Furnizorii, obligați să aibă puncte unice de contact. ANRE impune un nou standard de performanță în furnizare

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Info Consumatori
Prima Pagina Energie Electrica si termica Furnizorii, obligați să aibă puncte unice de contact. ANRE impune un nou standard de performanță în furnizare

Furnizorii vor achita eventuale compensații clienţilor finali, în situaţia în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prestate în cazul contractelor de furnizare a energiei electrice negociate. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

call-center-211x140

Potrivit noilor prevederi, furnizorul are obligaţia să organizeze şi să menţină un punct unic de contact, care cuprinde un punct central, un un serviciu permanent de voce şi date,o adresă de poştă electronică, un număr de fax. În cadrul punctului central se va asigura o structură specializată în comunicarea cu clientul final. Aceasta oferă clientului final posibilitatea prezentării, într-un loc prestabilit, prevăzut cu registratură proprie, care dispune de personal şi dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea serviciilor prevăzute în licenţa de furnizare a energiei electrice (contractare, facturare, încasare, informare, preluarea și soluționarea plângerilor de natura serviciilor prestate etc.) şi care, după caz, coordonează punctele de informare regională/locală ale furnizorului, ce sunt ușor accesibile și situate la distanță de maximum 50 km de locurile de consum ale clienților finali proprii care beneficiază de serviciu universal, se precizează într-un comunicat al ANRE.

Prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/2017, se aplică în relațiile dintre furnizor și clienții finali – cu ocazia derulării contractului de furnizare a energiei electrice.

Dintre principalele elementele de noutate introduse prin Standardul aprobat, ANRE mai  menționează:

  • determinarea trimestrială de către furnizori a valorilor indicatorilor de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, pe categorii de clienți finali respectiv casnici, noncasnici mici, noncasnici mari;
  • obligaţia operatorilor economici care deţin licenţă de furnizare a energiei electrice, dar nu desfăşoară activitate de furnizare la clienţii finali, de a publica pe paginile proprii de internet, la termenele prevăzute în standard, pentru transmiterea la ANRE a raportărilor privind indicatorii de performanţă, o informare prin care motivează faptul că nu au calculat și publicat indicatorii de performanță;
  • obligaţia furnizorilor de ultimă instanță de a plăti compensaţii clienţilor casnici şi în situaţia în care nu respectă termenele prevăzute în Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 177/2015;
  • pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, conform reglementărilor specifice în vigoare;
  • introducerea unei anexe care cuprinde informațiile strict necesare pe care solicitantul trebuie să le pună la dispoziția furnizorului, pentru întocmirea unei oferte de furnizare.

Potrivit reprezentanților ANRE, impactul socio-economic al Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice va fi unul pozitiv atât asupra pieţei de energie în ansamblul ei, prin creşterea protecţiei consumatorilor, asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică și promovarea concurenţei pe piaţa de energie electrică prin asigurarea unui criteriu suplimentar la selectarea furnizorului; asupra operatorilor economici, prin obligaţia acestora de a asigura clienţilor finali un standard ridicat de furnizare a energiei electrice, în condiţii clar definite, transparente, nediscriminatorii şi uşor de verificat, precum și asupra consumatorilor/clienţilor finali – prin asigurarea informării clienţilor finali cu privire la: calitatea serviciilor oferite, compensaţiile plătite de furnizorii de energie electrică în situaţia în care nu sunt respectate nivelurile garantate ale indicatorilor de performanţă, precum şi la mijloacele de comunicare şi informare puse la dispoziţia clienţilor finali de către furnizorii de energie electrică.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *