Distribuție Oltenia face investiții în două localități din Mehedinți. Se extind rețelele

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Flux energetic
Prima Pagina Energie Electrica si termica Distribuție Oltenia face investiții în două localități din Mehedinți. Se extind rețelele

Distribuție Oltenia continuă investițiile în beneficiul consumatorilor săi, în localitățile Șimian și Obârșia Cloșani, județul Mehedinți.

Compania a semnat, în februarie, contractele pentru obținerea finanțării din partea Ministerului Energiei. Proiectul de extindere a rețelelor electrice de distribuție din localitățile Șimian și Obârșia Cloșani, județul Mehedinți este în valoare de peste 48 milioane RON.

Contractul are în vedere implementarea proiectului: „Extindere rețele electrice de distribuție de joasă tensiune în comunele Șimian și Obârșia Cloșani și creșterea eficienței energetice și creșterea calității energiei distribuite clienților prin modernizare posturi de transformare, rețea joasă tensiune și branșamente aferente comunei Șimian, județul Mehedinți”.

Prin derularea acestui proiect vor fi realizate investiții în infrastructura energetică în vederea reducerii pierderilor din rețea și realizarea în condiții de siguranță și continuitate a serviciilor de distribuție a energiei electrice, precizează compania.

Investițiile care urmează să se realizeze:

Modernizarea liniilor electrice de medie tensiune:

<        Modernizarea axului LEA (Linii Electrice Aeriene) 20kV Banovița – Șimian, în lungime de circa 12,8 km;

<        Modernizarea axului LES (Linii Electrice Subterane) 20kV Banovița – Șimian, în lungime de circa 0,85 km

<        Modernizarea și extinderea racordurilor de MT (Medie Tensiune), în lungime totală de circa 6,32 km;

<        Instalarea de fibră optică, pe o lungime totală de circa 37,55 km (circa 19,35 km de cablu aerian de fibră optică, circa 18,2 km de cablu subteran de fibră optică).

 Modernizarea, înființarea și reechiparea posturilor de transformare Medie și Joasă Tensiune (MT-JT):

<        Înființarea a 13 PT (Posturi de Transformare) noi (tip PTAB);

<        înlocuirea a 5 PT (relocare, tip PTAB);

<        modernizarea a 13 PT existente (înlocuiri echipamente, adăugare echipamente cu integrare în SCADA, monitorizare etc.);

Digitalizare rețelei de distribuție moderizată (digitalizarea măsurii, instalarea de contoare inteligente):

<        Instalarea a 31 de contoare de balanţă cu telemăsură și 2093 de contoare la consumatori, de tip SMI.

Modernizare rețelei de Joasă Tensiune (JT):

<        LEA JT, în lungime totală de circa 68,57 km, din care 40,67 km LEA noi și 27,9 km LEA modernizate;

<        LES JT, în lungime totală de circa 2,1 km, din care 2,1 km LES noi;

<        Modernizarea a 1.680 de branșamente.

Beneficiile consumatorilor:

<        Creșterea nivelului de calitate a serviciului pentru consumatorii din localitățile Șimian și Obârșia Cloșani;

<        Continuitatea serviciilor SAIDI (sistemul de măsurare pentru durata medie a întreruperilor) și SAIFI (frecvența medie a întreruperilor) și menținerea tensiunii de alimentare în parametrii nominali;

<        Reducerea tarifelor plătite de consumatori prin reducerea Consumului Propriu Tehnologic (CPT) și a cheltuielilor de operare (OPEX);

<        Impact pozitiv asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (26,76 tone CO2 anual, pentru o perioadă de 4-5 ani) și îmbunătățirea microclimatului local.

Valoarea totală a proiectului este de 48.850.998,97 RON. Valoarea maximă asigurată de Fondul pentru Modernizare este de 80% din cheltuielile eligibile, respectiv 37.685.806,44 RON. Valoarea asigurată de Beneficiar este de 20.280.765,35 RON.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *