e-Factura modifică regulamentele de furnizare a energiei și gazelor naturale la clienţii finali. ANRE ia măsuri după semnalele primite de la AFEER și ACUE

Publicat pe Categorii Esential, Info, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Actual Esential e-Factura modifică regulamentele de furnizare a energiei și gazelor naturale la clienţii finali. ANRE ia măsuri după semnalele primite de la AFEER și ACUE

De la 1 ianuarie 2024, furnizorii (la fel ca toți operatorii economici) au obligația  emiterii și transmiterii facturilor către clienții noncasnici de energie electrică/gaze naturale prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Iar de la 1 iulie 2024,  primirea și înregistrarea de către destinatar a unei facturi emise în relația B2B în altă formă decât cea prevăzută în OUG 120/2021, respectiv format electronic constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.

AFEER și ACUE au semnalat ANRE faptul că, pentru ca emiterea şi transmiterea facturii în sistemul RO e-Factura către clienții noncasnici să se poată realiza cu respectarea reglementărilor ANRE, este necesară armonizarea regulamentelor de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale la clienții finali, mai precis a dispozițiilor privitoare la informațiile din cuprinsul facturii cu legislația privind facturarea în sistemul RO e-Factura.

Motivul: numărul limitat de câmpuri/formatul câmpurilor prevăzut de portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nu permite încărcarea tuturor informaţiilor obligatoriu a fi incluse în factura de energie electrică/gaze naturale şi în anexele ataşate acesteia conform reglementărilor ANRE.

Reprezentanții ANRE și ANAF împreună cu cei ai furnizorilor de energie electrică/gaze naturale au dialogat și au identificat soluții de reglementare necesare pentru armonizarea prevederilor din regulamentele de furnizare privind conținutul facturilor cu prevederile şi formatele privind facturarea în sistemul RO e-Factura.

Ca urmare, ANRE a pus în consultare publică un proiect de ordin se urmăreşte armonizarea prevederilor capitolului I din OUG 120/2021 și a celor din Legea nr. 296/2023 privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, cu prevederile din Regulamentele de furnizare. Totodată, prin proiectul de ordin se aduc și clarificări referitoare la modalitatea de publicare a ofertelor – tip de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universalîn cazul persoanelor fizice/juridice care comercializează energie electrică clienților alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere/din reţelele electrice pe care aceştia le exploatează sau situaţi în proximitatea acestor reţele, având în vedere caracteristicile specifice acestor categorii de clienți finali.

Principalele modificări aduse regulamentului de furnizare energie electrică prin proiectul de Ordin ANRE comparativ cu varianta în vigoare:

• s-a modificat structura elementelor ce trebuie incluse în factură pentru corelare cu câmpurile disponibile în sistemul electronic RO e-Factura;

• s-a modificat structura elementelor ce constituie detaliile de facturare și care se pot include în factură sau în documentele anexate facturii;

• s-au modificat prevederile referitoare la modalitatea de transmitere a facturii în cazul clienților noncasnici, având în vedere modificările introduse prin sistemul RO e-Factura;

• a fost clarificată obligația privind publicarea ofertelor – tip de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal în cazul persoanelor fizice/juridice care comercializează energie electrică clienților alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere/din reţelele electrice pe care aceştia le exploatează sau situaţi în proximitatea acestor reţele.

În ce privește regulamentul de furnizare de gaze naturale, ANRE a modificat structura elementelor ce trebuie incluse în factură pentru corelare cu câmpurile disponibile în sistemul electronic RO e-Factura. Unele dintre informaţiile minime prioritare vor fi incluse de furnizor în factură, iar altele pot fi incluse şi în anexa la factură, care reprezintă detaliile de facturare.

Eventualele obligaţii de plată neachitate şi dobânzile penalizatoare pentru  întârziere la plata facturii vor fi evidenţiate ca şi informaţii.

Valoarea totală de plată cu TVA înscrisă pe factură este aferentă facturii curente;

– pentru clienţii finali care au încheiat un contract de furnizare cu mai multe locuri de consum, informaţia privind intervalul de timp în care clientul final poate transmite indexul autocitit va fi cuprinsă la detaliile aferente fiecărui loc de consum în parte, iar factura va include o referinţă cu privire la locul din anexă unde pot fi găsite aceste detalii;

– informaţiile privind adresa locului de consum pot fi evidențiate și în anexa la factură, care reprezintă detaliile de facturare;

De asemenea, s-au modificat prevederile referitoare la modalitatea de transmitere a facturii în cazul clienților noncasnici, având în vedere modificările introduse prin sistemul RO e-Factura, fiind introdusă prevederea conform căreia, în cazul acestora, factura şi documentele anexate acesteia se transmit de către furnizor prin sistemul de facturare electronică, conform actelor normative incidente în vigoare;

S-a reformulat prevederea conform căreia la cererea clientului final, furnizorul are obligația de a transmite o copie a facturii, aceasta rămânând aplicabilă doar pentru clientul casnic.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *