Dumitru Chisăliță prezintă Cauza principală pentru care nu se iau măsuri de diminuare a creșterii prețului la energie

Publicat pe Categorii Flux energetic, Opinii / Analize
Prima Pagina Actual Flux energetic Dumitru Chisăliță prezintă Cauza principală pentru care nu se iau măsuri de diminuare a creșterii prețului la energie

Lipsa de acțiune din partea autorităților de pe piața de energie din acest moment se datorează practicilor de incompatibilitate desfășurate în ultima perioadă de instituțile românești. Asociația Energia Inteligentă, dar și alte entități au propus adoptarea unor măsuri care să diminueze impactul creșetrilor de preț la energie asupra consumatorilor. Dumitru Chisăliță, Președinte AEI, evidențiază CAUZA principală a lipsei acestor acțiuni din partea autorităților competente.

Incompatibilitatea administrator al societăților comerciale din piața de energie – elaborator de Politici Publice în sectorul energiei, inclusiv măsuri în situații de criză, așa cum este momentul în care se găsește astăzi România.

Ministerul Energiei este o instituție care teoretic, ar trebui să se ocupe de politicile publice în domeniul energiei și participarea la elaborarea politicilor publice în zonele conexe sau interdisciplinare, mai ales în contextul acestor mega schimbări la care Romania este supusă sau a unor situații de criză așa cum este situația de astăzi din România:

 • Managementul clienților protejați
 • Managementul clienților vulnerabili
 • Plan Naţional de Acţiuni cu Privire la Reducerea Sărăciei Energetice
 • Realizarea unui Cod al energiei prin definirea unui cadru unitar de reglementare la nivel sectorial și alinierea/modificarea Directivelor Europene, la particularitățile României
 • Alinierea politicilor publice cu cele private in sectorul energetic
 • Creșterea productivității muncii în sectorul energetic
 • Creșterea eficienței în sectorul energetic
 • Integrarea in piata UE
 • Asigurare a tranparenței, competitivității și nediscriminării în sectorul energetic
 • Implementarea smart metering și smart grid
 • Promovarea transportului ecologic (electric, GNCV, hydrogen, biocombustibili)
 • Politici specifice dezvoltării energeticii comunităților (microsisteme de co și trigenerare la nivelul imobilelor și cartierelor, energie regenerabilă produsă local, biogaz, biomasă, deșeuri vegetate, gaze de joasă presiune, gaz manufacturat, extragerea şi utilizarea energiei termice si cinetice a fluidelor care circulă prin conducte sau canale, imobile zero-energetic, interschimbabilitatea și dualitatea combustibililor)
 • Dezvoltarea metodelor de stocare a energiei (celule cu hidrogen și pile de combustie, hidrocentrale cu acumulare prin pompaj),
 • Asumarea funcției de Planificare, Prognoză și Monitorizare Energetică
 • Creșterea eficienței energetice
 • Explorarea și exploatarea resurselor neconvenționale
 • Programe de monitorizare a infrastructurii critice
 • Dezvoltare capacitățiilor de stocare a energiei
 • Dezvoltarea capacității de producere a energiei cu emisii reduse de carbon (nuclear, gaze naturale)
 • Dezvoltarea capacităților de producție E-SRE (cu accent pe biomasă, geotermal,  hidro)
 • Reengineringul infrastructurii și capacităților de producție într-o abordare unitară cu părțile interesate
 • Politici pentru susținerea descoperirii de noi resurse on și off shore de petrol, gaze, resurse de cărbune
 • Creșterea gradului de recuperare a resurselor, îmbunătățirea proceselor operaționale
 • Dezvoltarea capacităților de producție existente și noi capacități de producție
 • Identificarea de noi surse de import și facilitarea acesului la acestea
 • Asigurarea pe termen lung a unui grad mare de independență față de sursele de import
 • Interconectarea cu sistemele energetice din țările învecinate.

Ministerul Energiei nu trebuie sub nici o formă să administreze societățile din domeniul energetic. Un reprezentant al ministerului (Secretar de Stat, Consilier, Director, Șef Serviciu etc.), care este administrator la o societate din energie și care este retribuit în functie de cât de mulți bani face societatea, nu poate să ia facă politici publice care să ia în considerare și protejarea consumatorilor, care să-i afecteze proprile venituri.

Nu poți să vrei în același timp să faci profit și să-i și protejezi pe cei de pe urma cărora faci profit.

Această practică crează un important conflict de interese:

 • între poziția de administrator al Ministerului Energiei la unii producatori/furnizori/distribuitori de energie și rolul de realizator de politici publice, politici care trebuie să fie echidistante față de toți producătorii/furnizorii/distribuitorii.
 • între poziția de administrator al Ministerului Energiei la unii producatori/furnizori/distribuitori de energie și rolul de Autoritate Competentă, Autoritate care trebuie să intervină în piață pentru a asigura securitatea energetică a României, chiar în detrimentul profitului societăților comerciale.
 • între poziția de administrator al Ministerului Energiei la unii producatori/furnizori/distribuitori de energie și rolul de inițiator de politici publice pentru protejarea preventivă a clienților, inclusiv a celor vulnerabili.

Apreciez că este imposibil ca același om (Ministru, Secretar de Stat, Director in Minister, Funcționar din Minister) să poată gândi obiectiv atunci când este pus în situația de a hotărâ să crească profitul companiei care este în administrare sau să protejeze consumatorii ca reprezentant al Ministerului Energiei prin politici publice respectiv să realizeze politici echidistante față de alte companii de pe piață care sunt concurente cu firma administrată.

Practica inventată acum mulți ani prin care funcționariilor publici cu salarii mici (și nu numai) li se rotunjesc veniturile prin plasarea lor în Consilii de Administrație ale companiilor care sunt în administrarea Ministerelor crează conflicte de interese, aceștia ajungând să fie mai mult administratori decât promotori ai politicilor publice, să adapteze politicile în favoarea firmelor unde dețin calitatea de administratori, să fie toleranți față de acestea în derularea anumnitor activității de control , să nu le pese de cei de pe urma cărora fac profit – consumatorii.

În fapt, cresterea salariilor functionarilor publici nu mai justifică sub nici o formă acele practici din trecut.

Apreciez că între primele măsuri care ar trebui luate pentru rezolvarea Crizei Facturilor din Energie, normalizarea activității și aplicarea principiilor de guvernanță administrativă sunt:

 • renunțarea totală a Ministerelor la administrarea capitalului societăților deținute de stat,
 • înființarea unei Autorități de Administrare a Participațiunilor Statului în subordinea Guvernului (poate o excepție ar fi plasarea la Ministerul Energiei a societăților TRANSGAZ și TRANSELECTRICA, care prin efectul legii trebuie să aibă reprezentanți diferiți care coordonează și administrarea societății față de societățile de furnizare gaze și energiei electrică. Justificarea unei astfel de acțiuni s-ar motiva și prin faptul că aceste societăți au o importantă componentă strategică, dar sunt monopoluri naturale cu tarife reglementate și singurele care activează în România),
 • atribuirea Ministerului Energiei exclusiv funcției de elaborator de Politici Publice în domeniul Energie, Antisărăciei Energetice, Diminuării Efectelor Schimbărilor Climatice.

O îndreptare a lucrurilor în societatea românească, se poate face doar prin îndreptarea lucrurilor rău croite de vremuri și oameni. Trebuie să dispară incompatibilitatea:

– administrator – funcționar

– minister ca administrator al societăților – minister ca inițiator de politici publice pentru aceste societăți.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *