Investiția CE Oltenia de la Ișalnița și noua centrală de la Iernut a Romgaz trebuie finalizate până pe 30 iunie 2021 ca să beneficieze de finanțarea nerambursabilă din PNI

Publicat pe Categorii Flux energetic, Investitii / Tranzactii
Prima Pagina Actual Flux energetic Investiția CE Oltenia de la Ișalnița și noua centrală de la Iernut a Romgaz trebuie finalizate până pe 30 iunie 2021 ca să beneficieze de finanțarea nerambursabilă din PNI

Investiția de la Ișalnița a societății Complexul Energetic Oltenia și cea de la Iernut a SNGN Romgaz privind realizarea unei centrale de 430 MW cu ciclu combinat cu turbine pe gaz trebuie să fie finalizate până cel târziu la finele lunii iunie anul viitor.

 “Investiţiile finanţate nerambursabil din fondurile PNI trebuie puse în funcţiune până cel mai târziu la data de 30.06.2021. Procesele-verbale de recepţie a punerii în funcţiune, pentru investiţiile din Planul naţional de investiţii, trebuie să conţină referiri privind realizarea indicatorilor tehnici de performanţă”, potrivit unui Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, aflat în consultare publică.

Pandemia de COVID-19 a avut un impact major asupra implementării celor două proiecte aflate în curs de execuție din cauza măsurilor adoptate de către autoritățile române precum și de autoritățile din majoritatea statelor europene și anume: carantina, restricții de călătorie, închiderea frontierelor, limitarea transporturilor de mărfuri neesențiale, etc. Din cauza acestor măsuri excepționale, implementarea proiectelor de investiții a încetinit în ultimele luni, deoarece au început să se producă limitarea mobilității și lipsa materialelor și a echipamentelor. Majoritatea furnizorilor au notificat beneficiarii că, din cauza restricțiilor de mobilitate și a condițiilor dificile de expediere, nu pot respecta termenele inițiale și graficele de implementare, se prezintă în nota de fundamentare a actului normativ.

În cazul investiției de la Iernut, executantul, asocierea Duro Felguera S.A. și S.C. Romelectro S.A. a notificat beneficiarul S.N.G.N. Romgaz cu privire la invocarea clauzei de forță majoră și imposibilitatea respectării obligațiilor contractuale precum și cu privire la obținerea Certificatului de forță majoră de la Camera de Comerț și Industrie a județului Mureș, document care atestă faptul că, în perioada 15.03.2020-15.06.2020, Contractul de lucrări a fost afectat de evenimentul de forță majoră, se specifică în același document al MEEMA.

Se precizează, totodată, că Duro Felguera SA, contractorul principal în realizarea investiției de Iernut, s-a confruntat cu problemele financiare interne, apărând astfel divergențe contractuale între Duro Felguera SA, liderul asocierii și General Electric, principalul furnizor de echipamente, divergențe care au avut un impact semnificativ asupra ritmului de execuție a lucrărilor, cu toate că S.N.G.N. Romgaz si-a indeplinit toate obligatiile contractuale de plată;

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și faptul că ambele investiții vor avea un rol important pentru Sistemul Energetic Național, reprezentanții ministerului susțin că este imperios necesară modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 referitoare la termenul maxim de punere în funcțiune a investițiilor finanțate din fondurile PNI, pentru a permite aplicarea în continuare a prevederilor contractelor de finanțare încheiate aferente celor două investiții aflate în curs de realizare respectiv, investiția de la Iernut și cea de la Ișalnița, pentru ca acestea să beneficieze de finanțare nerambursabilă din PNI.

MEEMA prezintă situația actuală a Contului PNI

În perioada 2013-2019, în Contul PNI s-a acumulat suma de 1.616.887.769,87 lei, reprezentând contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate și plătite. Din acest cont se asigură finanțarea investițiilor cuprinse în PNI, în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investițiilor.

Având în vedere că valoarea totală deja angajată a fi rambursată în baza celor patru contracte de finanțare încheiate este în sumă totală de 824.219.082,10 lei, precum faptul că nu se mai pot încheia alte contracte de finanțare întrucât niciuna dintre investițiile cuprinse în PNI nu mai întrunește condițiile de eligibilitate prevăzute de legislația incidentă, rezultă că la finalul implementării Mecanismului 10c în Contul PNI rămâne un excedent al fondurilor aferente finanțării nerambursabile estimat la această dată la suma de 792.668.687,77 lei.

A fost avută în vedere de către initiator și necesitatea verificării conformității propunerilor de modificare cu prevederile Deciziei Comisiei Europene C(2012)8776 final, în sensul evidențierii unei potențiale modificării a schemei de ajutor de stat autorizată. Din analiza efectuată a rezultat că nu suntem în prezența modificării vreunui element obligatoriu – parte a deciziei de autorizare, sens în care nu este necesară realizarea unei notificări in acest scop către Comisia Europeana.

Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat  SA.34753 (2012/N) – România privind alocarea tranzitorie şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică în conformitate cu articolul 10c din Directiva ETS nu impune un termen maxim de realizare a investițiilor cuprinse în Planul Național de Investiții

Modificări legislative care să permită finalizarea celor două investiții

Pentru a permite finalizarea investițiilor aflate în derulare și respectiv creșterea capacității de producere a energiei electrice, proiectul de act normativ propune modificarea articolelor referitoare la:

–  termenul maxim de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI, în sensul prelungirii acestuia de la 31.12.2020 până la data de 30.06.2021;

– perioada de eligibilitate a cheltuielilor în ceea ce privește perioada de realizare a acestora, în sensul prelungirii perioadei până la data de 31.07.2021, corelat cu prelungirea termenului de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI;

– durata Contractelor de finanțare, în sensul prelungirii acesteia, coroborată cu prelungirea termenului de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI;

– termenul maxim de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente investițiilor, în sensul prelungirii acestuia de la 30.06.2021 la 31.12.2021, corelat cu prelungirea termenului de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI;

– termenul maxim de plata a penalității/ sumei considerate necuvenite ca urmare a neîndeplinirii, la punerea în funcțiune a investițiilor, a indicatorilor tehnici de performanță prevăzuți în contractul de finanțare.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *