Contorizarea inteligentă, noi decizii ANRE. Furnizorul va factura energia electrică consumată/produsă numai pe baza datelor de decontare înregistrate de SMI. Se renunță la indexul auto-citit, se interzice utilizarea unei cantități estimate de energie

Publicat pe Categorii Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Contorizarea inteligentă, noi decizii ANRE. Furnizorul va factura energia electrică consumată/produsă numai pe baza datelor de decontare înregistrate de SMI. Se renunță la indexul auto-citit, se interzice utilizarea unei cantități estimate de energie
  • ANRE stabilește obligații pentru furnizori și distribuitori în ce privește informarea corectă și completă a consumatorului cu privire la beneficiile pe care le poate obţine prin valorificarea funcționalităților contoarelor inteligente
  • Un proiect de Ordin ANRE privind modificarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel national, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, este în consultare publică

Furnizorul are obligaţia să factureze energia electrică consumată/produsă numai pe baza datelor de decontare înregistrate de SMI (Sistem de măsurare inteligentă, ce cuprinde contoarele inteligente) fără să mai solicite sau să accepte transmiterea de către utilizator a indexului auto-citit şi fără să utilizeze o cantitate estimată de energie electrică. Este una dintre prevederile ce se regăsesc într-o nouă Anexă, cu nr. 5, la Condițiile cadru – condiții specific ale locului de consum/de producere şi consum integrat în sistemul de măsurare inteligentă a energiei electrice.

ANRE a stabilit obligații pentru furnizori și distribuitori în ce privește asigurarea condițiilor pentru informarea corectă și completă a utilizatorului asupra aspectelor care-l privesc direct în cadrul procesului de implementare a SMI. Astfel, operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure informarea utilizatorului cu privire la beneficiile pe care le poate obţine prin valorificarea funcționalităților contoarelor inteligente, prin publicarea tuturor informaţiilor pe pagina de internet proprie.

Consumatorii dotați cu contoare inteligente vor primi următoarele informații de la operatori cu privire la:

  • momentul integrării locului de consum/de producere și consum în SMI, prin notificarea datei integrării
  • faptul că după integrarea în SMI facturarea consumului/producției de energie electrică se va face exclusiv pe baza datelor reale înregistrate de contorul integrat în SMI
  • dreptul utilizatorului de a avea acces la datele de consum/de producere și consum
  • obligația operatorului de distribuție de a pune la dispoziția utilizatorului un user și o parolă care să permită accesul pe portalul care permite accesul la date
  • dreptul utilizatorului de a solicita limitarea configurării subsistemului de măsurare numai pentru asigurarea necesarului de date pentru facturarea consumului/producției de energie electrică.

Operatorii de distribuție și furnizorii, în calitate de operatori de date cu caracter personal, au obligația de a asigura protecția datelor cu caracter personal și a vieții private a utilizatorului în aspectele specifice create de implementarea SMI și de a le utiliza în condiții de legalitate.  Aceste date se supun prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. De notat că utilizatorul are dreptul să solicite operatorului de distribuţie direct sau prin intermediul furnizorului limitarea transmiterii datelor strict la cele necesare facturării lunare a cantităţii de energie electrică consumată/produsă.

Un proiect de Ordin ANRE privind modificarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel national, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018, este în consultare publică.

ANRE insistă, de asemenea, pentru asigurarea condițiilor pentru desfășurarea procesului de implementare a SMI conform calendarului de implementare aprobat prin Decizia președintelui ANRE nr. 778/2019, în condițiile restricțiilor impuse prin acte normative pentru limitarea efectelor pandemiei care au condus la dificultăți în desfășurarea procesului de implementare, în fazele de interacțiune direct utilizator-personalul tehnic de execuție al operatorului de distribuție


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.