ANRE stabilește noi reguli pentru gestionarea în mod unitar a congestiilor din rețele de către OTS și Operatorii de Distribuție și pentru achiziția serviciilor de sistem. Se vor organiza piețe dedicate

Publicat pe Categorii Business, Furnizare / Distributie / Transport, Info Bursier, Semnal
Prima Pagina Business Furnizare / Distributie / Transport ANRE stabilește noi reguli pentru gestionarea în mod unitar a congestiilor din rețele de către OTS și Operatorii de Distribuție și pentru achiziția serviciilor de sistem. Se vor organiza piețe dedicate
  • Autoritatea propune și organizarea unei piețe pe termen lung pe care operatorii de rețea să rezerve capacitate necesară gestionării congestiilor
  • Noile reguli vor intra în vigoare complet doar pentru OTS, distribuțiile vor mai avea timp să se pregătească

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a stabilit noi reguli pentru gestionarea congestiilor și pentru achiziția serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței (energie reactivă pentru reglajul tensiunii), prin utilizarea nediscriminatorie a tuturor resurselor, cu scopul utilizării cât mai extinsă a flexibilității acestora, dacă aceasta este mai eficientă din punct de vedere economic decât extinderea/modernizarea rețelei. Un proiect de ordin ANRE este în consultare publică.

Noile reguli sunt necesare deoarece se așteaptă ca dezvoltarea puternică a producției E-SRE de mică putere, conectată la rețeaua de distribuție, să inducă modificări majore în operarea rețelelor până la adecvarea acestora la noile fluxuri de energie, explică ANRE.

Prin această reglementare, Autoritatea propune un mod unitar de gestionare a congestiilor din rețelele proprii de către Operatorul de Transport și Sistem și Operatorii de Distribuție, prin organizarea unor piețe dedicate acestui scop, în care toate resursele care au trecut cu succes procesul de precalificare tehnică și din punct de vedere al rețelei să poată participa. Practic, se instaurează principiul rezolvării prin metode de piață și în mod unitar și corelat de către OTS și OD a congestiilor de rețea și a achiziției de servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței (energie reactivă pentru reglajul tensiunii), prin utilizarea nediscriminatorie a tuturor resurselor precalificate tehnic și din punct de vedere al rețelei, individual sau prin agregare, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de ordin ANRE.

Astfel, pentru gestionarea congestiilor apărute pe termen scurt, se propune organizarea de către fiecare OR a unei piețe în care să se tranzacționeze energie electrică. Urmare a tranzacțiilor realizate pe aceste piețe să aibă loc acțiunea de redispecerizare (o măsură, inclusiv de restricționare, activată de unul sau mai mulți operatori de transport și de sistem sau operatori de distribuție prin modificarea producerii, a tiparului de sarcină sau a ambelor, pentru a schimba fluxurile fizice din sistemul electroenergetic și a soluționa o congestie fizică sau a asigura siguranța sistemului).

Plata energiei electrice pentru ofertele selectate de un operator de rețea se face pentru energia activată (contractată), la prețul ofertei selectate, conform proiectului de ordin.

Opertorii de distribuție vor avea posibilitatea activării în afara pieței, cu compensație financiară, a resurselor care nu au introdus oferte, dar a căror activare este absolut necesară pentru menținerea siguranței în exploatare a sistemului de distribuție. Principiile de compensație sunt corectate de către ANRE.

Ora de deschidere a porții pentru piața pentru gestionarea congestiilor va fi cel mai devreme ora de deschidere a PI interzonale (pentru ca OR să dispună de majoritatea informațiilor necesare evaluării apariției unei congestii), iar ora de închidere a acesteia (pentru primirea ofertelor) să fie cu o oră înainte de ora de închidere a PI pentru fiecare ID.

De asemenea, ANRE propune organizarea unei piețe pe termen lung pe care OR să rezerve capacitate necesară gestionării congestiilor. Este de așteptat ca distribuitorii să aibă nevoie de servicii de flexibilitate pentru gestionarea congestiilor previzionate pe termen mediu-lung, cel puțin pe perioada până la realizarea investițiilor de întărire a rețelei sau chiar înlocuind aceste investiții, dacă ar rezulta mai eficient din punct de vedere economic.

Potrivit proiectului de Ordin ANRE, pentru ca operatorii de rețea să își realizeze planificarea rețelei ținând seama de restricțiile legale în ceea ce privește limitarea producției E-SRE, a fost prezentată reflectarea prevederilor legale referitoare la accesul garantat pentru producătorii E-SRE care beneficiază de schema de sprijin cu CV, respectiv cele referitoare la scutirea de la responsabilitatea echilibrării pentru prosumatorii E-SRE cu capacitate instalată mai mică de 400 kW asupra modului în care acestea trebuie luate în considerare atât în operarea zilnică, cât și în construirea planurilor de dezvoltare a rețelelor.

Noile reguli vor intra în vigoare complet doar pentru OTS, odată cu aplicarea regulilor pentru echilibrare și decontarea dezechilibrelor conforme cu platformele europene și cu regulile comune europene privind decontarea dezechilibrelor. Operatorii de distribuție se vor pregăti și vor propune ANRE proceduri de calificare, specificații ale produselor pe piețele pentru gestionarea congestiilor și reglajul tensiunii, dar și propuneri în ceea ce privește conținutul unui registru al resurselor de flexibilitate, accesul altor OR și al OTS la acesta, precum și opțiunea privind existența unei platform comune pentru achiziția resurselor pentru gestionarea congestiilor și eventual comune cu registrul resurselor de flexibilitate.

De notat că ACER este în curs de elaborare a unor Linii directoare privind utilizarea resurselor flexibile racordate la rețelele de distribuție, care să aibă ca principiu nediscriminarea între diversele tehnologii și ca urmare nelimitându-se la reguli privind utilizarea flexibilității consumului (demand side flexibility), ci a tuturor categoriilor de resurse. Acestea vor constitui baza pentru modificarea unora dintre codurile de rețea aprobate ca regulamente UE, precum și eventual, pentru elaborarea unui nou cod de rețea dedicate acestui subiect, precizează ANRE.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *