Ministerul Energiei, noi atribuții și schimbări în structura organizatorică. Crește numărul secretarilor de stat din echipa lui Virgil Popescu la 5, în raport cu “complexitatea activităților desfășurate de minister”, nu și numărul angajaților din minister

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Ministerul Energiei, noi atribuții și schimbări în structura organizatorică. Crește numărul secretarilor de stat din echipa lui Virgil Popescu la 5, în raport cu “complexitatea activităților desfășurate de minister”, nu și numărul angajaților din minister

Noi modificări urmează să fie aprobate de Guvern în ce privește clarificarea unor atribuții ale Ministerului Energiei, respectiv organizarea și funcționarea acestuia, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern aflat în consultare publică.

În prezent, conform HG nr. 316/2021, Ministerul Energiei funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul energetic şi al resurselor energetice, în domeniile producţiei, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, inclusiv a energiei din surse regenerabile/verzi, hidrogen sau alte surse alternative/neconvenţionale de energie, în domeniul exploatării, procesării, transportului, distribuţiei şi valorificării resurselor minerale energetice/hidrocarburi, on-shore sau off-shore, cărbune, uraniu, petrol şi gaze naturale şi derivate ale acestora, în domeniul nuclear civil al gestionării deşeurilor radioactive şi al managementului apei grele, în domeniul întreţinerii şi verificărilor tehnice periodice ale echipamentelor energetice, în domeniul eficienţei energetice şi al pactului ecologic „Green Deal”, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

Astfel, în conformitate cu prevederile proiectului de HG, Ministerul Energiei este autoritatea competentă la nivel național responsabilă de elaborarea politicilor și legislației în domeniul eficienței energetice în industrie. De asemenea, are calitatea de autoritate națională competentă responsabilă cu facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun, pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene.  Ministerul Energiei are rol de coordonator de reforme şi/sau investiţii, responsabil de implementarea reformelor şi/sau investiţiilor aferente componentei PNRR energie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă, necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Totodată, ministerul este autoritate competentă pentru gestionarea şi derularea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică. Totodată, este autoritate națională pentru implementarea și gestionarea Fondului pentru modernizare prevăzut la art. 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003, de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, revizuită.

Ministerul Energiei are rol de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare şi planificare la nivel central pentru domeniul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate.

În plus, Ministerul Energiei va emite autorizații pentru executarea lucrărilor de construcții aferente implementării proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. Prin proiectul de HG, se propune completarea atribuțiilor specifice ale Ministerului Energiei, în domeniul infrastructurii critice, cu următoarea atribuție:

– stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniul de competență, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructură critică naționale și europene din domeniile coordonate;

– punct de contact pentru aspectele care țin de securitatea infrastructurilor critice între proprietarii/operatorii/administratorii de Infrastructură Critică Națională/Infrastructură Critică Europeană și autoritățile publice responsabile;

Reorganizarea unor direcții și înființarea unor compartimente

Pentru o eficientizare a activității ministerului, se propune modificarea Structurii organizatorice a ministerului, prin înființarea unui Compartiment Infrastructură Critică și Probleme Speciale în cadrul aparatului propriu al ministerului, în subordinea directă a ministrului energiei. Totodată, se propune reorganizarea Direcției Generală Politici Energetice și Green Deal, prin trecerea Direcției Afaceri Europene și Relații Internaționale ca structură independentă, în subordinea directă a ministrului energiei, având în vedere că atribuțiile acesteia de reprezentare sunt generale și nu specific direcției generale din care face parte în prezent.

Va fi reorganizată și Direcția Generală Piețe de Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri, prin înființarea Compartimentului Autoritatea Competentă pentru Proiecte de Interes Comun în cadrul Direcției Energie Electrică, structură necesară având în vedere atribuțiile ministerului în calitate de autoritate națională competentă responsabilă cu facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun, după cum se prezintă în actul normativ.

Noile atribuții și modificări în structura organizatorică a Ministerului Energiei se vor face în condițiile păstrării numărului maxim de 332 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. În schimb, se propune, în raport de complexitatea activităților desfășurate de Ministerul Energiei, redimensionarea numărului secretarilor de stat prin majorarea numărului acestora de la 4 la 5.

Ministrul energiei este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, se precizează în proiectul de HG.

În prezent, ministrul Virgil Daniel Popescu are în echipa sa 4 secretari de stat: Dan – Dragoș Drăgan, George – Sergiu Niculescu, Pavel-Casian Nițulescu și Constantin Ștefan și doi secretai generali adjuncți, respectiv Diana Ioana Florea și Cătălin Balan.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *