Ministerul Energiei vrea să deschidă Cariera Timișeni – Pinoasa, Gorj, cu o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit. Un proiect de HG de declanşare a procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată este în consultare publică

Publicat pe Categorii Esential, Minerit
Prima Pagina Actual Esential Ministerul Energiei vrea să deschidă Cariera Timișeni – Pinoasa, Gorj, cu o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit. Un proiect de HG de declanşare a procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată este în consultare publică
  • CE Oltenia: Proprietarii privați au pretenţii financiare exagerate și au solicitat colateral angajarea de rude care nu au nicio specializare sau vreo meserie sau creşteri salariale pentru personalul din societate, rude ale acestora
  • Starea de blocaj este generată și de lipsa actelor de  proprietate sau litigiile dintre moştenitori privind succesiunea asupra bunurilor deţinute în comun

Ministerul Energiei face demersuri pentru deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timișeni – Pinoasa, judeţul Gorj, cu o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit. Cariera Pinoasa aparține Exploatării Miniere de Cariere Roșia-Rovinari, respectiv Direcției Miniere din cadrul Societății Complexul Energetic Oltenia. Un proiect de Hotarâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional este în consulatre publică.

Sursă foto: gorjeanul.ro

Conform proiectului, se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional – în număr de peste 600 – pe raza localităţii Fărcășești, și Cîlnic, judeţul Gorj, în cuantum total de 7.999.969,25 lei,.

În nota de fundamentare se expliocă că, în perioada 1983-1986, în vederea intensificării extragerii lignitului din bazinul minier Rovinari, derogatoriu s-a prevăzut realizarea lucrărilor auxiliare și de exploatare prin microcarieră. Pentru continuarea activității în cariera Pinoasa în perioada  2019-2032 a rezultat o suprafață necesară de ocupat de 298,3532 ha, care reprezintă amplasamentul lucrării de utilitate publică. Având în vedere achizițiile deja realizate, suprafața necesară de ocupat în continuare este de 178,6361 ha, care reprezintă coridorul de expropriere. Pentru desfăşurarea  activităţii de extracţie a lignitului este necesară  ocuparea şi scoaterea din circuitul  economic  a unor suprafeţe de terenuri agricole, silvice, păşuni, fâneţe, livezi, etc., aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice.

Obiectivul de investiţii a fost analizat, în 2007, în cadrul documentației Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal pentru comunele Negomir,Fărcăşeşti, Calnic, Dragutesti, Balteni şi oras Rovinari, avizat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei, fiind în prezent la stadiul de aprobare la Consiliile Locale Comunale, respectiv la Consiliul Judetean Gorj.

Achiziția terenurilor se realizează pe bază de negociere directă între companie si proprietarii privaţi.             Potrivit CE Oltenia, această procedură de negociere a dus la blocaje ale activităţii carierelor deoarece, proprietarii au pretenţii financiare exagerate faţă de valorile rezultate din rapoartele de evaluare sau refuză efectiv înstrăinarea proprietăţii. Aceștia solicită colateral angajarea de rude care nu au nicio specializare sau vreo meserie dintre cele pentru care poate angaja Complexul Energetic Oltenia, sau creşteri salariale pentru personalul din societate, rude ale proprietarilor sau preţuri foarte mari, susțin reprezentanții CE Oltenia. O alta problemă care a generat această stare de blocaj o reprezintă lipsa actelor de  proprietate sau litigiile dintre moştenitori privind succesiunea asupra bunurilor deţinute în comun, iar în lipsa actelor de proprietate compania este în situaţia de a nu putea încheia contractele de vânzare-cumpărare cu respectarea prevederilor legale, în formă autentică, se explică în nota de fundamentare a HG.

În aceste condiţii, se înregistrează  numeroase staţionări ale utilajelor de carieră, schimbarea fronturilor de lucru şi modificări ale circuitelor de transport, care influenţează negativ nivelul producţiei de cărbune şi determină implicit creşterea costurilor de producţie. Complexul Energetic Oltenia este în prezent în situaţia în care există riscul de nu se putea asigura combustibilul necesar pentru funcţionarea termocentralelor, a căror producţie de energie este indispensabilă Sistemului Electroenergetic National, sau dacă aceste termocentrale nu ar putea furniza energie electrică, consecinţa ar fi creșterea prețlui energiei la consumatorul final cu impact în economia naţională, se specifică în documnetul consultat de InvesTenergy.

Activitatea de exploatare a  zăcămintelor de  lignit este o activitate deosebit de  complexă care se desfăşoară pe suprafeţe mari de teren, proprietate  privată a cetăţenilor, proprietate publică a  statului aflată în administrare, proprietate privată a  statului fapt pentru care operatorul economic  implicat în exploatarea zăcământului  de lignit întâmpină greutăţi în  preluarea terenurilor necesare execuţiei lucrărilor miniere, iar  parcurgerea procedurilor de  obţinere a acestor terenuri produce  întârzieri majore în derularea  execuţiei lucrărilor şi pregătirii  fronturilor de lucru, implică costuri  foarte mari care au ca rezultat  creşterea preţului tonei de lignit şi  imposibilitatea asigurării cantităţii de  lignit necesară producerii energiei  electrice, argumentează CE Oltenia.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *