Ministerul Energiei dă 37.000 lei pe consultanță pentru Raportul de progres al României în promovarea energiei din surse regenerabile

Publicat pe Categorii Energie, Regenerabile, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Ministerul Energiei dă 37.000 lei pe consultanță pentru Raportul de progres al României în promovarea energiei din surse regenerabile

Ministerul Energiei caută consultant pentru realizarea celui de-al treilea Raportul de progres al României în promovarea utilizării energiei din surse regenerabile de energie până la data de 31 decembrie 2015.

ajutor-minimus

Potrivit Directivei 2009/28/CE referitoare la energia din surse regenerabile, Ministerul Energiei are obligaţia de a transmite un raport privind progresele realizate în promovarea utilizării energiei din surse regenerabile de energie până la finele anului în curs şi la fiecare doi ani după aceea.

Operatorii economici sunt invitați să depună ofertele pentru atribuirea contractului având ca obiect prestări servicii de consultanță. Valoarea estimată a achiziţiei este 37.000 lei cu TVA.

România este unul dintre cele 25 de state membre UE ce urmează să îndeplinească atât obiectivul național stabilit pentru 2013-2014 (19,7%), cât și foarte probabil pe cel pentru anul 2020 (24%), în ceea ce privește energia din surse regenerabile, se menționează într-un raport recent al CE. Astfel, în 2013, România înregistra deja un procent de 23,9% din totalul energiei consumate provenind din astfel de surse.

Raportul de progres al României în promovarea utilizării energiei din surse regenerabile de energie va trebui să conţină :

1. Ponderea sectorială şi cea globală şi consumul efectiv de energie din surse regenerabile în ultimii doi ani ;

2. Măsurile luate în ultimii doi ani şi/sau planificate la nivel naţional pentru a promova creşterea cantităţii de energie din surse regenerabile ţinând seama de traiectoria orientativă pentru atingerea obiectivelor ESR stabilite în Planul naţional de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile din ţara dumneavoastră;

3. Progresele înregistrate în evaluarea şi îmbunătăţirea procedurilor administrative de îndepărtare a obstacolelor legate de reglementare, precum şi a celor de altă natură apărute în calea dezvoltării energiei din surse regenerabile;

4. Măsurile luate pentru a asigura transportul şi distribuţia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi pentru a îmbunătăţi cadrul sau normele pentru suportarea separată sau în comun a costurilor legate de racordările la reţeaua electrică şi de consolidările acesteia ;

5. Informaţiile privind modul în care energia electrică care beneficiază de sprijin este alocată consumatorilor finali;

6. Informaţiile despre modalităţile în care, acolo unde este cazul, schemele de sprijin au fost structurate pentru a lua în considerare aplicaţiile care utilizează energie din surse regenerabile şi care oferă avantaje suplimentare, însă pot avea şi costuri mai ridicate, inclusiv biocarburanţii din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material ligno-celulozic;

7. Informaţiile privind funcţionarea sistemului de garanţii de origine pentru energie electrică, încălzire şi răcire din surse regenerabile de energie şi măsurile luate pentru a asigura fiabilitatea şi protecţia împotriva fraudării sistemului;

8. Descrierea dezvoltarii disponibilităţii şi a resurselor de biomasă în scop energetic din ultimii doi ani;

9. Informaţiile referitoare la modificările intervenite în preţurile produselor de bază şi în utilizarea terenurilor în cadrul statului membru în ultimii doi ani, asociate cu intensificarea utilizării biomasei şi a altor forme de energie din surse regenerabile;

10. Estimarea privind reducerea netă a emisiilor de gaze cu efect de seră datorată utilizării energiei din surse regenerabile;

13. Raportarea (pentru ultimii doi ani) şi estimarea (pentru următorii ani până în 2020) a excesului/deficitului de producţie de energie din surse regenerabile în comparaţie cu traiectoria orientativă, care ar putea fi transferat către/ importat din alte state membre şi/sau ţări terţe, precum şi potenţialul estimat pentru proiecte comune până în 2020;


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *