Ce remunerații au administratorii și directorii de la Nuclearelectrica?

Publicat pe Categorii Business
Prima Pagina Business Ce remunerații au administratorii și directorii de la Nuclearelectrica?

Sumele cumulate aferente indemnizațiilor fixe și variabile aferente administratorilor și directorilor Nuclearelectrica, la care se adaugă sumele aferente provizioanelor nete constituite pentru indemnizațiile variabile ale conducerii  sunt în cuantum de 3.305 mii lei în 2016 (bugetat) versus 3.321 mii lei (realizat) în 2015, o reducere de cca 0,5%, se precizează într-un comunicat al societății, ce conține precizări privind modul de calcul al remunerației administratorilor și directorilor Nuclearelectrica și încadrarea în BVC pe anul 2016.

172601_articol

Cîștigurile administratorilor

Administratorii Nuclearelectrica primesc o indemnizație fixă brută lunară de 4.023 lei, potrivit hotărârii AGOA din aprilie 2015. Contractele de administrație încheiate între administratori și societate prevăd că administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, dar nu mai mult de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, se precizează în comunicatul Nuclearelectrica.

Componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație a rămas neschimbată din vara anului 2013, fiind determinate în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de administrare. Valoarea tranșei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile este egală cu suma câștigurilor salariale medii brute lunare din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicate de INS aferente perioadei respective. A doua subcomponentă se stabilește la un nivel de 0,4 % din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizației fixe anuale. Conform contractelor de mandat, componenta 2 a indemnizației variabile se limitează la valoarea indemnizației fixă efectivă acordată.

Potrivit comunicatului Nuclearelectrica, pentru anul 2016 au fost prevăzute indemnizațiile fixe și variabile pentru membrii CA în sumă de 867 mii lei.

Indemnizații fixe și varaiabile pentru directorii cu contract de mandat

Directorii cu contract de mandat beneficiează de o indemnizație fixă lunară brută și de o componentă variabilă determinate în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de management și are în componență 2 subcomponente.

Pentru anul 2016 au fost prevăzute indemnizațiile fixe și variabile pentru directorii cu contracte de mandat în sumă de 2.806 mii lei, se precizează în comunicat.

Alte cheltuieli de exploatare  cuprind suma de 971 mii lei reprezentând indemnizațiile variabile aferente anului 2016 ce vor fi acordate directorilor cu contract de mandat și membrilor Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. în anul 2017, functie de realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță.

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.