. Regularizarea contribuției anului n se va efectua în anul n+1 pe baza cifrei de afaceri realizată efectiv în anul n.

Regularizarea contribuției bănești constă în facturarea diferenței dintre valoarea contribuției facturate inițial și valoarea contribuției determinate pe baza cifrei de afaceri realizate și se va desfășura în perioada 1 iunie – 31 decembrie.

Titularii de licente vor comunica ANRE, până la data de 20 februarie, valoarea cifrei de afaceri estimate a fi realizată în anul n-1 din activitățile ce fac obiectul licențelor detinute. În vederea regularizarii contribuției bănești datorate pe anul n, titularii de licență vor transmite la ANRE, in termen de 5 zile de la data limită prevăzută de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale la autoritatea de administrare fiscală din România:

  • cifra de afaceri realizată în anul n;
  • situațiile financiare aferente anului n înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România.

Dacă în urma regularizării contribuțiilor bănești rezultă sume pe care ANRE le datorează titularilor de licențe, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuția bănească datorată de respectivii titulari de licențe în anul n+1, conform noii metodologii, aflate în continuare în consultare publică.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *