ANRE simplifică raportările anuale ale titularilor de licență în energie

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Flux energetic
Prima Pagina Energie Electrica si termica ANRE simplifică raportările anuale ale titularilor de licență în energie

Titularii de licenţe în sectorul energiei electrice au obligația  să întocmească şi să transmită anual la ANRE un raport financiar referitor la activităţile ce fac obiectul licenţei, precum și un raport de activitate privind la derularea activităților sale pe parcursul anului precedent.

raportari

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a supus consultării publice Metodologia de întocmire a Raportului anual de către titularii de licențe în energie. În prezent, formatul şi conţinutul acestor raportări anuale sunt reglementate prin „Metodologia de întocmire a Raportului financiar de către titularii de licenţe”, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2008 şi, respectiv, prin „Procedura de întocmire a raportului de activitate anual de către titularii de licenţe”, aprobată prin Ordinul ANRE președintelui nr. 51/16.12.2005.

Documentul având ca titlu “Metodologia de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe ANRE în sectorul energiei electrice” a fost elaborat în cadrul Direcţiei Generale Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul Energiei Electrice si este înscris în Programul de reglementări al ANRE pentru anul 2016, susțin reprezentanții Autorității.

Prin noul proiect de reglementare, ANRE propune simplificarea procedurii de întocmire şi de transmitere a rapoartelor de către titularii de licenţe, prin:

  • comasarea într-un singur raport – Raportul anual, a datelor şi informaţiilor pe care titularii de licenţe au obligaţia de a le prezenta în raportul financiar şi, respectiv, în raportul de activitate;
  • eliminarea, din rapoarte, a unor date şi informaţii ce ţin de activităţi care nu se află în domeniul de reglementare al ANRE;
  • eliminarea din rapoartele anuale, în scopul evitării redundanţei, a unor date şi informaţii pe care titularii de licenţe le transmit la ANRE, în conformitate cu reglementări specifice, emise de autoritatea competentă, prin care se stabilesc periodicitatea de transmitere a datelor şi formatele (formulare/machete) pentru înscrierea acestora;
  • simplificarea structurii rapoartelor în funcţie de impactul fiecărui tip de activitate, ce face obiectul unei licenţe acordate de ANRE, asupra funcţionării SEN şi a pieţei de energie electrică, în cazul producătorilor care au în exploatare capacităţi cu puterea electrică instalată totală mai mică sau egală cu 1 MW.

Documentul de discutie este supus consultarii publice în perioada 29 aprilie – 30 mai 2016, iar opiniile, propunerile si observatiile referitoare la proiectul publicat se transmit, de preferință, prin e-mail, la adresa: licente.ee@anre.ro.


Publicat de

Cristina Trefaș

Director Editorial

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *