ENGIE Romania susține Platforma de mediu pentru București printr-o finanțare de 1.500.000 de lei

Publicat pe Categorii Esential, Flux energetic, Mediu
Prima Pagina Actual Esential ENGIE Romania susține Platforma de mediu pentru București printr-o finanțare de 1.500.000 de lei

ENGIE Romania anunță parteneriatul cu Platforma de mediu pentru București – program strategic dezvoltat de Fundația Comunitară București, care sprijină colaborarea între organizații non-profit, autorități publice, companii și cetățeni, cu obiectivul de a crea o viziune comună de mediu pentru București. Compania alocă 1.500.000 de lei pentru implementarea unor proiecte de eficiență energetică, economie circulară, biodiversitate și de încurajare a practicării agriculturii pe terenurile unde sunt dezvoltate parcurile fotovoltaice și eoliene ale Engie.

”Schimbarea începe atunci când, împreună cu parteneri dedicați, ne unim eforturile pentru a construi, pas cu pas, un viitor sustenabil. Protejarea mediului și abordarea schimbărilor climatice reprezintă angajamente fundamentale pentru ENGIE Romania, compania noastră sprijinind cu consecvență proiecte de eficiență energetică care contribuie la reducerea consumului de energie și inițiative menite să încurajeze economia circulară, biodiversitatea și să valorifice cât mai bine resursele de care dispunem, toate acestea contribuind la realizarea ambiției Grupului ENGIE de Net Zero Carbon până în 2045″,  a declarat Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania.

”Ne bucurăm de colaborarea cu ENGIE Romania, care facilitează atât intervenția societății civile într-un domeniu nou, acela al eficienței energetice, cât și implementarea unor proiecte care îndeplinesc obiective de mediu pe care deja le urmărim. Acțiunea colaborativă asigură Platformei de mediu premisele intervențiilor strategice pentru un oraș bun de trăit”, a declarat Ana Mircioagă, manager granturi la Fundația Comunitară București.

Acest parteneriat își propune să aducă un răspuns multiplelor problematici identificate în Raportul de cercetare privind starea mediului din București ce dezvăluie vulnerabilitatea crescută a orașului la schimbările climatice. Studiul evidențiază o serie de provocări de mediu cu care se confruntă marile aglomerări urbane, printre care: calitatea aerului, congestia urbană, procentele reduse de reciclare a deșeurilor, desfășurarea de activități care produc gaze cu efect de seră, ponderea mare a construcțiilor vechi și energofage. În acest context, implementarea unor proiecte de mediu care să devină exemple de bune practici și să aducă un răspuns acestor problematici devine o urgență. Platforma de mediu pentru București, cu sprijinul ENGIE Romania, se angajează să susțină astfel de inițiative, oferind sprijin financiar și alte resurse pentru implementarea de proiecte care să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor, să reducă deșeurile și să implice reciclarea acestora, să creeze un mediu propice dezvoltării biodiversității și să valorifice toate resursele disponibile.

Parteneriatul cu Fundația Comunitară București are în vedere finanțarea de proiecte care să răspundă celor trei obiective:

a)       eficiență energetică

Platforma de mediu pentru București, cu susținerea ENGIE Romania, pune la dispoziția organizațiilor non-guvernamentale finanțare pentru dezvoltarea de proiecte de eficiență energetică care să reducă consumul de energie și să minimizeze pierderile de energie, cu scopul de a optimiza utilizarea energiei și de a reduce astfel impactul asupra mediului și costurile cu energia asociate.

b)       biodiversitate și economie circulară

Cu sprijinul ENGIE Romania, Platforma de mediu pentru București oferă finanțare organizațiilor non-guvernamentale pentru identificarea și dezvoltarea de proiecte menite să încurajeze biodiversitatea și economia circulară.

c)       valorificare a terenurilor unde sunt amplasate centrale fotovoltaice și eoliene

A treia componentă a parteneriatului o reprezintă inițiativa de a implementa, alături de alte fundații comunitare, soluții de valorificare a terenurilor agricole unde sunt amplasate parcurile eoliene și solare ale companiei din județele Buzău, Brăila și Galați.

Pentru toate cele trei axe de finanțare expuse mai sus, programul de finanțare este gestionat de Fundația Comunitară București, care pune la dispoziția aplicanților calendarul, formularul de aplicație și ghidul aplicantului, disponibile pe site-ul programului.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *