Dumitru Chisăliță, Expert: Nu desființați Ministerul Energiei!

Publicat pe Categorii Flux energetic, Opinii / Analize
Prima Pagina Actual Flux energetic Dumitru Chisăliță, Expert: Nu desființați Ministerul Energiei!
 • Lipsa unui emitent de politici publice, a unei entități responsabile pe piata energiei, va adânci mai mult prăpastia crizelor din România

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, Expert în Petrol și gaze, transmite un mesaj celor care doresc să desființeze Ministerul Energiei:  Energia înseamnă pentru omenire, ceea ce înseamnă sângele pentru corpul omenesc.

Autor: Dumitru Chisăliță

Caracterul limitat al resurselor energetice ridică problema opțiunilor energetice viitoare. Formele de energie care participă actualmente la satisfacerea necesităţilor energetice sunt suficiente, doar pentru următorii cca. 30-50 de ani.

Pe plan europen s-a trecut de mult la unificarea pieţelor de energie a diferiţilor purtătorii de energie şi liberalizarea pieţei de energie care să asigure reglarea cererii şi a ofertei activităţilor directe şi indirecte.

Unificarea ideii de piaţă de energie şi liberalizarea pieţei de energie are ca scop:

 • reducerea necesităţilor de energie, prin reducerea pierderilor şi asimilarea de noi procese tehnologice;
 • creşterea cantităţii de energie extrase din combustibilii fosili prin creşterea randamentului instalaţiilor;
 • folosirea surselor de energie regenerabilă;
 • eficientizarea activităţilor, creşterea gradului de utilizare a instalaţiilor, creşterea productivităţii, reducerea costurilor şi creşterea valorii adăugate a energiei prin impunerea unui mediu concurenţial pe pieţe libere sau prin concurenţa între pieţe.

În ciuda deficienţelor majore existemte astazi in sectorul energetic din Romania, este posibil ca liberalizarea pieţei de energie să determine atingerea dezideratelor de acces în condiţii de siguranţă şi sustenabilitate a consumatorilor de energie, dacă se îndeplinesc deopotrivă următoarele condiţii:

 • Voinţă politică;
 • Dezvoltări tehnologice;
 • Cooperare şi colaborare internaţională;
 • Investiţii masive de capital;
 • Reengineeringul sectorului de gaz în concordanţă cu funcţionarea unui sistem liberalizat;
 • Reforma institutionala
 • Promulgarea unui pachet legislativ sub forma unui Cod al Energiei;
 • Eliminarea piedicilor puse in sectorul gazelor naturale;
 • Pregătirea unei generaţii de ingineri, jurişti şi economişti capabili să lanseze şi să conducă liberalizarea pieţelor;

Comunicarea pe scară largă cu consilierea şi învăţarea participanţilor pe piaţă a aspectelor toretice şi practice, scoţând în evidenţă pericolele care îi pândesc pe consumatori şi avantajele pe care le pot fructifica în favoarea lor.

Piaţa de energie poate fi în favoarea consumatorului, dar acesta trebuie să fie informat şi pregătit să acţioneze. Acest ţel presupune integrarea obiectivelor economice, sociale şi de mediu ambiant. Aceasta nu se poate realiza până când oamenii nu înţeleg să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi nu înţeleg că trebuie să acţioneze în mediul în care trăiesc.

Clienţii trebuie să facă ceva, nu să aştepte atingerea domeniului ireversibil. Un client educat şi informat poate avea o contribuţie importantă la dezvoltarea pieţei de energie, doar acţionând nesentimental şi în interesul propriu. În această acţiune trebuie atraşi toţi oamenii, mai ales tinerii, pe care sa-i învăţăm să preţuiască energia, să o negocieze şi urmărească ca pe un bun de mare valoare. Pentru aceasta sunt necesare programe (proiecte) de informare prin care să se spună ce să facem în calitate de consumator de gaze sau energie electrică.

Eliminarea sărăciei absolute, stoparea procesului de sărăcie şi reducerea ei pînă la nivelul economico-social şi politic acceptabil, creşterea bunăstării populaţiei, accesul la educaţie şi ocrotirea sănătăţii, ocuparea forţei de muncă, creşterea veniturilor reale – toate au o legatură strînsă cu energia.

Toate acestea, in lipsa unui emitent de politici publice specifice si concentrate, a unei entitati responsabile pe piata energiei, sub forma unui Minister, va adanci mai mult prapastia crizelor din Romania.


Publicat de

Dumitru Chisalita

Expert Petrol si Gaze

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *