Asociația Energia Inteligentă: Câți bani aruncăm pe fereastră?

Publicat pe Categorii Eficienta energetica, Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic Asociația Energia Inteligentă: Câți bani aruncăm pe fereastră?

Asociația Energia Inteligentă (AEI) propune materialul ”Câți bani aruncăm pe fereastră?”, un studiu de caz care arată cum analiza termo-energetică a unei clădiri scoate în evidență zonele cu cele mai mari pierderi de energie (pereți, ferestre, etc) și ne permite să luăm măsuri pentru înlăturarea acestei situații.

Acest exemplu arată totodată importanţa limitată acordată în prezent proiectării termotehnice a clădirii şi mai ales a lucrărilor de verificare şi avizare a proiectelor de organele administraţiei locale.

Materialul face parte din campania ”Eficiența Energetică Inteligentă”, un demers prin care AEI salută și susține programul ”Casa Eficientă Energetic” lansat recent de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Campania ”Eficiența Energetică Inteligentă” cuprinde o serie de analize și articole ce vin în sprijinul realizării eficienței energetice, prin informarea potențialilor beneficiari, și nu numai, asupra performanțelor termo-energetice ale clădirilor, auditului energetic și confortului ambiental.

În figura 1 se prezintă calculele efectuate pentru casa studiată, plecând de la caracteristicile termotehnice ale materialelor folosite, vechimea acestora, dimensiunea și grosimea elementelor de construcție și a anvelopei și calculele pentru caracteristicile geometrice ale casei studiate și condițiile termotehnice minime pentru trei situații de referință: casa optimă igienico-sanitară, casa optimă termoenergetică și casa în care consumul de energie este normat.

Fig.1. Ponderea pierderilor de energie intre diversele elemente ale clădirii studiate

În figura 1 se poate observa care sunt pierderile, energetice si valorice, depistate pentru diversele componente sau părți ale unei faţade a clădirii studiate, din care putem concluziona: suprafeţele vitrate sunt importante „consumatoare” de energie, pierderile prin aceste tipuri de elemente crescând mult cu suprafaţa; grinda neizolată de asemenea este un important „consumator” de energie, chiar dacă suprafaţa  acesteia este mică (6 mp).

În urma calculelor efectuate se constantă că pierderile cele mai mari se înregistrează prin placa peste subsolul neîncălzit cca. 38%. Aceasta se datorează suprafeţei mari a acestei părţi a construcţiei, parte total neizolată, precum şi a faptului că subsolul este îngropat doar în partea nordică, partea vestică și estică fiind doar parțial îngropată, iar partea sudică complet în contact cu aerul.

Fig. 2 Economia de energie între casa studiată și diversele situații teoretice posibile

Casa studiată se găseşte din punct de vedere al consumului de energie peste nivelul casei termo energetice, având un consum cu 58% mai mare decât consumul de energie al unei case energetice şi la un nivel de 46% mai mare decât în cazul casei igienico-sanitară.

  Se poate aprecia ca la realizarea acestei case nu s-au respectat  normele de proiectare termotehnică, suprafețe importante nefiind izolate, cu consecinţe importante asupra pierderii de energie. Plecând de la costul mediu al gazelor naturale și energie electrică s-a determinat comparativ casa studiată și casele de referinţă (teoretic optimă igienico sanitară, optima termoenergetica şi cea cu consum normat). În fig 2 se observă pierderea importantă de energie a casei studiate faţă de casele de referinţă considerate.

Acest exemplu arată importanţa limitată acordată în prezent proiectării termotehnice a clădirii şi mai ales a lucrărilor de verificare şi avizare a proiectelor de organele administraţiei locale .

Fig. 3 Pierderile bănești pe elementele de construcție a unei case

În urma analizei termo-energetice s-au realizat următoarele măsuri de creştere a nivelului de izolare al clădirii:

– izolarea planşeului peste subsolul neîncălzit

– izolarea grinzii de beton armat.

Fig.4. Economiile realizate între casa studiată, casele teoretice optime și cea reabilitată sub aspectul costului de energie per an

Izolarea corespunzătoare a locuinţei determină reduceri ale costurilor anuale cu energia de până la 40% şi asigurarea unor condiţii de igienico-sanitare optime desfăşurării vieţii în interiorul acestei locuinţe. Alături de economia realizată, reducerea emisiilor de CO2 este considerabilă, contribuindu-se astfel la protejarea mediului înconjurător și cel mai important este că această investiție în eficiență energetică stopează ”aruncarea banilor pe fereastră”, se recuperează costurile în 4,31 ani și ulterior vor produce ”venituri” pentru proprietarul casei.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *