Ministerul Energiei recrutează supraveghetorii pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE. Candidaturile se pot depune până pe 13 martie. Vezi care sunt așteptările pe investiții

Publicat pe Categorii Business, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Ministerul Energiei recrutează supraveghetorii pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE. Candidaturile se pot depune până pe 13 martie. Vezi care sunt așteptările pe investiții

Cei care doresc să fie supraveghetori ai Societății de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE, companie ce gestionează participațiile statului în energie, au posibilitatea să-și depună dosarele de candidatură până la data de 13.03.202. Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expertul independent Fox Management Consultants, derulează un proces de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Supraveghere al SAPE.

Printre așteptările Ministerului Energiei de la viitorii supraveghetori referitoare la investiții se numără:

  • continuarea și finalizarea investițiilor;
  • implementarea unor proiecte innovative bazate pe hidrogen;
  • dezvoltarea unor capacități de producție în sistem de cogenerare;
  • implementarea proiectului investițional de construire a centralei de cogenerare de înaltă eficiență. Este vorba despre realizarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale situată pe amplasamentul fostei CET Titan;
  • soluționarea aspectelor juridice, economico-financiare și investiționale care privesc proiectul de construire a unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj;
  • extinderea și divesificarea capacităților de producție.

Prezentăm Scrisoarea de așteptări în procesul de recrutare a mebrilor CS SAPE:

Conform anunțului public, toti membrii CS trebuie sa aibă minimum 10 ani de vechime în muncă si minimum 5 ani de experiență în poziții de conducere. Cel puţin doi membri din CS  trebuie să aibă studii economice universitare sau echivalent în domeniul juridic sau economic și experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar sau juridic. Un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de  administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public.  

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., administrată în sistem dualist, a fost constituită prin divizarea SC DFEE – Electrica S.A., în conformitate cu proiectul de divizare din data de 19.12.2013.

Cu ce se ocupă, printre altele, SAPE: monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor rezultate din contractele de privatizare încheiate de Electrica, cu privire la filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate, precum și a tuturor acordurilor încheiate de Electrica in legatura cu contractele de privatizare; continuarea litigiilor aflate pe rolul Curții de Arbitraj de la Paris, deschise în urma nerespectării clauzelor din contractele de privatizare pentru filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate și a oricăror alte litigii în legătură cu participațiile minoritare repartizate conform proiectului de divizare; reprezentarea intereselor S.A.P.E. în societățile enumerate mai sus, prin participarea în Consiliile de Administrație, respectiv AGA ale acestora; elaborarea/implementarea unei strategii de administrare a participațiilor minoritare, de maximizare a veniturilor din dividende / valorificare participații; participarea în cadrul proiectelor energetice de interes național și viabile din punct de vedere financiar; administrarea participațiilor minoritare deținute de S.A.P.E. la societățile existente în portofoliu.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *