Măsură provizorie! Transgaz a creat o alternativă la platforma de echilibrare pentru anul gazier 2015-2016

Publicat pe Categorii Business, Esential
Prima Pagina Actual Esential Măsură provizorie! Transgaz a creat o alternativă la platforma de echilibrare pentru anul gazier 2015-2016

Măsura provizorie pe care Transgaz are capabilitatea să o aplice și să o gestioneze în anul gazier 2015 – 2016 este crearea unei alternative la platforma de echilibrare (APE), susțin reprezentanții companiei. Această măsură se impune în absența unui grad adecvat de lichiditate a pieței angro pe termen scurt și în lipsa unei platforme funcționale de echilibrare și ar răspunde, într-o primă etapă, principiilor generale prevăzute de regulamentul UE pentru sistemele de echilibrare.

platf echilibrare

Transgaz propune ANRE o versiune revizuită a Raportului privind punerea în aplicare a măsurilor provizorii, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 312/2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport gaz.

Instrument util pentru utilizatorii de rețea, APE va facilita tranzacționarea cantităţilor de gaze naturale destinate echilibrării pe următoarele coordonate: comercializarea dezechilibrului zilnic între utilizatorii de rețea și prin intermediul operatorului de transport și sistem, se precizează în Raport.

În acest moment, cadrul de reglementare din România nu răspunde cerințelor Regulamentului european, produsele de tranzacționare zilnice lipsind deocamdată de pe ambele piețe din România. Până în prezent, produsul standard cu cea mai scurtă perioadă care a fost oferit pe ambele piețe este contractul săptămânal de livrare în bandă a gazelor naturale (intern, amestec sau import), produs care nu răspunde cerințelor de echilibrare impuse de Regulament.

Transgaz: Piața angro a gazului pe termen scurt – lichiditate scăzută, lipsesc produsele de tranzacționare zilnice și intra-zilnice

Necesitatea măsurilor provizorii derivă din stadiul actual de dezvoltare al pieței angro a gazului pe termen scurt definite printr-o lichiditate scăzută și absența produselor de tranzacționare zilnice și intra-zilnice, reiese din Raportul prezentat de Transgaz Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.

Pe piața angro de gaze din România, până în prezent, funcționează două societăți care dețin licență de administrare a piețelor centralizate în sectorul gazelor naturale: Bursa Română de Mărfuri – BRM și Operatorul bursei de energie electrică și gaze naturale – OPCOM. Conform informaţiilor transmise de către BRM şi OPCOM, lichiditatea pieței angro a gazului pe termen scurt din România se situează la un nivel insuficient promovării concurenţei în concordanţă cu principiile generale stabilite de Regulament, afirmă reprezentanții Transgaz.
Dacă pe platforma BRM au fost organizate 315 ședințe de licitații, finalizate cu încheierea a 142 de tranzacții, pe platforma OPCOM au fost organizate 22 sesiuni de licitații, care nu s-au finalizat cu încheierea de tranzacții.
Pe piața centralizată a gazelor naturale, administrată de BRM, de la înființarea acesteia și până în prezent, au fost activi 144 de participanți. În schimb, pe piața centralizată a gazelor naturale, administrată de OPCOM, de la înființarea acesteia și până în prezent, au fost activi doar 3 participanți.

În termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a Regulamentului, respectiv până la data de 16.04.2019, OTS trebuie să elimine măsurile provizorii și să implementeze toate prevederilor Regulamentului.

Având în vedere faptul că măsura provizorie propusă de Transgaz constă într-o alternativă la platforma de echilibrare, primul pas pe care OTS și-l propune este de a face toate demersurile necesare pentru crearea și dezvoltarea unei platforme de echilibrare în conformitate cu art. 47 al Regulamentului, propunându-și utilizarea acesteia începând cu anul gazier 2016 – 2017, se menționează în Raportul Transgaz.

Compania va evalua anual serviciile de echilibrare pe care le prestează, și va analiza în ce măsură acestea contribuie la creșterea lichidității pieței. Urmare acestor evaluări și analize, OTS se va consulta anual cu ANRE pentru identificarea potențialelor măsuri de stimulare a utilizatorilor de rețea în vederea unei potențiale creșteri a lichidității pieței astfel încât Regulamentul să poată fi aplicat în integralitate.

BRM a propus Transgaz platforma STEGN

Bursa Română de Mărfuri a anunțat că deţine o platformă electronică de tranzacţionare a gazelor naturale – STEGN (Sistem de Tranzacţionare Electronică Gaze Naturale) -destinată inclusiv produselor standardizate pe termen scurt şi că are capabilitatea de a procesa, în timp real, şi oferte de vânzare – cumpărare pentru volume de gaze care pot face obiectul dezechilibrelor în Sistemul Naţional de Transport.

BRM s-a oferit să vină în întâmpinarea SNTGN Transgaz SA de a pune în aplicare măsurile prevăzute în Regulamentul european, cu efect asupra creşterii nivelului de lichiditate a pieţei angro de gaze pe termen scurt.

În raportul initial al Transgaz s-a făcut precizarea că BRM, prin noua sa platformă de tranzacţionare electronică, este pregătită să ofere pieţei posibilitatea de a tranzacţiona produse zilnice şi chiar intra-zilnice, în măsura în care vor exista lichidităţi pentru această piaţă.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *