Modificări importante la Legea 121/2014 privind eficienţa energetică

Publicat pe Categorii Eficienta energetica, Flux energetic, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic Modificări importante la Legea 121/2014 privind eficienţa energetică
  • Ministerul Energiei: Proiectul de lege trebuie aprobat de urgență, a fost depășit termenul de transpunere a directivei UE, iar Comisia poate propune CJUE să aplice sancţiuni pecuniare României

Modificări importante au fost aduse Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică. În acest sens, un proiect de lege, care transpune prevederile legislației europene, este în consultare publică pe site-ul Ministerului Energiei.

Aprobarea modificărilor aduse Legii nr. 121/2014 capătă un caracter de urgență excepțional în condițiile în care termenul limită în vederea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor din actele normative europene  a fost depăşit.  Netransmiterea la termenul agreat de autorităţile române şi COM, respectiv 23 martie 2021 a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei (UE) 2018/2002, Comisia poate propune Curţii de Justiţie a Uniunii Europene să aplice sancţiuni pecuniare, respectiv o sumă forfetară şi/sau penalităţi cu titlu cominatoriu pe care România, ca stat membru va trebui să le plătească, precizează Ministerul Energiei.

Prin acest proiect de act normativ se creează cadrul necesar realizării de noi economii anuale, pentru perioada 2021-2030 și se stabilesc metodele de calcul și monitorizare a cantității obligatorii de economii de energie care trebuie aplicate în vederea atingerii obiectivului național de eficiență energetică.

Contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate după intrarea în vigoare a prezentei legi vor trebui să fie dispozitive care pot fi citite de la distanță, se vor moderniza astfel încât să poată fi citite de la distanță sau se vor înlocui cu dispozitive care pot fi citite de la distanță până la 1 ianuarie 2027, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente demonstrează că acest lucru nu este rentabil.

Contorizarea vizează consumatorii finali de gaze naturale și, de asemenea, consumatorii finali de încălzire centralizată, răcire centralizată și apă caldă menajeră.

De asemenea, este stabilită o nouă modalitate de eșalonare a economiilor anuale pe perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030, în funcție de criteriile indicate în Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice (PNIESC).

Prezentăm alte modificări importante din proiectul de lege:

  • se impune obligația de renovare anuală a 3% din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală;
  • ȋn conformitate cu modificǎrile noii Directive, se permite includerea în calculul cantității obligatorii de economii de energie, economiile de energie realizate în sectoarele transformării, distribuției și transportului de energie incluzȃnd și perioada anterioarǎ de obligații care produce efecte post 2020;
  • se detaliază modul în care se vor realiza noi economii de energie la consumatorul final, pentru noua perioadǎ de obligații, 1 ianuarie 2021-31decembrie 2030;
  • se specifică mijloacele prin care se calculează noile economii de energie;
  • introducerea obligativității realizării auditului pe întreg conturul de consum energetic, cerință pentru soluționarea cauzei 2018/2253 – acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind transpunerea și aplicarea incorectă a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică;
  • consumatorii să aibă oportunitatea de a beneficia de instalarea unui contor inteligent, la cerere și în condiții echitabile și rezonabile, care să le ofere toate informațiile relevante;
  • se reglementează modul în care sunt puse la dispoziția utilizatorilor, informațiile privind facturarea și consumul pentru încălzire, răcire și pentru apa caldă menajeră;
  • obligativitatea impusă statelor membre de a dezvolta infrastructura necesară cogenerării de înaltă eficiență și utilizării sistemelor de încălzire și răcire care utilizează căldură reziduală și surse regenerabile de energie, în cazul în care se constată că există un potențial în acest sens, ale cărui beneficii depășesc costurile.

În data de 13 martie 2019 a fost aprobat Memorandumul cu tema: Stabilirea poziţiei României în Cauza 2018/2253, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind transpunerea și aplicarea incorectă a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică pentru evitarea unei posibile declanșări a unei proceduri de infringement de către Comisia Europeană în care autoritățile române s-au angajat la modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, precizează Ministerul Energiei.

Obiectivul Uniunii Europene privind eficiența energetică este trecerea de la ținta de 20 % pentru anul 2020, la cel de cel puțin 32,5 % pentru anul 2030 și de a deschide calea pentru viitoare creșteri ale eficienței energetice după aceste date.

.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.