Ministerul Energiei, în Strategia energetică: Noi scheme de sprijin pentru stimularea investiţiilor în domeniul energiilor regenerabile vor apărea după 2020 doar pentru prosumatori

Publicat pe Categorii Esential, Info Consumatori, Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Ministerul Energiei, în Strategia energetică: Noi scheme de sprijin pentru stimularea investiţiilor în domeniul energiilor regenerabile vor apărea după 2020 doar pentru prosumatori
  • Limita maximă a puterii instalate în sistemele solare ale prosumatorilor a fost stabilită la 750 MW până în anul 2030;
  • Principalele măsuri în sprijinul prosumatorilor: scheme de tip feed-in-tariff, programe de  finanțare pentru realizarea investiţiilor, constituirea unor fonduri de garantare, reglementări fiscale care permit compensarea tranzacţiilor în dublu sens între prosumator şi operatorii de distribuţie

“Noi scheme de sprijin pentru stimularea investiţiilor în domeniul energiilor regenerabile vor apărea după anul 2020 doar pentru capacități de generare a energiei electrice dezvoltate de către consumatori care, în cadrul schimbului bidirecțional de energie electrică cu reţelele de distribuţie, vor fi consideraţi prosumatori”, se prevede în ultima variantă a Strategiei Energtice 2019 – 2030 cu peespectivă 2050, elaborată de Ministerul Energiei.

Limita maximă a puterii instalate în sistemele solare ale prosumatorilor, putere care va fi atinsă până în anul 2030, a fost stabilită la 750 MW.

Autoritățile estimează că,”în următorii ani, capacităţile fotovoltaice urmează a fi dezvoltate atât sub forma unor parcuri solare de capacitate medie, realizate pe terenuri degradate sau slab productive, cât şi sub forma unor capacitaţi mici dispersate realizate de către consumatorii de energie care pot să facă tranziţia către prosumator”.

Sursă foto: Casa EFdeN

Principale acțiuni:

• Încurajarea prosumatorilor, atât casnici, cât și industriali și agricoli, concomitent cu dezvoltarea rețelelor și a contoarelor inteligente;

• Integrarea sistemelor de producție distribuită și a prosumatorilor în sistemul electroenergetic:

Potrivi noii directive a CE actualizată de promovare a SRE,  (CE 2016b) se propune garantarea dreptului consumatorilor individuali și a comunităților locale sau industriali şi agricoli de a deveni prosumatori și de a fi remunerați pentru energia livrată în rețea, precum și alte mecanisme care înlesnesc această tranziție.  În Strategia Energetică se prevede că, până în anul 2030, promovarea acestei politici se va asigura prin implementarea unor măsuri de garantare a preluării energiei şi de valorificare a acesteia prin aplicarea unei scheme de tip feed-in-tariff, prin accesarea unor programe de  finanțare pentru realizarea investiţiilor, prin constituirea unor fonduri de garantare care să permită participarea instituţiilor de credit la finanţări, precum şi prin reglementări fiscale care permit compensarea tranzacţiilor în dublu sens între prosumator şi operatorii de distribuţie.

Doar pentru consumatorii casnici se va asigura sprijin pentru finanţarea investiţiilor, astfel încât să poată deveni prosumatori, se subliniază în document.

Ca să nu se producă congestii în reţelele de distribuţie şi transport care  vor prelua energia de la viitorii prosumatori, puterea maximă în regim de furnizare în reţea trebuie să fie egală cu puterea maximă aprobată pentru racordarea consumatorului – prosumator. Astfel, distribuitorii şi operatorul de transport pot institui, în funcţie de gradul de încărcare şi topologia reţelelor, limite mai mici ale puterilor instalate, precum şi limita maximă a puterii instalate totale pentru înfiinţarea prosumatorilor, recomandă reprezentanții Ministerului Energiei.

Operatorii de transport și de distribuție au obligația să modernizeze și să dezvolte rețelele electrice în concept de rețele inteligente, apte să faciliteze interacțiunea în timp real cu prosumator-ul.

Totodată, în cadrul programelor de dezvoltare sectorială se va asigura sprijin pentru asigurarea componentei energetice pentru agricultură şi industrie, potrivit proiectului Strategiei energetice. Energia necesară funcţionării sistemelor de irigaţii noi, modernizate sau reabilitarea acestora se poate asigura din surse regenerabile, putând fi instalate în acest sens capacităţi noi care vor debita energia în reţea pentru perioadele de timp în care nu se înregistrează consum propriu. Prosumatorul  industrial va beneficia de acces prioritar la reţea, pentru a dezvolta propriile capacităţi de producţie de energie din surse regenerabile, dimensionate astfel încât, pe termen lung, consumul lor propriu să fie egal cu capacitatea de producere a energiei, se specifică în document..

Pentru reglementarea schimbului de energie dintre  prosumatorii agricoli şi cei industriali cu reţeaua, se va institui, până în anul 2022, un mecanism de tip feed-in tariff.

Legea nr. 184/2018 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie prevede o serie de avantaje pentru prosumatori, după cum urmează:

  • schema se aplică pentru prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum în case individuale, blocuri de apartamente, zone rezidențiale, comerciale sau industriale etc.;
  • operatorii de distribuție de energie electrică sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor în conformitate cu reglementările specifice emise de către autoritatea de reglementare în acest scop;
  • prosumatorii au posibilitatea de vânzare a energiei electrice către furnizorii cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în PZU, în anul anterior; furnizorii care au contract cu prosumatorii sunt obligați să preia energia la cererea acestuia;
  • prosumatorii sunt exceptați/scutiți de la plata accizelor aferente cantității de energie electrică produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, precum și excedentul vândut furnizorilor;
  • prosumatorii, persoane fizice, sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice;
  • prosumatorii beneficiază din partea furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea.

Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *