ANRE modifică Regulamentele pentru acordarea licenţelor în sectorul energiei și al gazelor naturale. Se introduce licența provizorie care permite tranzacționarea în avans a energiei care va fi produsă de capacități energetice

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Actual Esential ANRE modifică Regulamentele pentru acordarea licenţelor în sectorul energiei și al gazelor naturale. Se introduce licența provizorie care permite tranzacționarea în avans a energiei care va fi produsă de capacități energetice
  • Se lucrează la o bază de date a ANRE și la instituirea  Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale prin care România

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a modificat și completat Regulamentele pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale. Proiectele de Ordin ale președintelui ANRE sunt în consultare publică.

Ca noutate, se introduce un nou tip de licență cu caracter provizoriu pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare. În baza acestei licențe, se permite tranzacționarea în avans a energiei electrice care va fi produsă de respectivele capacități energetice pe piața centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare.

„Art. 26^1 – (1) Pentru facilitarea finanțării investițiilor în capacități de producere a energiei electrice,  ANRE poate acorda unei persoane fizice sau juridice care intenționează să edifice o capacitate de producere a energiei electrice sau a energiei electrice și termice în cogenerare, în vederea tranzacționării în avans, pe piața centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare, a energiei electrice care va fi produsă de respectiva capacitate energetică, o licență cu caracter provizoriu pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare”, se prevede în noul proiect de Ordin al Președintelui ANRE. Licența provizorie prevăzută este valabilă până la data acordării licenței cu caracter definitiv, dar nu mai mult de 90 de zile de la data emiterii certificatului de racordare aferent locului de producere și consum unde vor fi instalate capacitățile de producere a energiei electrice prevăzute în condițiile specifice asociate licenței provizorii.

ANRE își propune, totodată, să creeze o bază de date, precum și să faciliteze procesul de instituire a Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România (denumită INIS) prin care România, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, contribuie la realizarea Infrastructurii pentru informaţii spaţiale în Uniunea Europeană, prevăzută de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de ordin.

Prin noul proiect se clarifică prevederile privind suspendarea autorizațiilor de înființare/licențelor, prin explicitarea unor situații particulare, cum ar fi indisponibilitatea tehnică a capacităților energetice prevăzute în condițiile specifice asociate licențelor sau încetarea funcționării acestor capacități din alte cauze.

Modificările aduse de ANRE Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale vizează:

– detalierea dispozițiilor aplicabile în situația în care un titular de acord petrolier utilizează gazele naturale exclusiv în procesele de producţie a gazelor;

– clarificarea procesului de suspendare/retragere a autorizației de înființare/licenței în situațiile în care fapta constatată de ANRE este remediabilă, respectiv iremediabilă;

– stabilirea unei perioade de 60 de zile calendaristice în vederea remedierii situaţiei create şi conformării cu autorizaţia de înfiinţare/licență.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.