Ministerul Energiei recrutează administratori pentru Complexul Energetic Valea Jiului și pentru Electrocentrale București. Dosarele de candidatură se pot depune până pe 20 martie

Publicat pe Categorii Business, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Ministerul Energiei recrutează administratori pentru Complexul Energetic Valea Jiului și pentru Electrocentrale București. Dosarele de candidatură se pot depune până pe 20 martie

Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expertul independent Fox Management Consultants, a demarat procesul de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al SC Complexul Energetic Valea Jiului, potrivit anunțului publicat de minister și societate.

Candidatul care aplică pentru un post de membru în Consiliul de Administratie al CE Valea Jiului trebuie sa se asigure ca poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează, se precizează în anunț.

Dosarul de candidatură se poate depune până la data de 20.03.2024, la registratura Ministerului Energiei.

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii administratori ai CE Valea Jiului:

• Cel puţin doi membri trebuie să aibă studii economice universitare de absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul juridic sau economic și experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar sau juridic;

• Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public;

• Toți membrii trebuie să aiba studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

• Toți membrii trebuie sa aibă o experiență profesională relevantă și adecvată funcției pentru care candidează pe un post care a necesitat studii superioare;

• Toți membrii trebuie să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

În prezent, din Consiliul de Administrație al societății fac parte: Popa Andrei-Nicolae – Președinte, Dumitru Aura-Gabriela, Chiurtu Radu-Nicolae și  Roșu Ioan-Cristian – membri.

CE Valea Jiului are ca obiect de activitate producerea inclusiv din resurse regenerabile, furnizarea și comercializarea energiei electrice, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea și prelucrarea cărbunilor și gazelor însoțitoare, efectuarea de lucrări de închidere mine, ecologizare și conservare. Electrocentrale Paroşeni este sucursala societăţii care desfăşoară activităţi cu profil energetic. Sucursalele care desfăşoară activităţi cu profil minier sunt: Sucursala Exploatarea Minieră Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan, EM Lupeni, Sucursala Prestserv Petroşani. Activitatea CE Valea Jiului trebuie să se conformeze OUG 108/2022, privind decarbonizarea sectorului energetic, care stabilește că derularea lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului, închidere și ecologizare a minelor Lupeni și Lonea se va realiza etapizat până la data de 31 Decembrie 2026, respectiv că derularea acestor lucrări pentru minele Livezeni și Vulcan se va realiza până la data de 31 Decembrie 2032. Inerent, în urma acestui proces, Termocentrala Paroșeni își va restrânge progresiv activitatea, aceasta asigurând, însă, până la finalul anului 2030, neutralizarea cărbunelui extras din Valea Jiului pe parcursul procesului de închidere a minelor, în condiții de siguranță și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ministerul Energiei, asistat de același expert independent, anunţă și începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Electrocentrale București, care este cel mai mare producător de energie electrică și termică din România.

În anunțul publicat de Ministerul Energiei sunt prezentate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii administratori ai ELCEN. Accesați https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2024/02/ANUNT-RECRUTARE-PENTRU-POZITIA-DE-MEMBRU-IN-CONSILIUL-DE-ADMINISTRATIE-AL-SOCIETATII-ELECTROCENTRALE-BUCURESTI-S.A_.pdf

În  cadrul interviului, la criteriile de selecție, pe lângă competențele  specifice sectorului, cele profesionale de importanţă strategică / tehnică, de guvernanţă corporativă, sociale şi personale, candidații trebuie să aibă o serie de trăsături, respectiv: integritate, reputaţie şi comportament etic; independenţă; expunere politică; dinamism, determinare; alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 20.03.2024.

În prezent, ELCEN are un Consiliu de Administrație cu următorii membri provizorii: Silviu Văduva – PNL, Președinte;.  Mirela-Adriana Pavel – nu este afiliată politic; Ștefan-Dan Meran – PNL; Ionut Ciucur – nu este afiliat politic; Irina-Mihaela Barbu – nu este afiliată politic – membri.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Un comentariu la “Ministerul Energiei recrutează administratori pentru Complexul Energetic Valea Jiului și pentru Electrocentrale București. Dosarele de candidatură se pot depune până pe 20 martie”

  1. Oare cat va mai dura aceasta joaca in baza OUG 109 PE CARE IL FOLOSESC CU SUCCES TOATE PARTIDELE DE PESTE 25 DE ANI?Poate ne prezinta ME o situatie cati energetcieni subt in conducerile societatilor oe care le detine prin actionariat ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *