Cum face CEZ România “performanţă energetică”? Contorizare inteligentă și tehnologie LED pentru sistemele de iluminat

Publicat pe Categorii Business
Prima Pagina Business Cum face CEZ România “performanţă energetică”? Contorizare inteligentă și tehnologie LED pentru sistemele de iluminat

În 2015, CEZ Distribuție a continuat investițiile, modernizarea sistemului de înregistrare a consumului de energie electrică fiind o prioritate. Compania a derulat un program de montare a contoarelor inteligente, investind până acum 22,6 milioane lei. “Contoarele inteligente pe care le montăm sunt de producţie românească şi respectă cea mai înaltă tehnologie. Pentru perioada 2015 – 2020, CEZ Distribuţie şi-a propus instalarea unui număr de peste 435.000 de contoare inteligente”, a precizat Doina Vornicu, director de Operaţiuni şi membru al Directoratului CEZ Romania.

”Din experienţa celor peste 14.000 de contoare inteligente montate de către CEZ Distribuţie până acum, putem spune că, la lista de beneficii aduse de acest tip de contoare, se adaugă durata de reconectare, care se reduce de lao zi la maximum 3 minute. Totodată, sunt costuri mult mai mici pentru operaţiunile de deconectare/reconectare pentru client”, susține Ion Dobrescu, Director Executiv, membru al Directoratului CEZ Distribuţie.

contor-inteligent

Avantajele contoarelor inteligente

În primul rând, contoarele inteligente oferă informaţii clare şi în timp real privind regimul de consum. Astfel, clientul ştie şi vede exact cât consumă, de unde provine un consum mai mare sau mai mic având posibilitatea să ia decizii corecte privind tariful care i se potriveşte funcție de consumul său. Datele de consum furnizate prin contorul inteligent sunt înregistrate orar, chiar și la 15 minute, acestea fiind transmise către operatorul de distribuţie. Pe de altă parte, clientul nu mai este deranjat de echipele operatorului de distribuţie pentru citirea contorului, pentru deconectare sau reconectare toate aceste operaţiuni se pot face de la distanţă. Pe termen mediu şi lung, clientul se poate bucura de oferte mai bune la tarifele de energie electrică; contorul inteligent poate oferi informaţii despre regimul de consum, care să conducă la conceperea unor tipuri noi de tarife, inclusiv pachete de servicii adaptate la stilul de viaţă alclientului, în acelaşi ritm cu modificarea acestuia.

Pe de altă parte, sistemul de măsurare inteligentă oferă informaţii privind indicatorii de calitate ai energiei electrice, informaţii utilizate de către distribuitor pentru a lua de măsuri de îmbunătăţire a acestor indicatori la consumatorul final. “Un aspect foarte important atât pentru client, cât şi pentru operatorul de distribuţie, este că se pot identifica în timp real pierderile de energie, inclusive consumul ilegal. Contorul inteligent ajută la identificarea rapidă a racordărilor ilegale la reţea, ceea ce conduce la detectarea rapidă a consumului fraudulos sau neînregistrat. Având aceste informaţii în timp real, operatorul de distribuţie poate interveni rapid pentru evitarea unor pericole de electrocutare, incendiu, daune materiale şi chiar umane, precum şi pentru reducerea nivelului pierderilor în reţea, care conduc inevitabil, la întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Date fiind toate aceste avantaje, contoarele inteligente pot fi soluţia cea mai confortabilă pentru client de a avea tarife reduse la energie, o calitate mai bună a alimentării şi pachete de servicii personalizate la regimul de consum al fiecăruia”, a afirmat Ion Dobrescu.

Soluțiile CEZ România pentru creșterea eficienței energetice

O altă soluţie pentru creşterea eficienţei energetice promovată de CEZ România o reprezintă utilizarea unor corpuri de iluminat cu un consum mai mic de electricitate. Compania încearcă să dezvolte la scară largă conceptul de „performanţă energetică”/ESCO, ceea ce presupune posibilitatea efectuării unor investiţii considerabile de către o entitate, care să îşi recupereze investiţia, parţial sau total, într-o perioadă relativ mare de timp, din economiiile înregistrate de beneficiar.

Inițiativa are ca punct de plecare Directiva Eficienței Energetice 2012/27/EU, act transpus în legislațiile naționale ale țărilor membre UE ca efort comun pentru atingerea țintelor asumate prin Agenda EU 2020, printre care și reducerea consumului de energie cu 20%. În România, Directiva 2012/12/EU a fost transpusă prin Legea Eficienței Energetice nr. 121/2014. Ulterior,prin HG 122/2015 privind aprobarea PNAEE (Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice), pe lângă obligațiile impuse de lege, au fost adoptate ținte și obiective, atât pentru mediul privat cât și pentru sectorul public.

CEZ România a finalizat un proiect pilot, la Giurgita, care a avut în vedere modernizarea sistemului de iluminat public pe drumul judeţean DJ. 561, Segarcea – Bârca, ce traversează comuna Giurgita. “Prima lampa a noului sistem de iluminat public s-a aprins în data de 21.11.2015, iar în acest moment comuna Giurgita se bucură de un sistem eficient energetic la standarde europene. Forma contractuală adoptată a fost un Contract de Performanţă Energetică încheiat între CEZ România şi autoritatea locală. Estimăm că, urmare a acestei investiţii, factura pentru consumul electric al acestui sistem va fi cu peste 25% mai mică decât factura anterioară”, a afirmat Daniel Răduț, Manager Departament Eficiență Energetică CEZ România

Soluţia tehnică implementată asigură, pe lângă reducerea cheltuielilor cuconsumul de energie electrică, diminuarea riscului de accidente rutiere şi anumărului de agresiuni contra persoanelor, precum şi îmbunătăţirea climatului social şi cultural, prin creşterea siguranţei activităţilor pe durata nopţii. Pe de altă parte, pe durata derulării contractului, nu vor fi cheltuieli cu reparaţiile şi mentenanţa.

Potrivit reprezentantului CEZ România, decizia de modernizare a pornit de la o situaţia sistemelor de iluminat actuale: consum relativ mare de energie electrică (puterea unei lămpi pe străzile principale este, în medie, de 150 W); durata de viaţă a lămpilor – depăşită (de exemplu, o lampă cu sodiu are o durată de funcţionare de aproximativ18.000 ore, echivalentul a 5 ani de utilizare), ceea ce înseamnă că sunt înregistrate sau măcar aşteptate costuri cu schimbarea unui număr mare de lămpi şi echipamente conexe; îmbătrânirea corpurilor de iluminat, care a dus la scăderea eficacităţii luminoase (opacizarea şi mătuirea dispersorului corpului de iluminat).

Apariţia noii tehnologii de iluminat cu LED oferă posibilitatea unui iluminat stradal optim, cu un consum redus de energie electrică, susțin specialiștii CEZ România. “Soluţia oferită de CEZ România autorităţii publice a fost asigurarea fondurilor necesare investiţiei,gestionarea întregului set de activităţi, de la proiectare, la execuţie şigarantarea standardelor tehnice şi de calitate, toate cu costuri minime”, se menționează într-un comunicat al companiei.

CEZ România recomandă autorităților publice să opteze pentru introducerea tehnologiei LED pentru modernizarea sistemului de iluminat.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *