MEEMA, ministerul mamut condus de Virgil Popescu va avea 1.146 angajați plus 49 demnitari și posturile aferente cabinetelor acestora. În echipa ministrului vor fi 8 secretari de stat și 4 secretari generali

Publicat pe Categorii Energie, Exclusiv, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal MEEMA, ministerul mamut condus de Virgil Popescu va avea 1.146 angajați plus 49 demnitari și posturile aferente cabinetelor acestora. În echipa ministrului vor fi 8 secretari de stat și 4 secretari generali
  • Potrivit organigramei noului minister, Departamentul pentru Energie va fi condus de 2 Secretari de stat și va avea 3 Direcții: Țiței și Gaze Naturale, Politici Energetice și Organismul Intermediar pentru Energie
  • Proiectul de HG privind organizarea și funcționarea MEEMA este în dezbatere publică timp de 10 zile

În Cabinetul Orban, Ministrul Virgil Popescu conduce un minister mamut: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri: MEEMA. Trei ministere într-unul. Va avea în echipa sa 4 secretari generali adjuncți și 8 secretari de stat.

Încep pregătirile pentru organizarea noului minister, înființat – conform dispozițiilor art 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr.  68/2019 – prin reorganizarea Ministerului Economiei şi prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Ministerul Turismului şi prin preluarea activităţilor şi structurilor de la aceste ministere. Proiectul de HG privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este în dezbatere publică timp de 10 zile.

MEEMA exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului român la operatorii economici pentru care îndeplinește calitatea de minister de resort, cu excepția Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” și a Societații Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” –  Mediaş, care au trecut la Secretariatul General al Guvernului.

Se vor înființa, în cadrul MEEMA, direcții generale, respectiv: Departament de Comerț Exterior, Investiții Străine și Afaceri Europene, Departament pentru Energie și Departament pentru Turism, constituite din posturi existente la această dată în cadrul aparatului propriu al ministerelor care se desființează.

Noul minister va prelua structurile de personal, bunurile mobile si imobile aflate în administrarea, sau, după caz, în proprietatea ministerelor ce urmează a se desființa. Încadrarea personalului preluat se realizează cu respectarea procedurii și regimul juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării, se precizează în proiectul de HG.

Astfel, se va înființa Departamentul pentru Energie în cadrul noului minister, prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor de specialitate ale Ministerului Energiei, care se desființează. Se reorganizeaza Direcția Administrare Participații, Guvernanță Corporativă și Insolvență în Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului și Privatizare prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor Ministerului Energiei și Ministerului Turismului, care se desființeaza precum si a celor de la Ministerul Economiei care desfășoară activitățile specifice. Totodată, se reorganizeaza Direcția Corp Control Ministru în Direcția Antifrauda, Anticorupție și Programe Comunitare și în Serviciul Corp Control Ministru, prin preluarea personalului și a posturilor din cadrul structurilor suport ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului Energiei și Ministerului Turismului, care se desființeaza precum si a celor aferente Ministerului Economiei care desfăsoară activitățile specific.

Se mai reorganizează Compartimentul Informații Clasificate în Biroul Informații Clasificate și Structura de Securitate, Compartimentul Unitatea de Politici Publice în Compartimentul Unitatea de Politici Publice și Control Intern Managerial, Direcția Resurse Umane și Relații Publice, Direcția Buget, Financiar – Contabilitate, Direcția Juridică și Relații Instituționale, Direcția Investiții, Achiziții Publice, Servicii Interne și IT.

Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei va fi de 1.146 posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor, plus 49 posturi – demnitari si posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Din numărul total, 123 posturi sunt aferente rețelei externe a ministerului.

Potrivit organigramei noului minister, Departamentul pentru Energie va fi condus de 2 Secretari de stat și va avea 3 Direcții: Țiței și Gaze Naturale,  Politici Energetice și Organismul Intermediar pentru Energie. Încă se negociază în partid numirea celor de Secretari de stat la Energie. Favorit este Niculae Havrileț, fost președinte ANRE. S-a discutat să râmână în echipă și fostul Secretar de stat Doru Vișan, însă onor partidul s-a răzgândit în privința acestuia.

Atribuțiile Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Departamentul pentru Energie, în domeniul energetic și al resurselor energetice:

1. elaborează strategia energetică națională, politica energetică și asigură ducerea la îndeplinire a acesteia;

2. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția și la ajustarea structurală a industriilor energetică și extractive;

3. emite actul de autorizare în privința lucrărilor offshore conform prevederilor Legii nr. 256/2018;

4. asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1938/2017 și al art. V din Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și împlinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Transelectrica și Transgaz; 

5. promovează și facilitează, împreună cu ANRE, cooperarea dintre operatorii de transport și de sistem la nivel regional, inclusiv în ceea ce privește aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piață internă competitivă a gazelor naturale care se bazează pe principiile de transparență, concurență, nediscriminare, solidaritate și securitate, în vederea asigurării consumului de gaze naturale pentru consumatorii finali în condiții de continuitate și siguranță;

6. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția și la ajustarea structurală a industriilor energetică și extractivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 și ale Legii minelor nr. 85/2003;

7. gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementează, monitorizează și pune în aplicare investițiile din Planul național de investiții;

8. gestionează bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea, monitorizarea și punerea în aplicare a investițiilor din Planul național de investiții;

9. monitorizează, împreună cu Consiliul Concurenței, nivelul de acordare a ajutoarelor de stat din domeniul resurselor minerale energetice în conformitate cu deciziile Comisiei Europene;

10. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniile energetic și resurselor energetice, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructuri critice naționale și europene din domeniile energetic și resurselor energetice, în condițiile legii;

11. elaborează politica de eficiență energetică în sectorul de producție a energiei electrice, în vederea creșterii eficienței în utilizarea combustibililor și energiei;

12. coordonează activitatea de producere a energiei electrice și de dezvoltare de proiecte pentru operatorii economici aflați sub autoritatea ministerului, potrivit prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

13. urmărește situația stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național privind resursele primare de energie;

14. informează autoritatea competentă de mediu privind aplicarea de către operatorii economici din sectorul energetic a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale transpusă prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

15. îndeplinește atribuțiile de organism intermediar pentru energie, conform acordului de delegare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, respectiv pentru Programul operațional „Infrastructură mare”;

16. asigură implementarea măsurilor din domeniul de intervenție „energie” din cadrul Programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice” 2007-2013, precum și din cadrul Programului operațional „Infrastructură mare” 2014-2020;

17. asigură întâlniri periodice cu reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și cu operatori economici din domeniile energetic și al resurselor energetice, cu privire la aplicarea prevederilor legale potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

18. exercită calitatea de autoritate concedentă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepția activelor rețelei electrice de transport și a terenurilor pe care aceasta este amplasată, potrivit prevederilor art. 6 lit. g) din Legea nr. 123/2012;

19. avizează documentația pentru obținerea licențelor din domeniul resurselor energetice;

20. asigură punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene;

21. asigură punerea în aplicare a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei; 

22. asigură promovarea resurselor regenerabile de energie, potrivit art. 13 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *