Crește sau scade consumul intern de energie electrică la iarnă? Prognozele sunt diferite, pe motive de incertitudine privind evoluția economică și pandemie de coronavirus. DEN estimează o majorare cu 1,5% comparativ cu iarna trecută, CNSP – o reducere cu 3,5%

Publicat pe Categorii Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Crește sau scade consumul intern de energie electrică la iarnă? Prognozele sunt diferite, pe motive de incertitudine privind evoluția economică și pandemie de coronavirus. DEN estimează o majorare cu 1,5% comparativ cu iarna trecută, CNSP – o reducere cu 3,5%
  • Potrivit unei Analize estimative și măsuri privind funcționarea a Sistemului electroenergetic national în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, noile reguli introduse de la 1 septembrie pe piața de echilibrare “vor avea un impact asupra modului în care se asigură echilibrarea SEN și mai ales în care se asigură rezervele reale de echilibrare, impact care nu a putut fi evaluat din punct de vedere practic și care, în consecință, trebuie avut în vedere în evaluarea adecvanței pentru perioada de iarnă, în sensul asigurării unui nivel de disponibilitate acoperitor față de scenariile evaluate”
  • Guvernul va aproba constituirea Comandamentului energetic de iarnă. HG în consultare publică

Consumul intern brut de energie electrică va crește cu circa 1,5 % în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021față de valorile înregistrate în perioada similară anului anterior, conform prognozei Dispecerului Energetic Național (DEN). Valorile estimate pentru consumul intern de energie electrică, prezentate de DEN, sunt 5.195 GWh pentru luna noiembrie, 5.500 GWh – decembrie, 5.650 GWh în ianuarie, 5.115 GWh în februarie și 5.245 GWh pentru luna martie 2020. Spre comparație, consumul intern de energie realizat în decembrie 2019 a fost 5.391 GWh și în ianuarie 2020 – 5.593 GWh.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a prognozat un consum mediu cu 3,1% mai mic decât valorile înregistrate în perioada similară a anului precedent. Iar Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a luat în considerare un nivel al consumului de energie electrică similar cu cel realizat în perioada de iarnă 2019 – 2020 “având în vederea evoluția consumului de energie electrică de la începutul pandemiei de coronavirus și până în prezent, la elaborarea balanței producție – consum de energie electrică”.

“Pentru estimarea consumului brut de energie electrică al țării aferent perioadei 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, ținând cont că există, în continuare, un nivel ridicat de incertitudine privind evoluția economică din țara noastră și a pandemiei de coronavirus, precum și al prognozelor meteorologice cu orizont mediu și mare de timp, Dispecerul Energetic Național (DEN) a prognozat un scenariu similar perioadei noiembrie 2019 – martie 2020 actualizat prin corecții pe baza influenței temperaturilor medii lunare”, se precizează într-o Analiză estimativă și măsurile privind funcționarea a Sistemului electroenergetic national în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021. Documentul însoțește un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale SEN în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, aflat în consultare publică.

În Analiză se specifică că “există posibilitatea ca importul de energie electrică să nu fie necesar pentru acoperirea consumurilor de energie electrică pe toate intervalele de tranzacționare având în vedere că scenariul prognozat de DEN prevede o creștere a mediei consumului intern brut de energie electrică cu cca. 1,5 % față de valorile înregistrate în perioada similară anului anterior, creștere care, în condițiile pandemiei este posibil să nu se realizeze”. În completare, se precizează că “acest lucru nu înseamnă însă neaparat că importurile vor fi mai reduse, acestea putând să se realizeze la nivelul prognozat sau chiar mai mare, în condițiile unui preț mai mic din exterior față de prețul energiei produse în țară”. Din analiza valorilor estimative lunare și având în vedere evoluția producției interne de energie electrică din iarna anterioară, se constată totuși că balanța producție – consum se va închide pe un sold de import de energie, potrivit documentului citat.

Specialiștii atrag atenția că noile reguli introduse pe piața de echilibrare “vor avea un impact asupra modului în care se asigură echilibrarea SEN și mai ales în care se asigură rezervele reale de echilibrare, impact care nu a putut fi evaluat din punct de vedere practic și care, în consecință, trebuie avut în vedere în evaluarea adecvanței pentru perioada de iarnă, în sensul asigurării unui nivel de disponibilitate acoperitor față de scenariile evaluate”. De la 1 septembrie s-a eliminat obligativitatea participării/ofertării pe piața de echilibrare și a utilizării obligatorii în oferta de echilibrare numai a rezervelor contractate pe piața serviciilor tehnologice de sistem. Totodată, au fost eliminate limitele de preț pentru ofertele pe piața de echilibrare.

Autoritățile se pregătesc de iarnă. Potrivit proiectului de HG, se va constitui Comandamentul energetic de iarnă care va monitoriza funcționarea SEN și a Sistemului național de transport al gazelor naturale în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, va identificarea situațiilor de disfuncționalitate ce pot apărea în sectorul de energie și în cel de gaze natural. De asemenea, va stabili măsuri operative, altele decât cele administrative, privind nivelul de siguranță și securitate în funcționarea Sistemului electroenergetic național și al Sistemului național de transport al gazelor naturale, precum și a măsurilor operative privind stocurile de combustibil. În permanență, acesta va informa Guvernul asupra măsurilor luate, precum și a problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă.

Din Comandamentul energetic de iarnă fac parte reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice competente în domeniul energiei, precum și ai operatorilor economici din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale, respectiv: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Națională Apele Române, Transelectrica, Transgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Societatea Complexul Energetic Oltenia,Complexul Energetic Hunedoara, Societatea Electrocentrale București, Romgaz, OMV Petrom, Societatea Energetică Electrica, E-Distribuție Muntenia,  Distribuție Oltenia, DelgazGrid, E-ON Gaz Furnizare,   Engie și  OPCOM.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *