Directorii executivi ai Electrica și filialelor ar putea primi acțiuni gratuite și să devină acționari ai Grupului. Se cere aprobarea AGEA pentru noul plan de remunerare

Publicat pe Categorii Business, Esential, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Directorii executivi ai Electrica și filialelor ar putea primi acțiuni gratuite și să devină acționari ai Grupului. Se cere aprobarea AGEA pentru noul plan de remunerare
  • Noul sistem de remunerare este considerat ca fiind avantajos atât pentru societate, cât și pentru directorii executivi cu contract de mandat, întrucât prezintă unele beneficii fiscale și este considerat un stimulent în îndeplinirea obiectivelor strategice pe termen lung, țintind alinierea intereselor managementului executiv, la nivelul întregului Grup, cu cele ale acționarilor

Electrica vrea să implementeze un Plan de remunerare în acțiuni gratuite, care urmează să fie aprobat de acționari. Beneficiarii vor fi Directori executivi ai Electrica și fillialelor sale: Electrica Furnizare, Electrica Serv, Distribuţie Energie Electrică Romania – DEER, Electrica Productie Energie, care vor avea contracte de mandat încheiate începând cu 2023, exclusiv interimate. Perioada minimă de mandat pentru participanți este de 2 ani. Aceștia vor avea dreptul de a primi gratuit acțiuni Electrica SA și, astfel, vor deveni acționari ai grupului.

Consiliul de Administrație al Electrica a aprobat, în luna decembrie anului trecut, conceptul general și selectarea modelului de acordare de acțiuni cu titlu gratuit directorilor executivi cu contract de mandat, conform unor criterii de performanță și a unor condiții de acordare stabilite prin Politica de remunerare pentru Administratori și Directori Executivi. Acesta urmează să fie supus aprobării AGEA, în ședința programată pentru luna aprilie.

Sistemul de remunerare în acțiuni gratuite reprezintă o alternativă pentru remunerația variabilă pe termen lung actuală, constând într-un pachet de acțiuni virtuale (OAVT). Reprezentanții Electrica susțin că “acest sistem de remunerare este avantajos atât pentru societate, cât și pentru beneficiari (directori executivi cu contract de mandat), întrucât prezintă unele beneficii fiscale și este considerat un stimulent în îndeplinirea obiectivelor strategice pe termen lung, țintind alinierea intereselor managementului executiv, la nivelul întregului Grup, cu cele ale acționarilor”.

Scopul Planului este  acordarea de acțiuni cu titlu gratuit directorilor executivi cu contract de mandat, conform condițiilor de acordare stabilite prin Politica de remunerare pentru administratori și directori executivi cu contract de mandat ai Electrica S.A. și, respectiv, prin politicile proprii ale Filialelor. Durata Planului de remunerare în acțiuni gratuite, este de 4 ani cu o perioadă intermediară de investire de 2 ani.

Potrivit Planului, numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate este de maxim 1.750.000 acțiuni (0,5 % din capitalul social). Prețul minim per acțiune: prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției. Prețul maxim per acțiune este 15 lei. Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel răscumpărate nu poate depăși, împreună cu orice alte acțiuni proprii deținute de SE Electrica SA, pragul de 10% din capitalul social subscris.

Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Implementarea programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni este condiționată de aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a modificărilor la Politica de Politica de remunerare pentru Administratori și Directori Executivi ai S.E. Electrica S.A., în vederea includerii condițiilor privind Planul de remunerare în acțiuni.

Acțiunile alocate care sunt dobândite de participanți le atribuie acestora dreptul de a vota în adunarea generală a acționarilor și, după caz, dreptul de a primi dividende, precum și orice alte drepturi aferente deținerii titlului de proprietate asupra unei acțiuni a Electrica, se precizează într-un document al companiei consultat de InvesTenergy.

Printre condițiile cheie ale Planului, se numără completarea respectivei perioade de învestire. Astfel, învestirea parțială a drepturilor va avea loc la completarea unei perioade de 2 ani având în vedere indicatorii de performanță aferenți (rezultând într-o învestire intermediară, adică 50% din beneficiu), iar învestirea totală a drepturilor Participanților va avea loc la completarea perioadei de învestire de 4 ani sau la sfârșitul mandatului având în vedere indicatorii de performanță aferenți, dar și cumultativ a indicatorilor de performanță pe toată perioada Planului (rezultând într-o învestire în totalitate, adică 100% din beneficiu).

Alte condiții stabilite în Planul de remunerare în acțiuni gratuite:

  • Neîndeplinirea intermediară a unor Indicatori de Performanță (e.g. primii 2 ani) nu va afecta posibilitatea ca la sfârșitul perioadei complete de învestire directorul să beneficieze de 100% din beneficiile planului, în funcție de gradul global de îndeplinire;
  • Neîndeplinirea intermediară a unor Indicatori de Performantă (e.g. ultimii 2 ani) nu va afecta drepturile deja câștigate la sfârșitul primului ciclu de învestire intermediară;
  • Beneficiul alocat va fi corelat cu nivelurile de performanță pentru fiecare Perioadă de Învestire, ceea ce înseamnă că va fi calculat pro-rata cu gradul de realizare a obiectivelor;
  • Vor putea exista intervale privind gradul minim cumulat de realizare a Indicatorilor de Performanță, care vor fi corelate cu beneficiul alocat, astfel:
  • În plus, neîndeplinirea integrală a unui anumit indicator de performanță nu va invalida îndeplinirea globală a indicatorilor și obiectivelor de performanță, acestea fiind evaluate în mod cumulativ, inclusiv prin compensare.

Scop declarant al Planului este să creeze valoare pentru Electrica, Filiale și Grupul Electrica în ansamblul său și să consolideze legătura dintre interesele Participanților, ELSA, Filialelor și acționarilor. Este de așteptat ca Planul să aibă un efect pozitiv asupra dezvoltării și profitabilității viitoare a ELSA și Grupului Electrica și să fie avantajos pentru Participanți, ELSA și acționarii ELSA, potrivit documentului ce va fi prezentat acționarilor spre aprobare.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *