Furnizorii și producătorii, raportări  la ANRE privind energia facturată până pe 15 iulie

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Flux energetic
Prima Pagina Energie Electrica si termica Furnizorii și producătorii, raportări  la ANRE privind energia facturată până pe 15 iulie

Furnizorii și producătorii de energie electrică trebuie să transmită la ANRE, până cel târziu la data de 15 iulie 2016, informaţiile referitoare la energia electrică facturată consumatorilor finali în trimestrul II al anului 2016, potrivit unui anunț al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.

Obligația privind raportările operatorilor economici către ANRE este prevăzută în cadrul Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 101/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

servicii-contabilitate-dizolvare-firma

În conformitate cu prevederile Legii nr. 220/2008,  în cadrul obligaţiei anuale de achiziţie de certificate verzi, furnizorii de energie electrică şi producătorii sunt obligaţi să achiziţioneze trimestrial un număr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv şi cantitatea de energie electrică prevăzută, exprimată în MWh, facturată sau autofurnizată trimestrial consumatorilor finali.

Potrivit anunțului ANRE, obligaţia de achiziţie de certificate verzi revine următoarelor categorii de operatori economici:

– furnizori de energie electrică, pentru energia electrică achiziționată şi utilizată de furnizorii de energie electrică (autofurnizare), pentru consumul final al acestora, precum şi pentru cea facturată către consumatori finali;

– producători de energie electrică, pentru energia electrică produsă care este utilizată pentru alimentarea locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al centralei electrice;

– producători de energie electrică, pentru energia electrică produsă care este utilizată pentru alimentarea consumatorilor racordaţi prin linii directe la centrala electrică.

Astfel, operatorii economici mai sus menţionaţi trebuie să transmită la ANRE, până cel târziu la data de 15 iulie 2016, informaţiile referitoare la energia electrică facturată consumatorilor finali în trimestrul II al anului 2016, respectiv la energia electrică consumată la locurile proprii de consum de către furnizorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică, alta decât energia electrică utilizată pentru consumul propriu tehnologic al reţelei electrice/centralei electrice, în trimestrul II al anului 2016, conform unei machete stabilite, se menționează în anunțul Autorității.

Furnizorii și producătorii de energie care nu se încadrează în categoria operatorilor economici mai sus precizaţi sau cantităţile de energie electrică pentru trimestrul II al anului 2016 sunt egale cu zero, vor transmite ANRE o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens, tot până la data de 15 iulie.

.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.