Bursa Română de Mărfuri acuză Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei că împiedică tranzacționarea contractelor derivate de tip futures

Publicat pe Categorii Flux energetic, Info Bursier, Petrol si gaze
Prima Pagina Actual Flux energetic Bursa Română de Mărfuri acuză Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei că împiedică tranzacționarea contractelor derivate de tip futures
  • La solicitarea BRM, în calitate de operator autorizat de piața de energie, adresată ANRE de a autoriza instrumentele menționate și a le include în lista produselor standard, Autoritatea a transmis că instrumentul futures generic propus nu este asimilabil unuia standard
  • BRM: Piețele internaționale tratează fără excepție contractele futures ca fiind contracte standartizate și – în consecință – bursiere

Bursa Română de Mărfuri – BRM semnalează, printr-un comunicat, o eroare cu consecințe grave săvârșită de către Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care a decis să împiedice tranzacționarea contractelor derivate de tip futures având ca active de bază produse energetice primare. În lipsa acestor instrumente bursiere extrem de performante și de utilizate pe piețele de energie contemporane, piața românească de energie riscă să rămână una imatură, neperformantă, provincială, susțin reprezentanții BRM.

Potrivit acestora, agenții economici din economia românească vor fi lipsiți astfel, spre deosebire de concurenții lor din țările vecine, de instrumentele necesare implementării strategiilor optime din punct de vedere al managementului riscului, iar mediul economic românesc va fi in continuare macroeconomic sărac în atât de necesarele capacități de predicție cu privire la evoluția prețurilor viitoare.

Esența managementului riscului prin utilizarea contractelor futures rezidă din posibilitatea oferită vânzătorilor/ cumpărătorilor cu obiective pur comerciale de a obține în viitor, indiferent de evoluția imprevizibilă și periculoasă a prețurilor, venituri/ costuri care să asigure astfel rentabilitatea scontată a operațiunilor lor, se subliniază în comunicatul BRM.

La solicitarea BRM, în calitatea sa de operator autorizat de piața de energie, adresată ANRE de a autoriza instrumentele menționate și a le include în lista produselor standard, autoritatea a anunțat că refuză să facă acest lucru, în temeiul faptului că instrumentul futures generic propus nu ar fi asimilabil unuia standard, se precizează în comunicat.

Reprezentanții BRM califică pozitia ANRE ca fiind greșită, cât și neverosimilă, autoritatea europeană a domeniului – ACER calificând contractele derivate de tip futures ca fiind produse standard. Mai mult, tocmai datorită acestei calificări există regula ca tranzacțiile de tip futures să fie raportate autorității europene, pentru a putea fi utilizate ca informații inclusiv în formarea referințelor de preț ale UE (reglementările REMIT).

În comunicat se menționează, totodată, că piețele internaționale tratează fără excepție contractele futures ca fiind contracte standartizate și – în consecință – bursiere. În teoria piețelor, aceste contracte sunt considerate un model de standardizare, adică produse standard prin excelență.

Reprezentanții BRM explică de ce greșește ANRE?

“Deoarece invocă o justificare  tehnică eronată, anume că prețul de încheiere al contractului ar fi modificat pe parcursul duratei acestuia. Acest fapt nu este adevărat: finalmente, după decontările de parcurs, specifice disciplinei respectivelor contracte, totalul cumulat al prețului plătit de cumpărător și primit de vânzător este exact cel convenit la încheierea înțelegerii.

Aceleași interpretări greșite sunt enunțate de ANRE și în alte spețe importante pentru funcționarea pieței, de exemplu asimilarea contractelor pe termen lung cu  cele cu durată de livrare mai mare de un an, afirmație contrazisă imediat de către EFET prin adresa transmisă în data de 5 martie 2020, precum – tot un exemplu – și includerea fără logica a contractelor flexibile pe bază de formule de preț în categoria contractelor standard. În primul caz, efectele erorii sunt chiar deosebit de grave pe piață, eliminând astfel contractele bilaterale, așa cum sunt acestea definite începând cu data de 1 ianuarie 2020 prin Regulamentul 943/2019 al UE.

Menirea instituțiilor de reglementare în diferitele sectoare din economia națională este aceea de a asigura și fluentiza aplicarea legii și nu de a bloca inițiativele de dezvoltare inițiate de participanții la piață, cu consecințe contraproductive la nivelul performanțelor și competitivității acestora și chiar al economiei per ansamblu. De aceea BRM consideră că, în cazul invocat al contractelor futures și al contextului în care acesta a avut loc, semnalarea anomaliei transcede interesului său propriu și obligă la semnalarea  acesteia în mediul de reflecție și de dezbatere publică, pentru a nu se transforma în regulă și pentru a conduce la schimbarea atitudinii autorităților spre un dialog și o comunicare asertivă cu  participanții la piață.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.