Deputații și senatorii în ședință comună, pe 23 decembrie, pentru angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului pentru bugetul de stat pe 2020 și unele măsuri fiscal-bugetare

Publicat pe Categorii Energie, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Info Info Legislativ Deputații și senatorii în ședință comună, pe 23 decembrie, pentru angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului pentru bugetul de stat pe 2020 și unele măsuri fiscal-bugetare
  • Noi reguli pe piața de energie, aplicabile de anul viitor

Ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, pe 23 decembrie, pentru angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra a trei proiecte de lege, și anume:

  • Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2020
  • Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
  • Proiect de Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În anul 2020 vom elimina toate  barierele introduse de OUG 114,  a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu, după ședința de guvern de în care a avut loc o primă lectură a Ordonanței, în integralitatea ei. El speră că “toate repercusiunile pe care Ordonanţa 114 le-a făcut în piață vor fi înlăturate prin aceste măsuri….și că după ce se va fi aprobat acest proiect de lege prin asumarea răspunderii, piața va reveni ușor, ușor la normal, iar România va deveni, acolo unde îi este locul, o țară independentă din punct de vedere al energiei electrice și al gazelor naturale”.

Proiectul de Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative vine cu noi reguli pe piața de energie, aplicabile de anul viitor.

Astfel, se limitează până la 30 iunie 2020 aplicabilitatea prevederilor OUG 114/2018 a  comercializării cu prioritate și la un preț de 68 lei/MWh de către producătorii de gaze naturale a cantității destinate clienților casnici și producătorilor de energie termică destinată consumului casnic. Iar comercializarea energiei electrice în condiții reglementate de ANRE va înceta la finele lunii iunie 2020.

Se propune reinstituirea atribuției ANRE de reglementare a ratei de rentabilitate a capitalului reinvestit, precum și de reglementare a nivelului unor tarife și contribuții.

Până la 31 decembrie 2020, Guvernul se angajează să reglementeze, la inițiativa ministerului de resort, statutul și regimul juridic al consumatorului vulnerabil și modalitatea de finanțare a acestuia.

Legea 123 se modifică și completează, după cum urmează:

  • Până la 31 decembrie 2020, pentru clienții casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiții reglementate de către ANRE.
  • Se va livra FUI, până la 31 decembrie 2020, energia electrică necesară asig consumului clienților casnici pentru care se aplică tarife reglementate, în conformitate cu reglementările elaborate de ANRE.
  • Diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 și 2019 ale FUI, nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera etapizat și integral până pe 31 decembrie 2020, conform reglementărilor ANRE.
  • Până pe 30 iunie 2020, producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup, care desfășoară activitate de extracție, cât și activitiate  de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României, au obligația să vândă cu prețul de 68 lei/MWh, în condiții reglementate de ANRE, cantități de gaze rezultate din activitatea de producție internă curentă și /sau din depozitele de înmagazinare către furnizorii clienților casnici și ai producătorilor de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze utilizate în producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației. Măsura se aplică doar dacă prețul mediu de piață, monitorizat de ANRE, luând în calcul cantitățile și prețurile înregistrate pe fiecare segment de piață, se situează peste valoarea de 69 lei/MWh.

ANRE va trebui să elaboreze cadrul de reglementare secundar în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi.

Departament de eficiență energetică la MEEMA. Sumele necheltuie din bugetul ANRE constituit în 2019 se transferă, până la 31 martie 2020, în bugetul ministerului

Și Legea privind eficiența energetică nr 121/2014 a suferit modificări. În cadrul MEEMA va funcționa o structură pentru eficiență energetică. Potrivit noii legi, finanțarea programelor de eficiență energetică se asigură anual, din bugetul ministerului, din sume constituite în bugetul propriu și/sau prin atragerea unor fonduri terțe, precum și a unei contribuții de la titularii de licențe în domeniul energiei și gazelor în cazul derulării unor proiecte comune.

Sumele necheltuie din bugetul ANRE constituit în 2019 se transferă, până la 31 martie 2020, în bugetul  MEEMA.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy