Anunț ANRE. Se lucrează la finalizarea reglementărilor privind trecerea la intervalul de decontare de 15 minute, implementarea conceptului de single price pe piața de echilibrare și a regulilor pentru utilizarea platformelor europene aferente PE

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Anunț ANRE. Se lucrează la finalizarea reglementărilor privind trecerea la intervalul de decontare de 15 minute, implementarea conceptului de single price pe piața de echilibrare și a regulilor pentru utilizarea platformelor europene aferente PE
  • Autoritatea transmite că “și-a propus să ofere participanților la piață, inclusiv noilor categorii prevăzute de acestea (clienți activi, agregatori, operatori de stocare a energiei etc.) un cadru de piață modern și competitiv”

În perioada următoare, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei are în lucru finalizarea întregului pachet de reglementări necesare implementării legislației naționale incidente și a pachetului legislativ „Energie curată”. Reprezentanții ANRE menționează, într-un comunicat, următoarele reglementări:

  • trecerea la intervalul de decontare de 15 minute începând cu anul 2021
  • implementarea conceptului de single price (preț unic) pe piața de echilibrare
  • finalizarea implementării regulilor necesare pentru utilizarea platformelor europene aferente pieței de echilibrare (PE).

ANRE a transmis un comunicat privind noile reguli de funcţionare a piețelor de energie electrică în contextul aplicării prevederilor Regulamentului (UE) privind piața internă de energie electrică și Directiva (UE) nr. 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică.

Prevederile regulamentului menționat se aplică în mod direct statelor membre începând cu data de 1 ianuarie 2020, precizează Autoritatea, cu mențiunea că “și-a propus să ofere participanților la piață, inclusiv noilor categorii prevăzute de acestea (clienți activi, agregatori, operatori de stocare a energiei etc.) un cadru de piață modern și competitiv”.

Astfel, în anul 2020, Autoritatea a pus în consultare publică și a adoptat un număr important de modificări cadrului de reglementare:

–        Stabilirea principiilor generale aplicabile piețelor de energie electrică, în deplin acord cu prevederile reglementărilor UE

–        Flexibilizarea tranzacțiilor pe piața contractelor bilaterale cu licitație extinsă, în ceea ce privește profilele zilnice de livrare, posibilitatea variației cantității orare, facilitate care sprijină îndeosebi producătorii de energie din surse regenerabile şi posibilitatea de ajustare a a prețului de atribuire în funcție de un indice bursier

–        Definirea contractelor pe termen lung care pot fi încheiate pe pieţe extrabursiere şi care stimulează investiţiile în capacităţi noi de producţie, având în vedere că Legea 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, permite investitorilor să contracteze energia care urmează a fi produsă fără a deţine licenţă la data contractării, prin contracte de tip PPA

–        Crearea unei platforme administrate de către OPCOM care permite încheierea de contracte de tip PPA şi într-un cadru organizat care asigură corectitudinea, cadrul concurenţial şi nediscriminatoriu în negocierea şi încheierea acestor contracte

–        Posibilitatea participării agregate pe toate pieţele a producătorilor de energie şi dreptul de a încheia contracte bilaterale negociate direct între membrii agregării

–        Posibilitatea participării clienților finali, inclusiv prin intermediul agregatorilor, la piețele la termen, piața pentru ziua următoare, piața intrazilnică și cea de echilibrare

–        Dreptul acordat furnizorilor de a încheia contracte bilaterale negociate direct cu agregatorii clienţilor activi

–        La nivelul pieței de echilibrare, renunțarea la obligaţia de ofertare, la limitele de preț, în afara celor tehnice permise de regulamentul UE, şi introducerea preţurilor negative, măsuri care stimulează participanţii la piaţa de echilibrare şi contribuie la asigurarea rezervelor de putere necesare echilibrării sistemului de transport al energiei electrice.

În vederea adoptării cadrului de reglementare necesar aplicării principiilor europene, ANRE a emis în această lună, Ordinul pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Prin reglementarea menționată au fost instituite în sarcina furnizorilor de ultimă instanță obligații de informare a clienților casnici, ce se impun ca urmare a liberalizării pieţei de energie electrică de la data de 1 ianuarie 2021 și, de asemenea, se stabilesc principii privind contractele aplicabile clienților casnici și noncasnici beneficiari ai serviciului universal și principiile de stabilire a prețului aplicat clienților casnici și noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal, precizează Autoritatea.

Pentru îndeplinirea reglementărilor europene privind reducerea duratei maxime a procesului tehnic de schimbare a furnizorului la 24 h până în anul 2026, ANRE anunță că implementează un proiect finanțat din fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Prin acest proiect se va realiza o platformă informatică unică la nivel național dedicată procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale, care să contribuie la dezvoltarea unei piețe de energie dinamice și competitive.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *