Apelul MEEMA de proiecte pentru finanțare din Fondul de Modernizare, primele reacții: Cum să depui proiecte de anvergură în doar două săptămâni?

Publicat pe Categorii Flux energetic, Opinii / Analize
Prima Pagina Actual Flux energetic Apelul MEEMA de proiecte pentru finanțare din Fondul de Modernizare, primele reacții: Cum să depui proiecte de anvergură în doar două săptămâni?

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a făcut ieri, 1 octombrie un anunț important! Companiile care au proiecte de investiții noi în sectorul energetic pot beneficia de bani europeni din Fondul de Modernizare.  Pentru aceasta, trebuie să depună proiectele la MEEMA  până la data de 16 octombrie.

Apelul de proiecte pentru finanțare din Fondul de Modernizare – mecanismul 10d este de maxim interes, suma avansată de reprezentanții ministerului privind fondurile care vor fi disponibile până în 2030  fiind de aproximativ 6,7 miliarde de euro.

Categoric, sunt mulți cei interesați să acceseze aceste fonduri, probabil vor avea sorți de izbândă doar proiectele deja pregătite. Este dificil, dacă nu imposibil, să vii cu un proiect de anvergură în doar două săptămâni cât este termenul indicat de MEEMA, ne-au spus reprezentanții unor firme care doresc să intre în competiția proiectelor care ar urma să fie finanțate din Fondul de Modernizare.  “Cu siguranță, sunt companii de stat care vor depune imediat proiectele de investiții că le au pregătite. Sper să intre pe listă și proiecte ale unor firme private mici sau medii”, ne-a precizat reprezentantul unei companii, semnalând și lipsa criteriilor de selecție.

Prin Directiva (UE) 2018/410 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu şi a Deciziei (UE) 2015/2014, s-a introdus un instrument de finanțare nou, prevăzut la art. 10d, Fondul pentru modernizare, prin care sunt susținute investițiile cu emisii scăzute de carbon în sectoarele energetice din zece State membre ale UE cu venituri sub media europeană, printre care și România. Investițiile propuse de Statele Membre sunt considerate ca fiind eligibile pentru finanțare din Fondul pentru modernizare cu până la 100% din cheltuielile eligibile, dacă Banca Europeană pentru Investiții decide că acestea sunt proiecte prioritare, conform art.10d alin. (2) din Directiva (UE)2018/410, respectiv  investiții în producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice (cu excepția eficienței energetice legate de producerea de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi), stocarea energiei și modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor de termoficare, rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea interconectărilor dintre statele membre, precizează MEEMA într-un comunicat.

Potrivit art.3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&qid=1595331584255&from=EN), până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, fiecare Stat Membru beneficiar trebuie să pună la dispoziția BEI și a Comitetului pentru investiții o prezentare generală a investițiilor pentru care intenționează să prezinte propuneri de investiții în următorii 2 ani calendaristici.

În acest sens, în vederea întocmirii unei liste indicative de proiecte, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri solicită celor interesați transmiterea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul pentru modernizare, potrivit anexei 1 la prezentul anunț până la data de 16 octombrie 2020.

Alte precizări de interes transmise MEEMA:

  • În cazul în care o investiție în modernizarea sistemelor energetice, care este propusă să fie finanțată din Fondul pentru modernizare, nu se încadrează în domeniile prevăzute la art. 10d alin. (2), dar investiția respectivă respectă cerințele prevăzute la art. 10d alin.(1), și este conformă cu obiectivele Directivei   (UE) 2018/410 precum și cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și cu obiectivele pe termen lung exprimate în Acordul de la Paris, Comitetul pentru investiții emite o recomandare privind finanțarea propunerii de investiții cu până la 70% din cheltuielile eligibile.
  • De asemenea, atât pentru investițiile prioritare cât si pentru investițiile neprioritare, BEI/Comitetul pentru investiții va analiza dacă propunerea de investiții îndeplinește oricare din cerințele prevăzute la art. 6 alin. (7) lit. c) sau art. 7, alin. (7) lit. e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001, care fac referire la evaluarea proiectului din punct de vedere al ajutorului de stat.

MEEMA menționează faptul că includerea unui proiect în lista proiectelor de investiții care va fi transmisă către BEI si Comitetul pentru investiții nu implică asigurarea finanțării acestui proiect din Fondul pentru modernizare.

Selecția proiectelor pentru finanțare din Fondul pentru modernizare se va realiza în urma unor procese de selecție care se vor derula după aprobarea cadrului legislativ de implementare a Fondului pentru modernizare (perioada 2021-2030), mai comunică reprezentanții ministerului.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *