CE invită pe cei interesați să trimită observații care pot contribui la evaluarea ajutorului de restructurare pentru CE Oltenia

Publicat pe Categorii Flux energetic, Minerit
Prima Pagina Actual Flux energetic CE invită pe cei interesați să trimită observații care pot contribui la evaluarea ajutorului de restructurare pentru CE Oltenia

Comisia Europeană invită pe toți cei interesați să își prezinte observațiile și să furnizeze toate informațiile care ar putea contribui la evaluarea ajutorului de restructurare pentru Complexul Energetic Oltenia care face obiectul prezentei procedure.

Printr-o scrisoare, Comisia a notificat României decizia sa de a iniția procedura privind ajutorul de stat. Acționând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, CE solicită României ca  în termen de o lună de la data primirii scrisorii să își prezinte observațiile și să furnizeze toate informațiile care ar putea contribui la evaluarea ajutorului de restructurare care face obiectul procedurii.

Scrisoarea și un rezumat pertinent al acesteia au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De asemenea, Comisia a informat părțile interesate din țările AELS semnatare ale Acordului privind SEE, prin publicarea unei comunicări în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și Autoritatea AELS de Supraveghere prin transmiterea unei copii a prezentei scrisori. Toate aceste părți interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în termen de o lună către Comisia Europeană,Direcția Generală Concurență.

CE va comunica României toate comentariile, cu respectarea tratamentului confidențial al identității părții interesate care solicită în scris acest lucru, indicând motivele cererii.

De asemenea, Comisia reamintește României că articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene are efect suspensiv și dorește să atragă atenția asupra articolului 16 din Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului care prevede că orice ajutor ilegal poate fi recuperat de la beneficiar.

Scrisoarea publicată de Comisia Europeană, poate fi consultată la următorul link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.094.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A094%3ATOC

Comisia are îndoieli

Având în vedere constatările evaluării preliminare, Comisia are îndoieli în această etapă cu privire la compatibilitatea planului de restructurare cu principalele cerințe ale Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, reiese din scrisoare și, prin urmare, că acesta ar putea fi declarat compatibil cu piața internă în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, se precizează în documentul oficial menționat.

În special, Comisia are îndoieli cu privire la:

– prezența unei contribuții proprii reale și efective, fără ajutor din partea beneficiarului

– prezența și eficacitatea repartizării sarcinilor

– restabilirea viabilității pe termen lung și restructurarea într-un termen rezonabil

– prezența și eficacitatea unor măsuri compensatorii valabile.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *