ANRE se asigură că face investigațiile pe piața energiei după Regulament. Doar cazurile de manipulare a pieței și utilizare a informaţiilor privilegiate pentru tranzacţiile efectuate, în vizorul investigatorilor

Publicat pe Categorii Esential, Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Actual Esential ANRE se asigură că face investigațiile pe piața energiei după Regulament. Doar cazurile de manipulare a pieței și utilizare a informaţiilor privilegiate pentru tranzacţiile efectuate, în vizorul investigatorilor
 • Regulamentul Autorității privind organizarea și desfășurarea activității de investigare privind funcționarea pieței angro de energie, supus consultării publice

În paralel cu investigația extinsă pe piața energiei, în care sunt vizate peste 20 de firme (furnizori), care au denunțat unilateral contracte fără un motiv real, întemeiat, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE   a definitivat propriul Regulament privind organizarea și desfășurarea activității de investigare privind funcționarea pieței angro de energie. Un Ordin al președintelui ANRE de aprobare a acestui regulament, care stabilește modul de organizare și desfășurare a activității de investigare pe care autoritatea competentă este abilitată să o efectueze,  este supus consultării publice timp de 10 zile.

Citește și: Investigație extinsă pe piața energiei. ANRE, în control la peste 20 de furnizori care au denunțat unilateral contracte

Audit-300x1691-211x140

ANRE este autoritatea competentă pentru desfășurarea de investigații în domeniul energiei aplicabile tranzacţiilor cu produse energetice angro urmărind practicile abuzive care afectează pieţele angro de energie şi care nu sunt conforme cu reglementările naţionale şi internaţionale.

În sensul prezentului Regulament, prin investigație se înțelege acţiunea pe care o poate declanșa ANRE, atunci când există temei de fapt și de drept și care se dispune prin emiterea unei decizii de către președintele autorității, dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la o posibilă abatere de la reglementările naționale și/sau comunitare pe pieţele angro de energie. Perioada de timp în care se desfăşoară investigaţia este proporţională cu împrejurările şi complexitatea cazului. Prevederile regulament se aplică persoanelor fizice, inclusiv persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice, titulare ale unei licenţe în domeniul energiei, în vederea realizării investigațiilor care vizează funcționarea pieței angro de energie electrică și gaze naturale.

ANRE va dispune efectuarea de investigaţii, la primirea unei plângeri formulată de o persoană fizică sau juridică afectată în mod real şi direct de o potenţială încălcare a normelor privind buna funcţionare a pieţei angro de energie; la solicitarea Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei sau  din oficiu.

Potrivit regulamentului, fac obiectul investigaţiilor desfăşurate de ANRE următoarele:

– utilizarea sau încercarea de utilizare a informaţiilor privilegiate pentru tranzacţiile efectuate fie în nume propriu, fie în numele unui terţ, direct sau indirect pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenţia de dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă;

–   manipularea pieţei sau tentativa de manipulare a pieţei.

Ce nu pot ancheta investigatorii ANRE și nu intră sub incidența prevederilor prezentului regulament:

 • divergențele dintre operatorul de transport și de sistem și proprietarul rețelei de transport;
 • neînțelegerile precontractuale în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale;
 • disputele apărute în derularea contractelor între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale;
 • disputele asupra unor probleme care nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul energiei electrice și din sectorul gazelor naturale;
 • disputele a căror soluționare nu intră în competența autorității de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate;
 • disputele privind accesul la rețelele din sectorul energiei electrice și divergențele privind accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale;
 • plângerile împotriva titularilor de licențe în domeniul energiei, ale căror obligații sunt cuantificate prin indicatori de calitate, stabiliți prin standarde de performanță a activității acestora;
 • situațiile care sunt supuse soluționării instanțelor judecătorești competente, existând litigii în derulare cu privire la acestea;
 • situațiile care au fost deduse soluţionării instanțelor judecătorești, existând o hotărâre judecătorească definitivă.

Investigatorii ANRE pot organiza audieri, efectua inspecții. Pot apela la sprijinul organelor de poliție

În ANRE funcționează un Compartimentul de Investigaţii, în subordinea preşedintelui sau a unui vicepreşedinte, format din investigatori cu pregătire de specialitate în domeniile economic, juridic sau tehnic. Compartimentul de Investigaţii efectuează investigaţii dispuse prin decizia preşedintelui, din oficiu sau ca răspuns la o solicitare sau plângere înregistrată la ANRE, formulată de o persoană fizică sau juridică, numai în domeniile în care ANRE are competenţa de investigare potrivit legii, inclusiv ca urmare a unei solicitări adresate ANRE de către Comisia Europeană, ACER sau de o altă autoritate de  reglementare a unui stat membru, potrivit prevederilor REMIT.

ANRE poate organiza audieri, la solicitarea scrisă a părţilor implicate. Şeful echipei de investigare, poate dispune organizarea de audieri şi în lipsa unei solicitări din partea părţilor implicate, în cazul în care apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza investigate, se precizează în Regulamnet. În funcţie de complexitatea obiectului investigaţiei, in condiţiile in care există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea scopului investigaţiei, pe parcursul derulării acesteia se pot dispune următoarele acţiuni: solicitarea de puncte de vedere, organizarea de întâlniri, audierea persoanelor relevante pentru investigaţie şi/sau solicitarea de declaraţii, inspecţii.

Preşedintele ANRE poate dispune și efectuarea de inspecţii. În  situaţia în care există o opoziţie la desfăşurarea inspecţiei, ANRE poate  solicita sprijin organele de poliţie sau altor organe cu atribuţii în domeniu. Investigatorii mai pot face inspecţii inopinate şi pot solicita orice fel de informaţii sau justificări legate de îndeplinirea drepturilor de investigare, atât la faţa locului, cât şi prin convocare la sediul ANRE.

O investigaţie poate fi finalizată prin identificarea unor disfuncţionalităţi ale pieţei angro de energie, caz în care ANRE poate decide:

 • să solicite încetarea practicilor contrare REMIT sau actelor delegate sau de punere în aplicare, adoptate in temeiul REMIT;
 • să ceară unei instanţe să pună sechestru pe activele operatorului economic investigat;
 • să ceară unei instanţe sau oricărei autorităţi competente să impună interzicerea temporară a activităţii profesionale;
 • să aplice sancţiuni în baza prevederilor art.93 şi 194 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 • să promoveze reglementări specifice de legislaţie secundară dacă se constată că disfuncţionalităţile pieţei au fost generate de acte normative în vigoare;
 • să dispună măsurile pe care le consideră necesare în urma investigaţiei;
 • să sesizeze organele de cercetare penală competente.

Când poate apela ANRE la sprijinul Consiliului Concurenței, ASF, ACER și Comisiei Europeane

ANRE informează Consiliul Concurenței, ACER și Comisia Europeană atunci când există motive întemeiate să suspecteze că, pe o piață angro de energie, se săvârșesc sau s-au săvârșit acte care pot constitui o încălcare a legislației din domeniul concurenței, s eprecizează în Regulament.

ANRE informează Autoritatea de Supraveghere Financiară și ACER atunci când există motive întemeiate să suspecteze că, pe piețele angro de energie, se săvârșesc sau s-au săvârșit acte care constituie un abuz de piață în sensul Directivei 2003/6/CE și care influențează instrumentele financiare vizate la art. 9 din directiva menționată.

Pentru a asigura o abordare coordonată a abuzului de piață pe piața angro de energie, la solicitarea Consiliului Concurenței, specialiștii din cadrul ANRE pot acorda sprijin pentru desfășurarea unor acțiuni comune de investigație care au ca obiect deşfăşurarea de acte sau fapte care restrâng, impiedică sau denaturează concurenţa săvârşite de persoane fizice sau juridice de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină, săvârşite pe teritoriul ţării, sau care produc efecte pe teritoriul României, în măsura în care intervin în operaţiuni de piaţă, influenţând direct sau indirect concurenţa pe piaţa angro de energie. În desfășurarea activității de investigare, ANRE are competența de a coopera la nivel regional și european cu autorități naționale de reglementare din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, autorități competente din state membre ale UE din domeniul financiar și din domeniul concurenței, cu ACER, cu Comisia Europeană și cu alte instituții europene de specialitate.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.