Guvernul a aprobat Legea privind energia eoliană offshore. Ministerul Energiei va avea calitatea de autoritate concedentă a perimetrelor eoliene offshore. ACROPO devine ACROO

Publicat pe Categorii Business, Info, Info Legislativ, Investitii / Tranzactii, Semnal
Prima Pagina Info Info Legislativ Guvernul a aprobat Legea privind energia eoliană offshore. Ministerul Energiei va avea calitatea de autoritate concedentă a perimetrelor eoliene offshore. ACROPO devine ACROO

Proiectul de lege privind energia eoliană offshore a fost aprobat de Guvern în ședința de astăzi, 21 decembrie.

Prin promovarea prezentei legi, România va asigura cadrul legislativ primar pentru dezvoltarea investiţiilor în domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagră, se precizează în expunerea de motive a proiectului de lege.

Ministerul Energiei, în calitate de autoritate concedentă a perimetrelor eoliene offshore, va dobândi o serie de atribuții, și anume:

– efectuează studii de specialitate în baza cărora stabilește perimetrele offshore care pot fi oferite spre concesionare și identifică informațiile tehnice de bază aferente perimetrelor respective, care sunt puse la dispoziția operatorilor economici interesați să participe la procedura competitivă de atribuire;

– stabilește perimetrele offshore care pot fi concesionate în vederea explorării, construirii și exploatării de centrale electrice eoliene offshore cu respectarea zonelor interzise;

– organizează proceduri competitive de atribuire pentru încheierea contractelor de concesiune și, când este cazul, a schemei de ajutor de stat;

– încheie contractul de concesiune;

– primeşte şi gestionează datele şi informaţiile privind resursele eoliene offshore comunicate de concesionari, asigurând stocarea, sistematizarea şi valorificarea acestora, după caz;

– emite ordine și instrucțiuni cu caracter obligatoriu, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi;

– elaborează modelul contractului-cadru de concesiune, care include drepturile și obligațiile părților;

– elaborează schema de ajutor de stat prevăzută de art. 8 alin. (2);

– monitorizează și controlează respectarea de către concesionar a prevederilor din contractul de concesiune încheiat, precum şi a celor din prezenta lege și actele subsecvente, dispunând măsuri pentru respectarea acestora, cu sprijinul autorităților și instituțiilor publice competente;

– monitorizează efectuarea plății redevenței și a taxelor stabilite pentru concesionarea perimetrelor eoliene offshore, în vederea explorării, construcției și exploatării centralelor electrice eoliene offshore și transportului energiei electrice produse;

– constată, la sesizarea instituțiilor abilitate, executarea de activităţi fără a avea încheiat un contract de concesiune prevăzut la art. 2 lit. j);

– dispune, urmare sesizării instituțiilor abilitate, prin ordin al ministrului energiei, suspendarea lucrărilor autorizate în baza contractului de concesiune care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la degradarea condițiilor de mediu sau pot amenința diversitatea biologică, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;

– notifică Comitetul de amenajare a spațiului maritim, prevăzut de art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2016, cu privire la utilizarea perimetrelor offshore propuse spre concesionare;

– emite concesionarului permisul de explorare a perimetrului eolian offshore concesionat;

– în calitate de punct unic de contact, furnizează persoanelor interesate, la cerere, cu sprijinul celorlalte instituții și autorități competente, informații privind procedurile de urmat pentru participarea la procedura competitivă de atribuire a contractului de concesiune, demararea explorării perimetrului eolian offshore, precum și construirea și exploatarea centralei electrice eoliene offshore.

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră – ACROPO se reorganizează sub denumirea de Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Offshore – ACROO și va avea următoarele atribuții și competențe:

– emite aprobarea de dezvoltare care ține loc de autorizație de construire/desființare pentru centralele electrice eoliene offshore în cadrul perimetrelor concesionate, cu respectarea condițiilor și termenelor stabilite prin ordine emise de către președinte;

– monitorizează și controlează respectarea de către concesionar a normelor şi instrucţiunilor din domeniul de activitate şi dispune măsuri pentru respectarea acestora;

– împreună cu autoritățile competente în domeniul protecției mediului, urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia zonei maritime de suprafață şi de adâncime în cursul operaţiunilor de construire/dezafectare și pe toată durata de funcționare a centralelor electrice eoliene offshore;

– constată executarea de activităţi fără aprobare de dezvoltare/desființare şi aplică sancțiunile conform prezentei legi;

– emite acte normative, norme și instrucțiuni cu caracter obligatoriu privind siguranţa operaţională în activitățile de explorare, precum și în cele de construcție şi exploatare a centralelor eoliene offshore ţinând cont de legislația în vigoare privind securitatea și sănătatea şi siguranţa şi monitorizează aplicarea corectă a acestora;

– notifică Comitetul de amenajare a spațiului maritim cu privire la centralele electrice eoliene pentru care se propune emiterea aprobării de dezvoltare;

– transmite secretariatului Comitetului de amenajare a spațiului maritim, asigurat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, informațiile și datele geospațiale privind centralele electrice eoliene pentru care s-a emis aprobarea de dezvoltare.

Prin promovarea proiectului de Lege privind energia eoliană offshore, România își va menține și consolida poziția de producător important de energie în regiune și va avea un rol activ și însemnat în tranziția spre energie curată la nivelul Uniunii Europene, se menționează în documentul menționat.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *