Asociația Energia Inteligentă lansează campania ”Eficiența Energetică Inteligentă”

Publicat pe Categorii Eficienta energetica, Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic Asociația Energia Inteligentă lansează campania ”Eficiența Energetică Inteligentă”
  • Dumitru Chisăliță, Președinte AEI: “Schimbarea vine de la fiecare dintre noi. Eficientizarea consumului de energie poate avea efect benefic asupra bugetului personal prin reducerea costurilor la facturi, dar și asupra mediului”

Asociația Energia Inteligentă (AEI) lansează campania ”Eficiența Energetică Inteligentă”,  un demers prin care salută și susține programul ”Casa Eficientă Energetic” lansat recent de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin informarea potențialilor beneficiari, și nu numai, asupra performanțelor termo-energetice ale clădirilor, auditului energetic și confortului ambiental. Campania va cuprinde o serie de analize, articole, interviuri și mese rotunde ce vin în sprijinul realizării unei eficienței energetice eficace.

Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, marchează demararea campaniei cu articolul ”Energia înseamnă pentru omenire, ceea ce înseamnă sângele pentru corpul omenesc”, venind astfel să sublinieze importanța energiei, caracterul limitat al resurselor naturale și de aici necesitatea unui consum eficient. Următoarele materiale anunțate din această serie  sunt: ”Casa EBE (eco-bio-ecologică), ”Performanțele termo-energetice ale clădirii existente”, ”Auditul energetic. Locuința și sănătatea. Studiu de caz: confortul ambiental”, ”Verificarea parametrilor de confort ambiental al locuințelor prin audit energetic” și vor puncta aspecte legate de evaluarea eficienței energetice a clădirilor și măsuri ce pot fi luate pentru eficientizarea acestora.

Energia înseamnă pentru omenire, ceea ce înseamnă sângele pentru corpul omenesc

Resursele energetice trebuie gestionate inteligent

Dilema epuizării resurselor versus suportabilitatea costurilor acestora, directe sau indirecte determinate de poluare, dorită a fi tranșată prin liberalizarea piețelor necesită culturalizarea consumatorilor, altfel putem asista la reversul procesului şi creşterea sărăciei energetice. Caracterul limitat al resurselor energetice ridică problema optiunilor energetice viitoare. Formele de energie care participă actualmente la satisfacerea necesităților energetice sunt suficiente pentru următorii cca. 20-30 de ani. Pe plan mondial s-a trecut la unificarea pieţelor de energie a diferiţilor purtătorii de energie şi liberalizarea pieţei de energie care să asigure reglarea cererii şi a ofertei activităţilor directe şi indirecte.

Unificarea ideii de piaţă de energie şi liberalizarea pieţei de energiea avut cascop reducerea necesităţilor de energie, prin reducerea pierderilor şi asimilarea de noi procese tehnologice; creşterea cantităţii de energie extrase din combustibilii fosili prin creşterea randamentului instalaţiilor; folosirea surselor de energie regenerabilă; eficientizarea activităţilor, creşterea gradului de utilizare a instalaţiilor, creşterea productivităţii, reducerea costurilor şi creşterea valorii adăugate a energiei prin impunerea unui mediu concurenţial pe pieţe libere sau prin concurenţa între pieţe.

În ciuda deficienţelor, este posibil ca liberalizarea pieţei de energie să determine atingerea dezideratelor de acces în condiţii de siguranţă şi sustenabilitate a consumatorilor de energie, dacă se îndeplinesc deopotrivă condiţii precum voinţă politică, dezvoltări tehnologice, cooperare şi colaborare internaţională, investiţii masive de capital, reengineeringul sectorului energetic în concordanţă cu funcţionarea unui sistem liberalizat, reforma instituţională, promulgarea unui pachet legislativ sub forma unui Cod al Energiei, eliminarea piedicilor puse de unele companii din sectorul energiei, pregătirea unei generaţii de ingineri, jurişti şi economişti capabili să lanseze şi să conducă viitoarele procese socio-eco-energetice, comunicarea pe scară largă cu consilierea şi învăţarea participanţilor pe piaţă a aspectelor toretice şi practice, scoţând în evidenţă pericolele care îi pândesc pe consumatori şi avantajele pe care le pot fructifica în favoarea lor.

Omul, în calitate de cetăţean sau manager, este preocupat în prezent de mult prea numeroase griji cotidiene care au devenit obsedante şi nu are timp să se mai informeze suficient. Este necesară demararea unei campanii de informare pe scară largă, cu explicarea corectă, detaliată şi profesionistă a problemelor cu caracter energetic, cu evidenţierea oportunităţilor şi pericolelor care ne pândesc din spatele sectorului energetic. Această abordare trebuie să depăşească caracterul populist – sentimental şi să reunească analize cost beneficiu fundamentate care să determine acţinile concrete şi corespunzătoare.

Piaţa de energie poate fi în favoarea consumatorului, dar acesta trebuie să fie informat şi pregătit să acţioneze. Acest ţel presupune integrarea obiectivelor economice, sociale şi de mediu ambiant. Aceasta nu se poate realiza până când oamenii nu înţeleg să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi nu înţeleg că trebuie să acţioneze în mediul în care trăiesc.

Un client educat şi informat poate avea o contribuţie importantă la dezvoltarea pieţei de gaze, dar numai acţionând nesentimental şi în interes propriu. Totodată, își poate ajusta costurile la energie prin alegerea furnizorului potrivit tipului său de consum, dar și prin măsuri de reducere a consumului de tipul celor de eficientizarea energetică a clădirilor.

Clienţii trebuie să facă ceva, nu să aştepte atingerea domeniului ireversibil. Un client educat şi informat poate avea o contribuţie importantă la dezvoltarea pieţei de energie, doar acţionând nesentimental şi în interes propriu. În această acţiune trebuie atraşi toţi oamenii, mai ales tinerii, pe care sa-i învăţăm să preţuiască energia, să o negocieze şi urmărească ca pe un bun de mare valoare. Pentru aceasta sunt necesare campanii de informare prin care să se spună ce să facem în calitate de consumator de gaze sau energie electrică.

Schimbarea vine de la fiecare dintre noi. Eficientizarea consumului de energie poate avea efect benefic asupra bugetului personal prin reducerea costurilor la facturi, dar și asupra mediului. Cu toții trebuie sa acționăm în spiritul sustenabilității și să luam, în mod deliberat, cele mai bune decizii pentru noi, dar și pentru mediu. În acest context, programul Casa Eficientă Energetic, lansat recent de Ministerul Mediului este binevenit. Pe plan european există o preocupare constantă în direcția îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor, așadar astfel de măsuri erau necesare și în România, în special în condițiile în care țara noastră este una dintre cele mai energoface țări din Europa, cu o medie a consumului în zona rezidențială de 2,35 de ori mai mare decât media europeană.

Asociația Energia Inteligentă susține informarea constantă a consumatorilor și își propune să vină în sprijinul acestora cu informații despre furnizorii de energie și despre performanțele termo-energetice ale clădirilor, audit energetic și confort ambiental, astfel încât fiecare consumator să ia cele mai bune decizii de reducere a costurilor și a consumului la energie.

Eliminarea sărăciei absolute, stoparea procesului de sărăcie şi reducerea ei pînă la nivelul economico-social şi politic acceptabil, creşterea bunăstării populaţiei, accesul la educaţie şi ocrotire a sănătăţii, ocuparea forţei de muncă, creşterea veniturilor reale – toate au o legatură strînsă cu energia si are valente deosebite in era Green Deal.

In cadrul Asociației Energia Inteligentă ființează Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER), o comunitate de profesioniști din domeniul eficienței energetice, care susține și se implică activ în dezvoltarea durabilă a României prin creșterea eficienței energetice în sectorul industrial și cel al comunităților urbane și rurale.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *