Ţuca Zbârcea & Asociaţii: Buletin legislativ pe energie. Ultimele noutăţi

Publicat pe Categorii Flux energetic, Info Legislativ
Prima Pagina Actual Flux energetic Ţuca Zbârcea & Asociaţii: Buletin legislativ pe energie. Ultimele noutăţi

Echipa specializată în Dreptul energiei de la Casa de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii vine în întâmpinarea actorilor de pe piaţa energiei cu informaţii, noutăţi legislative prezentate şi analizate în cadrul Buletinului legislativ energie.

legislatie-300x225-300x225

Regulile de publicare a informațiilor aferente tranzacțiilor încheiate pe piața de energie electrică

Ordinul emis de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei („ANRE”) Nr. 7/2017 pentru stabilirea regulilor privind publicarea informațiilor aferente tranzacțiilor încheiate pe piața de energie electrică a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 123 din 15 februarie 2017 („Ordinul 7/2017”) și a intrat în vigoare la data publicării.

Ordinul 7/2017 impune obligația entităților participante la piața de energie electrică să transmită operatorului pieței energiei electrice o copie a următoarelor contracte:

  • Contractele de energie electrică tranzacționate pe piața reglementată, precum și contractele de export încheiate după intrarea în vigoare a Ordinului 7/2017, în termen de 7 zile de la data încheierii acestora;
  • Contractele de energie electrică tranzacționate pe piața reglementată, precum și contractele de export încheiate înainte de intrarea în vigoare a Ordinului 7/2017, care sunt în curs la această data, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a Ordinului 7/2017. Prețurile și cantitățile contractelor mai sus menționate vor fi publicate de operatorul pieței centralizate pe pagina sa de internet în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea acestor informații.

În comunicatul său de presă din data de 8 februarie 2017, ANRE a menționat că aceste reguli au rolul de a crește transparența și concurența pe piața energiei electrice și asigură condiții echitabile de acces la informații pentru participanții la piață.

Valoarea minimă și maximă de tranzacționare a certificatelor verzi și contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate, aplicabile pentru anul 2017

Conform Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, valoarea minimă și maximă de tranzacționare a certificatelor verzi, precum și contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate de entitățile supuse obligației de achiziție de certificate verzi, sunt indexate anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflație pentru anul precedent la nivelul zonei Euro, calculată și comunicată de Eurostat.

În aplicarea prevederilor legale de mai sus, ANRE a adoptat Ordinul Nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacționare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde neachiziționat, cuprinzând următoarele valori indexate aplicabile pentru anul 2017:

  • Valoarea minimă de tranzacționare a certificatelor verzi este de 133.0611 RON (29.503 EUR);
  • Valoarea maximă de tranzacționare a certificatelor verzi este de 271.0624 RON (60.102 EUR);
  • Contravaloarea unui certificat verde neachiziționat este de 542.1198 RON (120.203 EUR).

Noul standard de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Ordinul ANRE Nr. 6/2017 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 124 din 15 februarie 2017 („Standardul de Performanță”).

Standardul de Performanță va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2017 și va înlocui Ordinul ANRE Nr. 118/2005 privind aprobarea standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice („Standardul de Performanță Actual”).

Cele mai importante modificări aduse de Standardul de Performanță sunt sintetizate mai jos:

  • Au fost adăugați doi noi indicatori de performanță garantați, și anume (i) respectarea termenului de 5 zile lucrătoare în care furnizorul trebuie să răspundă plângerilor clienților finali cu privire la deconectarea locurile lor de consum pentru neplata facturii de energie electrică; și (ii) respectarea termenelor stabilite prin Procedura privind acordarea despăgubirilor clienților casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea aprobată prin Ordinul ANRE Nr. 177/2015;
  • Noțiunea de „indicatori statistici” a fost eliminată din Standardul de Performanță și indicatorii aferenți au fost incluși între indicatorii de performanță generali;
  • Au fost introduse noi condiții privind punctul unic de contact în cazul furnizorilor care încheie contracte negociate. Mai exact, Standardul de Performanță prevede că punctul unic de contact trebuie să ofere clientului posibilitatea prezentării într-o locație prestabilită și trebuie să cuprindă (1) un formular online prin care clienții pot depune plângeri online; (2) o adresă de e-mail; și (3) un număr de fax. În plus, în cazul în care un client solicită o audiență prin punctul unic de contact, furnizorul trebuie să răspundă acestei solicitări în termen de 2 zile lucrătoare, urmând ca data audienței să se stabilească de comun cu clientul final;
  • Frecvența determinării și comunicării la ANRE a valorii indicatorilor de performanță a fost redusă. Mai exact, odată cu intrarea în vigoare a Standardului de Performanță, valoarea acestor indicatori va fi determinată de furnizor și comunicată ANRE trimestrial, până la data de 15 a celei de-a doua luni după încheierea trimestrul relevant, și nu lunar, așa cum prevede Standardul de Performanță Actual. În plus, valoarea consolidată a indicatorilor de performanță va fi transmisă anual către ANRE, până pe 15 februarie ale anului următor (față de două ori pe an, astfel cum este prevăzut în Standardul de Performanță Actual);
  • Entitățile care dețin o licență de furnizare fără a presta activitatea de furnizare a energiei electrice la clienții finali vor publica pe pagina lor de internet o informare în acest sens, cu respectarea termenelor prevăzute la lit. (d) de mai sus.

Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *