Declarația prin care sectorul energiei electrice european se angajează să susțină ambiția ONU “zero emisii de carbon până în 2050”. Eurelectric prezintă șase factori cheie pentru a atinge acest obiectiv în Europa

Publicat pe Categorii Esential, Opinii / Analize
Prima Pagina Actual Esential Declarația prin care sectorul energiei electrice european se angajează să susțină ambiția ONU “zero emisii de carbon până în 2050”. Eurelectric prezintă șase factori cheie pentru a atinge acest obiectiv în Europa

Eurelectric:

  • Este crucial să recunoașteți importanța electrificării;
  • Asigurați cadre de reglementare predictibile și stabile care să ofere semnale corecte investitorilor într-o piață energetică funcțională și complet integrată, pentru a stimula inovația și a reduce costurile pentru clienții finali, asigurând în același timp securitatea aprovizionării. Costurile non-energetice, cum ar fi impozitele la prețul energiei electrice, trebuie să fie reduse sau eliminate pentru a asigura acest climat

Eurelectric – Uniunea industriei energetice europene, care reprezintă peste 3500 de companii de energie din întreaga Europă, a publicat Declarația prin care sectorul energiei electrice european se angajează să susțină ambiția ONU “zero emisii de carbon” până în 2050. Totodată, asociația europeană prezintă șase factori cheie pentru a atinge acest obiectiv în Europa.

Declarația Uniunii industriei energetice europene

Sectorul energetic european solicită o economie neutră climatică până în 2050. În paralel cu Summitul ONU pentru combaterea schimbărilor climatice, în care liderii mondiali vor discuta despre calea de urmat pentru a păstra un climat stabil, sectorul energetic european solicită politicienilor să acționeze pentru neutralitate climatică deplină până în 2050.

Președintele Eurelectric, Magnus Hall, declară: „Companiile sunt pregătite să facă pasul. Cu electrificarea avem un instrument puternic pentru accelerarea reducerii emisiilor în transport, încălzire și industrie. Avem nevoie de factorii de decizie pentru a trimite un semnal clar pe termen lung”.

Industria electrică europeană indică șase factori cheie pentru ca tranziția să fie rentabilă și echitabilă social și să se asigure competitivitate continuă pentru economia europeană. Atingerea țintei zero emisii până în 2050 va necesita eforturi concertate pentru activarea celor șase factori cheie, care  includ un cadru de reglementare stabil și previzibil, un mecanism adecvat de stabilire a prețurilor la carbon, precum și necesitatea de a asigura o finanțare suficientă pentru a preveni efectele de distribuție asimetrice ale politicilor climatice.

Dacă este gestionată corespunzător, o astfel de ambiție are potențialul de a aduce creștere, de a crea locuri de muncă și favorizează competitivitatea, asigurând în același timp securitatea energiei și prețuri accesibile pentru energie. Această ambiție poate fi realizabilă numai cu eforturi direcționate și coordonate și cu o electrificare profundă a transportului, industriei și clădirilor, precizează Eurelectric.

Conform unei analize a Uniunii energetice europene, o decarbonare profundă a Europei este posibilă cu 60% electrificare directă.

Sistemul energetic trebuie transformat pentru a-l face mai receptiv, rezistent și eficient. Vom investi în soluții de generare a energiei curate și care să permită tranziția, pentru a reduce emisiile. Pentru ca această ambiție să devină realitate, solicităm factorilor de decizie să stabilească rapid un consens pe termen lung pentru atingerea obiectivului de decarbonare a Europei.

Eurelectric

Potrivit Eurelectric, pentru a realiza tranziția, este crucial să:

1.Recunoașteți importanța electrificării. Planurile naționale de energie și climă ar trebui să identifice pârghiile pentru a accelera electrificarea și dezvoltarea energiei din surse regenerabile;

2. Asigurați cadre de reglementare predictibile și stabile, care să ofere semnale corecte investitorilor într-o piață energetică funcțională și complet integrată, pentru a stimula inovația și a reduce costurile pentru clienții finali, asigurând în același timp securitatea aprovizionării. Costurile non-energetice, cum ar fi impozitele la prețul energiei electrice trebuie să fie reduse sau eliminate pentru a asigura acest climat.

3. Realizați reformele Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) pentru a promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil și eficient din punct de vedere economic. Este necesar un semnal al prețului CO2 pentru transport, încălzire și, totodată, este necesară o evaluare a potențialului impactul politicilor UE și naționale asupra ETS-ului;

4. Țineți cont de efectele distribuționale ale politicilor climatice între societate și statele membre, asigurându-vă că finanțarea este disponibilă în cadrul următorului buget al UE pentru a asigura sprijin țărilor membre care au nevoie și consumatorilor vulnerabili. Este necesar să se creeze un fond de tranziție energetică justă și un fond de inovare, precum și un fond de modernizare pentru a finanța investiții suplimentare necesare;

5. Încurajați acceptarea socială pentru dezvoltarea accelerată a energiei regenerabile. Asigurați reglementările privind infrastructura și securitatea trebuie să sprijine această tranziție pentru a evita creșterea disproporționată a prețurilor energiei;

6. Sprijiniți inovarea în tehnologiile necesare pentru reducerea ultimelor tone de emisii de CO2, inclusiv tehnologiile cu emisii negative. Analizați în continuare rolul compensațiilor  în toată Europa.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *