Colaborare între Fondul Român de Contragarantare și ADAA pentru un climat economic propice derulării afacerilor

Publicat pe Categorii Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic Colaborare între Fondul Român de Contragarantare și ADAA pentru un climat economic propice derulării afacerilor

Fondul Român de Contragarantare SA (FRC) a semnat cu Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton – ADAA un protocol de colaborare și promovare comună a activitaților lor și a programelor guvernamentale cu scopul diseminării informațiilor utile în rândul antreprenorilor și beneficiarilor individuali de finanțări, deopotrivă.

Prin acest protocol de colaborare, părțile inițiază și participă la acțiuni proprii și comune de promovare, atât la nivel local, regional, cât și la nivel național, cu scopul creșterii nivelului de informare în rândul reprezentanților sectorului antreprenorial românesc cu privire la accesul la finanțările disponbile, precum și a condițiilor și criteriilor de accesare ale acestora.

Alin Văleanu, Președinte Directorat FRC, a declarat: “Anul 2022 a însemnat pentru FRC revitalizarea activității și reactivarea imaginii instituției și a rolului acesteia de partener al statului în programele guvernamentale destinate atât persoanelor juridice cât și beneficiarilor individuali. FRC acordă garanții în numele și în contul statului în componentele Innovation și Garant Construct aflate sub umbrela IMM Invest Plus, precum și în două programe naționale de creditare cu dobândă și comisioane subvenționate de stat destinate tinerilor: Student Invest și Family Start, derulate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, toate acestea fiind posibile prin rețeaua băncilor partenere”.

La rândul său, Andreea Negru, fondatoare ADAA, consideră :”Parteneriatul dintre instituții financiare de prestigiu precum FRC și organizațiile nonprofit care au ca principal scop promovarea exemplelor de bune practici, cum este cazul ADAA,  este necesar pentru că, doar împreună, putem să contribuim la construcția unui climat economic propice derulării afacerilor. Antreprenorii sunt parteneri de încredere ai programelor FRC, iar schimbul de informații precum și activitătile comune ne vor da posibilitatea de informare continuă și diseminare de informații către comunitățile de business și publicul larg ce vizează folosirea de produse puse la dispoziție de FRC prin intermediul instituțiilor de credit participante în programele guvernamentale”.

FRC are experiența și resursele pentru a sprijini accesul IMM-urilor la finanțare. Instituția acordă garanții în nume și cont stat în programe destinate sectorului IMM, precum și contragaranții din fonduri proprii la garanțiile pentru împrumuturi bancare reducând astfel costul total cu finanțarea pentru antreprenorii români. 

”De asemenea, echipa FRC a construit produse de garantare  adaptate nevoilor beneficiarilor individuali și, împreună cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, oferă oportunități de finanțare pentru tineri cărora, prin programele Student Invest, respectiv Family Start, le sunt acordate credite cu costuri subvenționate pentru educație și sprijin la începutul vieții de familie. Astfel, împreună le creăm și susținem viitorul.” a declarat Andreia Surcel, membru al Directoratului FRC

“Consider o prioritate informarea constantă, crearea de conținut, comunicare și co-branding atât pentru ADAA cât și pentru FRC care se adresează întregii comunități de afaceri din România, beneficiari reali ai programelor guvernamentale. Astfel de parteneriate au menirea de a întări încrederea în instituțiile financiare specializate și antreprenorii români pentru funcționarea sustenabilă a pieței financiare din România”, a precizat vicepreședintele ADAA, Florina Manea.

”Demersurile actuale ale FRC de a colabora cu mediul asociativ din România sunt în beneficiul sectorului IMM, în ansamblu, iar acțiunile comune de comunicare permit diseminarea informațiilor despre oportunități de finanțare în beneficiul antreprenorilor autohtoni, pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă coeziunii economice, crearea de noi locuri de muncă,  productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și perspective de internaționalizare a afacerilor românești, a afacerilor mici cu capitalizare medie de piață, inclusiv prin susținerea cheltuielilor de promovare la export a produselor și serviciilor acestora. ” a adăugat Stere Farmache, membru al Directoratului FRC.

Despre ADAA: Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA militează pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale și asociative în rândul antreprenorilor autohtoni și pentru apărarea și promovarea intereselor acestora. De asemenea, ADAA promovează activ rolul și importanța antreprenorială pentru dezvoltarea economică durabilă și sustenabilă a României. Asociația a fost înfiinţată în 2012 ca o nevoie stringentă a mediului antreprenorial de a găsi o platformă de comunicare şi promovare a modelelor de bună practică la nivel național și internațional. În plus, misiunea ADAA este de a sustine conștientizarea, atât individual, cât și colectiv, a importanței implicării femeilor în viața publică, în societate și în afaceri.

Despre FRC: Fondul Român de Contragaratare S.A. (FRC) este o instituție financiară specializată, având corespondență în practici recunoscute la nivel European, promovate prin AECM – Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare și Contragarantare. Activitatea sa este orientată, în principal, spre susținerea sectorului antreprenorial/ IMM din România, societatea având ca parteneri atât fondurile de garantare, cât și instituțiile financiar-bancare. De asemenea, FRC are rolul de agent al statului în programe guvernamentale de creditare derulate de ministerele responsabile și în care acordă garanții în numele și contul statului beneficiarilor individuali și IMM-urilor, după caz.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *