ANRE nu renunță: Companiile cu licență în distribuție, transport energie și gaze, obligate să notifice, cu un an înainte, fuziunile, divizările și vânzările de active

Publicat pe Categorii Energie, Flux energetic, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic ANRE nu renunță: Companiile cu licență în distribuție, transport energie și gaze, obligate să notifice, cu un an înainte, fuziunile, divizările și vânzările de active
  • Toate operaţiunile în urma cărora valoarea capitalului existent se reduce cu orice procent se realizează numai pe baza avizului obligatoriu al reglementatorului
  • ANRE susține că noile modificări se impun ca urmare a necesității asigurării securității și siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național

ANRE rămâne fermă pe poziție: operatorii licențiați din sectoarele distribuție, transport sau înmagazinare a gazelor naturale, respectiv distribuție/transport energie electrică vor avea obligația să notifice Autoritatea, cu cel puțin un an înainte, dacă vor să aducă modificări  statutului juridic. Este vorba despre fuziuni/divizări/transformări sau alte operațiuni (vânzare sau transfer de active) în urma cărora valoarea capitalului social existent se reduce cu cel puţin 5%.

Potrivit noului Ordin ANRE, “Titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:

a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin autorizaţia de înfiinţare/licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane;

b) contractul/contractele de concesiune a serviciului de transport, de înmagazinare şi de distribuţie a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale încheiate cu autorităţile locale, asimilate contractelor de concesiune sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor solicitant/solicitanți”.

Ulterior, operatorii menționați vor aduce la cunoștința ANRE printr-o nouă notificare și cu cel puţin 90 de zile înainte de data efectivă la care acestea urmează să aibă loc, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor de licențe.

ANRE a repus în consultare publică un proiect de ordin, care modifică o serie de alte ordine, și care impune notificarea către Autoritate, cu cel puţin 90 de zile înainte, a intenţiei unui titular de autorizaţie de înfiinţare/licenţă, cu excepția operatorilor sus-menționați, de a efectua modificări ale statutului juridic, cum ar fi fuziuni/divizări/transformări sau alte operațiuni în urma cărora valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%.

Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, explică reprezentanții Autorității.

Totodată, operaţiunile în urma cărora valoarea capitalului existent se reduce cu orice procent se realizează numai pe baza avizului obligatoriu al ANRE, emis conform unei proceduri.

Potrivit ANRE, “prezentele modificări și completări au fost inițiate ca urmare a necesității asigurării securității și siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național, în contextul în care infrastructura critică din domeniul energiei electrice și gazelor naturale contribuie la realizarea securității energetice naționale ce reprezintă de fapt o componentă esențială a obiectivului mai larg al securității naționale”.

ANRE cere companiilor energetice să notifice cu un an înainte inclusiv intenția de vânzare de active. Decizia reglementatorului vine în contextul unor anunțuri recente de vânzare de active ale marilor companii energetice din România.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.